Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Kohoutovice 1878 – 1985

Národní a místní výbory Kohoutovice od 2. světové války do sametové revoluce 1945 – 1989

80. léta (členové národních výborů ONV, MNV Brno):

1986- 89: (nedá se dohledat)

1980-1985: Josef Kocman, Vladimír Novák, Jan Bartoš 

70. léta – normalizace (členové národních výborů ONV, MNV Brno):

1976–1980: Jan Plšek, Jan Šmarda, Štulpa, Sedláček, Škavrada, Vědunka Patáková

1971–1975: Jan Plšek, František Kolář, Miloš Veselý 


60. léta (členové národních výborů ONV, MNV Brno):

1964–1970: Slávek Šutera, Milan Vodstrčil, František Kolář, Stanislav Vavřík, Miloš Veselý

1960–1964: Slávek Šutera, Milan Vodstrčil, Miloslav Veselý

50. léta (členové národních výborů – ONV, MNV Brno):

1957–1960: Václav Tofl, Jan Dvořáček, František Peňáz, Josef Havlíček, Miloslav Veselý, Adolf Fridrich

1954–1957: Josef Šefčík, Jan Dvořáček, Adolf Fridrich

1950–1954: Josef Ulrich, Rudolf Pivoda, Josef Forst 


Těsně po 2. světové, do komunistického převratu v 48. – předsedové místního výboru:

Od 1. 1. 1947: Josef Ulrich, Karel Chmelař

Od 3. 10. 1946: Josef Ulrich

Od 10. 7. 1945: Josef Forst

Od 21. 5. 1945: Václav Kozel

 Od 26. 4. 1945: Rudolf Ostřížek 


Místní výbory Kohoutovice za první republiky 1918 – 1939

Československo 1. republika – předsedové místního výboru:

1937–1939: Jaroslav Förster

1930–1936: František Zeman

1926–1929: Josef Audy

1926:  Václav Plšek

1921–1925: Štěpán Pátek

1920: Václav Plšek

1919–1920: Jaroslav Forster

1918–1919: Jan Daler


Vedení Kohoutovice za Rakouska Uherska

Rakousko-Uhersko:

1914–1918: Jan Plšek, František Sláma

1912–1915: Jan Daler

1909–1912: Jan Plšek

1905–1909: Jan Žáček

1902–1905: Jan Plšek

1899–1902: František Sláma

1896–1899: Leopold Holý

1893–1896: František Sláma

1890–1893: Leopold Holý

1884–1890: František Sláma

1881–1884: Tomáš Krejčí

1878–1881: František Konečný

Zdroj: starý (dnes už nefunkční) web radnice kohoutovice.cz a kronika MČ Brno-Kohoutovice 

Napsat komentář