Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Informace od radnice

Na informaci nebo dokument od úřadu má každý občan právo. Musí o to ale požádat podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.  

Jak požádat o informaci kohoutovickou radnici? Papírově na radnici nebo emailem na el.podatelna@kohoutovice.brno.cz, do předmětu zprávy uvést “Žádost o informaci podle zákona 106/1999″. Pod žádost podpis a datum narození. 

Radnice musí odpovědět do 30 dní. Kromě toho musí odpověď zveřejnit na svém webu (údaje o tazateli zcela začerní a ten zůstává pro veřejnost anonymní):  

Přehled vyžádaných informací od kohoutovické radnice

Co nás zaujalo v roce 2023:

Fukary na listí pokračování: Používání fukarů v Brně je omezeno vyhláškou, mohou se používat jen když jiné způsoby úklidu nejsou možné, proč se tedy běžně používají? 

Odpověď: Jednatel MOPu je pověřen prověřit nákup vysavače, který by nahradil fukary

Fukary na listí: Používání fukarů na úklid listí je nevhodné, je možné to změnit?

Odpověď: Podle MOPu to neodporuje žádné normě.

Co nás zaujalo v roce 2022:

Dozorčí rada firmy MOP Brno, s.r.o. (bytová správa) k 21.11. 2022

Dokumenty k pronájmům prostor bývalé kavárny Grand prix 2019 – 2021

Objekt v Libušině údolí 60a není v katastru. Má stavební povolení? – na tuto žádost o informaci radnice nezveřejnila odpověď 

Co nás zaujalo v roce 2021:

Nová cyklostezka Voříškova – Libušino údolí

Objekt v Pisárkách

Exekuce, milostivé léto – Dlužné nájemné (nejvyšší dluh je 2,7 mil Kč)

Smlouvy, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek uzavřených od 1.1.2019-30.11.2021

Edukační centrum na Pavlovské?

K plánovanému dalšímu fotbalovému hřišti v údolí Voříškova

K inline dráze na Pavlovské

Co nás zaujalo v roce 2019:

K projektu “Jezírko nebo tůň” do Dáme na vás

Stížnosti na zvýšení provozu a zvýšení světelného smogu, prachu a hluku v “OKU” u Lidlu 

Info z roku 2018 a starší nejsou na webu radnice dostupné:  

Odpovědi radnice občanům 2013 až 2018

2016:

14.11. Rozpočet 67 tis na odstranění zídky

14.10. ohyb pracovníků sociální péče v bytě

22.9. k referendu

13.9. stížnost ke stavební činnosti na jírovcova

13.9. podnět ke stavební činnosti na Jírovcova

13.9. stanovení počtu bodů pro žádosti o byt, jednotlivé bodové ohodnocení položek v konkrétní žádosti

1.8. smlouva a finance s MOP Brno sro za celoroční údržbu Kohoutovic:  smlouva, mapová část, finanční plnění chybí

27.6. havárie ležaté kanalizace U velké ceny 10-14

14.6. tekoucí hydrant před Glinkova 15

18.4. Software a firma pro vedení spisové služby

14.4. Smlouvy se City Posters

11.4. Na jakém pořadí byli žadatelé o byt (59., 41., 58., 6., 6.)

11.4. Na jakém pořadí byli žadatelé, kteří byli osloveni k nabídce o zadlužený byt

6,4, žádost o materiál R720: R 720 Vyjádření k nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ID 1-16 na pozemcích v k ú Kohoutovice.pdf

6.4. Nájemní smlouva na reklamní panely:

15,3, seznam všech došlých faktur v letech 2010-2015

14,3, K soutěži na poskytování právních služeb

12.3. dotazník ohledně nízkoenergetických staveb

2.3. Pořadník žadatelů o byt v roce 2015 po měsících od listopadu 2014 a celý rok 2015

20.2. Přestupky v letech 2013-2015

20.2. – 5 různých žádostí spojeno na jeden dokument:

- 1) materiál R666: pořadí žadatele, který získal byt, dlužná částka, další oslovení.

- 2) R657: pořadí žadatelů, kteří získali 2 byty.

- 3) domy kde byla měněna jádra r. 2015.

- 4) domy, kde započala výměna jader v r. 2016.

- 5) R665: pořadí žadatele, který získal byt, výše dluhu, pořadí dalších oslovených žadatelů

15.2. Služby nájemníkům a objektivní výběr dodavatelů

10.2. Žádost o materiál R652 Stanovisko ke zviditelnění domu služeb (budova “MOPu”)

4.2. Info k úředníkovi, který seděl u soudu ve věci nezletilých

25.1. Výše mzdy tajemníka Z. Krutka 2014, 2015 včetně odměn

25.1. Přehled veřejných zakázek 2010 – 2012

13.1. Studie Stavebí dvůr

2015:

14.12. odesílání dotazů z rubriky Otázky a odpovědi na webu radnice

24.11. veřejná zakázka na web radnice

20.11. proč byl Zdenek Krutek (tajemník radnice) u soudu ve věci dětí občana

9.11. k zápisu ustavujícího zastupitelstva a podpisům zastupitelů

15.10. hospodaření radnice s investičními prostředky 2009-2014

24.9. seznam žadatelů o byt v roce 2012

21.9. harmonogram údržby dětských hřišť

31.8. přidělení bytu Zdenku Balabánovi mimo pořadí v roce 2012

31.8. konečná cena zateplení školky na Libušině tř. firmou Cestav

17.4. personální výběrová řízení v roce 2014 a 1-3/2015:

15.4. smlouvy s TSE sro a euroAWK sro

4.3. info k pozemkům 2660/1 a 2661

3.2. projekty regenerace sídliště a stavby inline dráhy

3.2. složení výborů a odměny členům

24.1. počet obyvatel a příjmy a výdaje ze psů (počet obyvatel je k 1.1.2015 12.455)

20.1. materiály z rady R65-67, R 069

20.1. materiály z rady

069 přehled plnění úkolů uložených radou

R 067 Rozpočtové opatření 27/14 55 tis na konvektomat ve škole

2014, odpovězené v roce 2015:

Vybrané materiály z jednání rady v prosinci 2014:

R 060_Jednání RMČ v působnosti VH společ MOP BRNO, spol. s r.o.pdf

R 052_pril..pdf

R 049_Změna odpisového splánu MŠ Adélka, Brno pro rok 2014.pdf

R 048_Navrh formulace naj.sml_pril c. 2.pdf

R 047_Žádost ZŠ a MŠ Brno, Chal 2 o změnu účelu použití invest přísp.pdf

R 052_Pronajem-pozemku-pod zahr-chatkou.pdf

R 051_Návrh dodatku č. 3 smlouvy o sdružených dodávkách plynu.pdf

6_R 050_Návrh dodatku č. 1 smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.pdf

5_R 048_Návrh formulace nájemních smluv uzavíraných p.o..pdf

4_R 053_Návrh rozpočtového opatření číslo 26-2014.pdf

3_R 049_pril.pdf

2014:

Žádost o materiály z rady 18.12.

R 060_Návrh zakladatelského dokumentu pro MOP sro

R 060_Jednání rady v působnosti valné hromady MOPu

R 052_Žádost o pronájem pozemku k zahr. chatce

R 049: Změna odpisového plánu MŠ Adélka

R 048: Návrh formulace nájemní smlouvy, pril c. 2.pdf 

R 047_Žádost ZŠ a MŠ Chalabalova o změnu účelu použití investičního příspěvku

R 047_Žádost o schválení vyčerpání investičního zůstatku

R 052_Pronájem-pozemku-pod zahrádkářskou chatkou

R 051_Smlouva o dodávkách zemního plynu s Bohemia Energy entity

R 051_Návrh dodatku č. 3 smlouvy o sdružených dodávkách plynu

R 050_Smlouva o dodávkách elektřiny s Centropol Energy

R 050_Návrh dodatku č. 1 smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny

R 048_Návrh formulace nájemních smluv uzavíraných p.o.

R 053_Rozpočtové opatření 26/2014 o převodu 100 tisíc z běžných výdajů na vybudování jedné třídy

R 053_Návrh rozpočtového opatření číslo 26-2014

R 049_pril.pdf

Žádost o poskytnutí informace ze dne 11_12_2014.pdf

Dodatečně veřejně projednat stavbu inline dráhy na Pavlovské (25.6.)

Důvod výměny dveří na chodbách bytových domů (3.6.)

Seznam správních řízení o odstranění nepovolených staveb (30.5.)

Pravidlo ohledně zveřejňování zápisů z rady a zastupitelstva (16.5.)

Náklady na výměnu sklepních oken, vstupních dveří a schránek, smlova (20.6.)

Doplnění předchozí žádosti – objasnění výpočtu úhrady za žádost 1064 Kč (19.3.)

Odpis pohledávky za firmou A Stone 5,59 milion (19.3.)

Smlouva o odstranění závad na fasádě Jírovcova 8-12 (3.3.)

Výnosy z vedlejší hosp. činnosti (nájemné z bytů) (27.2.)

Žádost o zpřístupnění studie “Stavební dvůr” (26. 2.)

Vyúčtování dotace 100 tisíc Kč poskytnuté v roce 2013 pro TJ Tatran (26. 2.)

Zda byla vyhlášena veř. soutěz na studii oživení plochy u Lipska, kdo zpracoval studii a kdo projekt (24. 2.)

K výpovědi nájmu bytů na bellové 9 (23. 1.)

Nájemné vybrané v 2012 a 2013 (20. 1.) – dotaz nezodpovězen kvůli nepřesné formulaci

Nájemné vybrané za 2012 a 2013 a jeho využití na iinvestici do bytového fondu a na administrativu (20. 1.)

Proč na webu radnice nevisí zápis ze zasedání zastupoitelstva z 19. 12. (9. 1. )

Kolik bylo na Bellové 9 v roce 2013 výpovědí z nájmu a nových nájemních smluv (8. 1.)

2013:

K veř. zakázce na admin. a právní služby související s prodejem obecních bytů MČ (2. 1.)

K pozemku 2249/8 (louka za poštou) (3. 1.)

K výtahu Voříškova 23-33 (22. 1.)

K plakátovacím zařízením na pozemku 3606/1, 997/2 a 2016 (22. 1.)

MČ s V-Honey nevedla v letech 2012 a 2013 žádnou korespondenci (22. 1.)

K výměně osvětlení na schodech Voříškova 23-33 (22. 1.)

Posouzení lokality pro novou radnici (žádost 22. 1., zveřejněno 3. 4.)

R971 k záměru stavby hotelu při křižovatce Pisárecká a Ant,Procházky (28. 2.)

K opravě osvětlení společných prostor Voříškova 31 (8. 3.)

Žádost o znalecké posudky v souvislosti s prodejem bytů Axmanova 6 (15. 4.)

K zastřešení balkonu a terasy Prokofjevova (24.4.)

Žádost o nahlédnutí do smlouvy s VL Reality (27. 5.)

Náklady na služebnu městské policie (26. 7.)

Znalecké posudky ocenění bytů připravovaných k prodeji (5. 8.)

Návrh změny Územního plánu města Brna “Aktualizace ÚPmB” (2. 9.)

Poskytování právních služeb (24. 9.)

Používání domény kohoutovice.cz (30. 9.)

Poskytování právních služeb (7. 10.)

Poskytování právních služeb (9.10.)

Návrh na rozšíření parkoviště na ulici Chopinova (14. 10.)

Úprava rozpočtu na rok 2013 (14. 10.)

Žádost o opětovné projednání prodeje bytů (15. 10.)

Dodatek k smlouvě za právní služby, nepovolené stavby u cukrárny MOP, zábor veřejného prostranství (stánek ovoce a zeleniny) (4. 11.)

Informace o složení zastupitelstva (7. 11.)

Parkovací dům Ulička (8. 11.)

Náhrady výdělku (13. 11.)

Předvolební Kohoutovický kurýr (26. 11.)

Žádosti o opětovné projednání prodeje bytů (26. 11.)

Vánoční zvonění v Kohoutovicích – 1. žádost (zamítnutá) (26. 11.)

Vánoční zvonění v Kohoutovicích – 2. žádost (29. 11.)

Žádost o informace o podpoře družstva malé kopané společností MOP Brno s.r.o. (2. 12.)

Vyhodnocení JŘBU na vícepráce na přístavbu CVČ Legato (2. 12.)

Výběr zhotovitele přístavby CVČ Legato – protokol o otevírání obálek (2. 12.)

Prodej vánočních kaprů (3. 12.)

Korespondence s firmou Techniserv, s.r.o. za roky 2012 a 2013 (3. 12.)

Výše odměn kronikáře na rok 2013 (6. 12.)

Změna zásad pro vydávání Kohoutovického kurýra, odprodej pozemků v lokalitě “OKO” (9. 12.)

Odprodej pozemku při ulici Žebětínská, veřejné vystavení kroniky Kohoutovic (9. 12.)

Návrh vyhlášky o regulaci heren, návrh nové koncepce školství (9. 12.)

Částky vynaložené na akci Vánoční zvonění za roky 2010, 2011 a 2012 (9. 12.)

2012:

Výroční zpráva Brna o poskytování informací za rok 2012, Příl.č.1

Nevyhovění žádosti o info ke změně ÚP v lokalitě Chopinova

K parkovacím místům v MČ

Nevyhovění žádosti o info ke změně ÚP v lokalitě Chopinova

2011:

Výroční zpráva MČ o poskytování informací za rok 2011

Poskytnutí informace ze dne 15-03-2011226.pdf

Zakázky na opravu domů na Voříškové – firma, cena zakázky – poplatek 1009 Kč

Zakázky na opravu domů na Voříškové, i způsob úhrady privátních bytů

Informace z 3.6., patrně také k bytům

O počtu privatizovaných bytů v jednotlivých letech

O plánovaném vysílači Hobrtenky

Napsat komentář