Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Pozemky

Údolí Voříškova je určené pro hromadnou rekreaci. Radnice pro veřejnost vyčlenila 13 %, zbytek pro organizované fotbalisty. Začalo řízení.

15.11.2023 | Úřední deska kohoutovické radnice, komentuje Jana Konečná, redaktorka Kohoutovice.org | Žádný komentář

Území určené pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování je věnováno 280 organizovaným fotbalistům spolku Tatran Kohoutovice z.s., kteří už vedle jedno hřiště mají. Pro zbytek obyvatel (přes 13 tisíc) je vymezen malý kousek území (13 %). Na radnici, ve vedení Kohoutovic, má tuto kauzu na starosti dlouholetý předseda spolku Tatran Kohoutovice Jiří Zorník.

Nový ceník za nájem obecních pozemků v Kohoutovicích

8.9.2023 | Radnice Brno-Kohoutovice | Žádný komentář

Ceník nájemného u pozemků a reklamních ploch svěřených MČ Brno-Kohoutovice. Platí od 30. 8. 2023, starý ceník z roku 2021 se zrušuje.

Jak to bylo a jak to bude s údolím pod Voříškovou

2.9.2023 | jana konečná, Kohoutovice.org | Žádný komentář

Jak se stalo, že se z krásného a oblíbeného údolí stalo místo, kam už lidi nechodí? A může se to ještě změnit?

Nizoučký nájem za několik obecních pozemků (z 2007 až 2010)

8.6.2023 | Jana Konečná, Kohoutovice.org | Žádný komentář

Kohoutovická radnice začala napravovat staré smlouvy na obecní pozemky, které měly nájem za velmi nízké ceny. Většina takových smluv je z konce minulého století, což je logické. Nizoučký nájem za zahrady ale dostalo několik lidí od vedení radnice ještě i mnohem později, a to v letech 2007 až 2010. Ostatní přitom dostávali téměř dvacetinásobný.

Dlouholetý předseda spolku Tatran by už radši neměl řídit Kohoutovice (k údolí Voříškova)

28.1.2023 | jana konečná | Žádný komentář

Dlouholetý předseda spolku Tatran Kohoutovice je zároveň významným kohoutovickým politikem. Za jeho starostování získal Tatran do majetku větší část údolí Voříškova a oplotil ho. Nyní se jedná o tom, zda ve zbylé části údolí bude další fotbalové hřiště nebo bude využit pro širokou veřejnost. A spolek Tatran to ve vedení Kohoutovic dostal na starosti.

Brno prodává zahradu v Kohoutovicích

29.5.2019 | magistrát Brna | Žádný komentář

Zahrada nad trolejbusovou zastávkou "Libušino údolí" je na prodej, z majetku Brna. Doporučená cena 1,2 milonu Kč.

Další fotbalové hřiště u Tatranu? (Jana Konečná)

12.2.2017 | Jana Konečná | Počet komentářů: 37

hřištěV minulých dnech jsem se dozvěděla, že na Tatranu má vzniknout druhé fotbalové hřiště. Doposud veřejně přístupná plocha vedle nynějšího fotbalového hřiště má být nejprve bezplatně převedena na spolek Tatran Kohoutovice z. s., hlasovat o tom má zastupitelstvo Magistrátu Brno. Kohoutovická radnice ani město o tom s občany nemluvily, ti neměli možnost vyjádřit se, zda tam to druhé hřiště chtějí.

Pro koho se v Brně mění územní plán

6.6.2014 | Martin Ander, SZ | Počet komentářů: 4

upKauza potají upraveného územního plánu ve prospěch rodiny náměstka primátora otevírá mnohem zásadnější otázku – komu má prospět obří chaotická Aktualizace, ve které se leccos ztratí a unikne pozornosti veřejnosti.Pozemek prodaný, strategie parkování naknop a kurýr nanic

5.5.2014 | Jana Konečná | Jeden komentář

P1090496_thumbV roce 2011 byl v tichosti prodán lukrativní obecní pozemek 2208/2 na Glinkové ulici. Kohoutovická radnice nabídku zveřejnila na webu radnice v červenci 2011 v době dovolených a po čtyřech dnech ji zase stáhla, v Kohoutovickém kurýru informaci nezveřejnila vůbec, viz Pozemek na garáže nabídnut k prodeji v tichosti. Jednalo se o pár metrů travnatého svahu se stromem a keři a pod tím parkoviště pro 6 až 8 aut, v proluce mezi garážemi.

V kohoutovickém Oku zaparkuje dvě stě aut

4.4.2014 | Anna Fajkusová, Rovnost | Počet komentářů: 4

Jak se dostanete do nového obchodního domu? To musíte po novém kruhovém objezdu kolem kamenného kohouta. Tak možná v roce 2016 poradí přespolním obyvatelé brněnských Kohoutovic. Ještě letos má totiž začít stavba obchodního a garážového domu i kruhového objezdu v takzvané lokalitě Oko, kterou tvoří mimoúrovňová křižovatka Žebětínské ulice a Libušiny třídy a její blízké okolí.

Co bude s lokalitou OKO?

18.3.2014 | Dana Kalčíková | Počet komentářů: 5

radnice-podzim-04 Lokalita Oko se nachází v sousedství Libušiny třídy, která je páteřní komunikací Kohoutovic. Jedná se o jeden z posledních větších stavebních pozemků v tomto sídlišti. Již dlouho se uvažuje o tom, jak účelně tuto lokalitu využít. Náš „poklad“ - okolní lesy – jsou totiž i našim velkým omezením. Sídliště nemůže nikam růst, aniž by se nezačaly kácet. I z tohoto důvodu má lokalita Oko pro celé sídliště velký význam. Navíc velká část pozemků v Oku zatím stále patří městu Brnu. A majitel rozhoduje o tom, co se na jeho pozemku postaví.

Ze zápisu rady 20. 11. 2013 – pozemky soukromníků, pozemky v OKU, herny, byty

15.12.2013 | Jana Konečná | Jeden komentář

radnice-podzim-04Druhá část článku ke schůzi kohoutovické rady 20. 11. se zabývá hlavně pozemky. Dozvíme se také, že investor parkovacího domu a Lidlu v OKU se pokouší vyjednat si mnohem lepší pozici, než kterou mu přisuzují dosavadní dohody.

Martin Ander: Náměstek Macek chce umožnit stavět v zeleni obchody …

25.10.2013 | www.bystrcnik.cz, -vl- | Jeden komentář

radnice"Aktualizace územního plánu se dotkne všech městských částí. Pokud by vstoupil v platnost návrh magistrátu, v Bystrci by například umožnil postavit další supermarket za Albertem na Ečerově nebo stavbu jedenáctipodlažního domu na Horním náměstí," uvedl Vladimír Lošťák. V Kohoutovicích by změna umožnila zastavět například louku za poštou pod ulicí Stamicova, a to nejen její horní část, ale úplně celou. Na dotaz Kohoutovice.org uvedl předseda brněnských Zelených Martin Ander: "Navrhované změny se týkají regulativů, které se plošně promítají všude, po celém Brně. Prostě, když OUPR navrhuje umožnit stavět obchody v zeleni, tak se to samozřejmě týká i zeleně v Kohoutkách." Veřejnou diskusi o tomto tématu pořádá kohoutovická radnice 7. listopadu 2013 v 17:30 hodin v jídelně ZŠ Chalabalova. Následuje článek Viktora Lošťáka převzatý z Bystrčníka ..."

Ze zápisu rady 25. 9. 2013: parkovací dům Ulička, parkoviště Chopinova, “veřejné” zakázky a Vánoční zvonění

17.10.2013 | Jana Konečná, Lukáš Stejskal | Žádný komentář

radnice Radní se věnovali hlavně parkování a posvětili stavbu nového parkovacího domu v lokalitě Ulička a podstatné rozšíření parkoviště na ulici Chopinova. Firmy pro obecní zakázky vybrali bohužel opět jen z těch, které předtím oslovili vyzývacím dopisem. Všechna hlasování o obecních bytech již tradičně vynechal jeden z radních. Podklady z jednání radních poskytla radnice již bez problémů, ještě lepší by bylo, kdyby je automaticky zveřejnila na svém veřejném webu.

Schůze rady 24. 7. 2013 – pozemky, byty, zakázky, …

28.8.2013 | Jana Konečná | Počet komentářů: 2

radniceZápis schůze rady z července 2013 je na internetu stále bez příloh. Dosud jednomyslné hlasování koaličních radních z ČSSD a ODS se začíná stávat minulostí, objevily se i první protinávrhy.Investor hotelu chce zastavět celou louku

8.7.2012 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Žádný komentář

Firma V-Honey chce zastavět krásnou louku v centru Kohoutovic hotelem s garážovým domem a tělocvičnami. Nově projektovaný objekt je ještě rozložitější než ten původní, musí však teprve získat souhlas radnice. Novým projektem se také ruší neslýchaně nízká cena, kterou politici ČSSD+ODS firmě slíbili za lukrativní pozemek v centru obce. Přizve aspoň napodruhé radnice své občany k veřejnému projednání?

Schůze rady 6. 6. 2012 – interpelace staženy, změny v MOPu a prodej bytu.

22.6.2012 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Žádný komentář

Jednatel MOPu rezignoval a ředitel MOPu má asi střet zájmů. Rada prodala byt na Chopinové a nedoporučila prodej zahrádky na Jurance. Nachystala čtyři veřejné zakázky bez otevřené soutěže a jednala o pozemcích v OKU. Interpelace občanů odsunula do nedohledna. Schůze rady 6.6.2012.

Schůze rady 16. 5. 2012 – prodej tajeného pozemku a další zakázky osloveným firmám

30.5.2012 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Žádný komentář

Na své schůzi 16.5.2012 rada na podnět místostarosty Radka Rabušice podnikla kroky k prodeji dvou pozemků v Kohoutovicích - parcelní čísla jednoho z pozemků nezveřejnila. Následovaly další zakázky osloveným firmám: Dirs Brno, ing. Milan Straka a Robert Čadílek z Harald´s rekonstrukce.

Na louce za poštou má být hotel, pozemek za minimální cenu

15.10.2011 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Počet komentářů: 3

Brno schválilo pronájem a prodej louky mezi Juventusem a poštou, stát tam má hotel s parkovacím domem a sportovními sály. S občany Kohoutovic se o tom nikdo nebavil, zvláštní je i nízká cena za pozemek.

Juranka – námitka os Pro Kohoutovice ke konceptu územního plánu proti bezhlavé zástavbě

10.5.2011 | Jakub Kořínek za os Pro Kohoutovice | Žádný komentář

Na Jurance je v I. variantě konceptu územního plánu navržena místo zahrádek plocha čistého bydlení pro asi 4 tisíce lidí a škola (žádná další vybavenost). Tato nová čtvrť by měla být přístupná převážně z Kohoutovic silnicí od Libušina údolí. Občanské sdružení Pro Kohoutovice jako zástupce veřejnosti podalo proti bezhlavé zástavbě Juranky námitku ke kenceptu územního plánu (sepsal Jakub Kořínek) kterou podepsalo přes 500 občanů.

Pozemek na garáže nabídnut k prodeji v tichosti

25.7.2011 | Jana Konečná, úřední deska radnice | Jeden komentář

Translate »