Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Nový ceník za nájem obecních pozemků v Kohoutovicích

Ceník nájemného u pozemků a reklamních ploch svěřených MČ Brno-Kohoutovice. Platí od 30. 8. 2023, starý ceník z roku 2021 se zrušuje.

Pozemky a plochy se smluvním vztahem

1) nájem pozemků pod garážemi, rekreačními objekty 30,- Kč/m2 /rok

2) nájem pozemků u rodinných domů 30,- Kč/m2 /rok

3) nájem pozemků v zahrádkářské kolonii 5,- Kč/m2 /rok

4) nájem pozemků sloužící ke komerčním účelům 150,- Kč/m2 /rok

5) nájem pozemků pro sportovní a volnočasové aktivity 2,- Kč/m2 /rok

6) nájem reklamní plochy na plotech patřícím k objektům Žebětínská 70, Libušina třída 27, Stamicova 7 150,- Kč/m2 /měsíc

Cena nájmu je stanovena jako konečná, v odůvodněných případech ji lze snížit, případně zvýšit. Snížení či zvýšení ceny nájmu je možné pouze po schválení RMČ Brno-Kohoutovice. Ceny nájemného budou každoročně upravovány podle roční míry inflace za předcházející kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu.

Pozemky a plochy bez smluvního vztahu

Za užívání pozemků a ploch bez smluvního vztahu do nabytí účinnosti tohoto ceníku bude MČ BrnoKohoutovice vyměřovat v souladu s ust. § 629, odst. 1 občanského zákoníku za 3 roky zpětně nájemné podle odst. 1) – 6) tohoto ceníku. Za užívání pozemků a ploch bez smluvního vztahu ode dne nabytí účinnosti tohoto ceníku do dne uzavření nové nájemní smlouvy k předmětnému pozemku nebo ploše bude MČ Brno-Kohoutovice vyměřovat nájemné v následující výši:

1) nájem pozemků pod garážemi, rekreačními objekty 120,- Kč/m2 /rok

2) nájem pozemků u rodinných domů 120,- Kč/m2 /rok

3) nájem pozemků v zahrádkářské kolonii 20,- Kč/m2 /rok

4) nájem pozemků sloužící ke komerčním účelům 600,- Kč/m2 /rok

5) nájem pozemků pro sportovní a volnočasové aktivity 8,- Kč/m2 /rok

6) nájem reklamní plochy na plotech patřícím k objektům Žebětínská 70, Libušina třída 27, Stamicova 7 600,- Kč/m2 /měsíc

Tento ceník zrušuje ceník nájemného a pachtovného u pozemků svěřených MČ Brno-Kohoutovice schválený RMČ na 61. schůzi dne 08.02.2021 usnesením 1067/61-21 písm. b). Tento ceník byl schválen RMČ Brno-Kohoutovice usnesením UR -711-20/23 na 20/2023. schůzi dne 30.8.2023 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Zdroj: https://www.kohoutovice.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80911&id_dokumenty=20015

dne 8.9.2023, Radnice Brno-Kohoutovice

Další články v rubrice Parkování, garáže, parkovací domy

Další články v rubrice Pozemky

Další články v rubrice Sportoviště

Další články v rubrice Zbylé - ostatní

Translate »