Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Starosta, radní a koalice

Zastupitelé 2022 – 2026Kontakty radniceÚřední deska radniceKauzy politikůProgramy schůzí radyZápisy ze schůzí radyJak volily Kohoutovice 


2022 – 2026: Kohoutovice vede koalice “Kohoutovice jak je chceme” a “Společně – ODS a TOP09″.

Jakub Hruška je starosta za Kohoutovice jak je chceme, na starost má finance, stavby a silnice a správu majetku mimo vedlejší hosp. činnost. Politik byl od 2014 do 2022 zastupitel za KDU-ČSL, 2021-2022 starosta. Zvýraznil se prostřednictvím facebookové skupiny Moje Kohoutovice, později přejmenované na Kohoutovice jak je chceme

Ondřej Švéda je místostarosta za Kohoutovice jak je chceme, na starost má vniřní věci, vedlejší hospodářskou činnost a řízení valné hromady MOP Brno sro. Politik byl zastupitelem již v letech 2018 až 2022 za KDU-ČSL, 2021-2022 místostarosta. 

Michal Velička je místostarosta za Společně (ODS), na starost má sociání péči, školství, kulturu, veřejné zakázky a investice. Politik byl místostarosta již od 2018, za ODS. Zajímají jej hlavně investice do parkovacích domů, připravil záměr na stavbu dvou dalších, a to do rukou soukromých investorů (na Voříškové a na Stamicové, nedaleko poloprázdného parkovacího domu u Lidlu). Zvýraznil se také na konci minulého volebního období v září 2022, kdy se jako místostarosta dva dny před obecními volbami pokusil prosadit privatizaci bytů ve vybraných obecních domech (což se mu nepovedlo). 

Jiří Zorník je radní za Společně (ODS) a zároveň dlouholetý předseda spolku Tatran Kohoutovice (nyní místopředseda). Nyní je radní s působností pro oblast projektu sportovního a volnočasového areálu Voříškova. K tomu viz https://www.kohoutovice.org/jiri-zornik-politik-ve-vedeni-obce-i-sportovniho-spolku-stale-ve-stretu-zajmu/. 2006-2010 starosta, 2010-2014 místostarosta, zastupitelem nepřetržitě od roku 2002. 

Dalimil Ospalý je radní za Společně (TOP09), s odpovědností za rozvoj a koncepci školství, zároveň je funkcionář spolku Tatran Kohoutovice. Politik je zastupitelem již od roku 2006, nejprve za Občané pro Kohoutovice, od 2010 za TOP09. V letech 2018- 2022 byl už i radním. 

Eva Sychrová je radní za Kohoutovice jak je chceme, na starosti územní plánování a dotace.. V zastupitelstvu je nováčkem, zvolená poprvé v roce 2022.

Viktor Šeďa je radní za Kohoutovice jak je chceme, na starosti cyklodopravu. Politik byl v zastupitelstvu už v letech 2006-2010 za Občané pro Kohoutovice (2006-2008 místostarosta). V letech 2014-2022 byl zastupitelem za Zelené a nezávislé.

Zastupitelé 2022-2026


2018 – 2022 vedl Kohoutovice 2 roky Šafařík a koalice ČSSD, ANO, ODS a TOP09, pak 2 roky ODS a TOP09, KDU-ČSL a Zelení a nezávislí

Koalice starosty Petra Šafaříka s ČSSD, ANO, ODS a TOP09 fungovala přes dva roky, místostarosta Karel Kalivoda (ANO) připravil využití druhé půlky údolí Voříškova pro širokou veřejnost.

V lednu 2021 politici ODS a TOP09 (viz spolek Tatran) odstoupili z koalice se Šafaříkem a vytvořili koalici s Jakubem Hruškou, v jejíž radě získali většinu. Za to dali KDU-ČSL post starosty a místostarosty a Zeleným a nezávislým post radní a předsednictví dozorčí rady MOP. Jiří Zorník (ODS) zasedl opět v radě a do údolí Voříškova začal opět tlačit stavbu druhého velkoformátového fotbalového hřiště. Nedlouho před dalšími volbami schválila rada záměr ODS na stavbu dvou parkovacích domů do rukou soukromých investorů. Dva dny před volbami ODS zkusila protlačit ještě i schválení privatizace obecních bytů pro některé domy, to už ale nakonec odložili.  

Koaliční rada od ledna 2021 – 2022:

Jakub Hruška (KDU-ČSL) starosta od 1/2021, zastupitel od 2014, Michal Velička (ODS a Svobodní) místostarosta od 2018, zastupitel rovněž od 2018. Připravil stavbu dvou parkovacích domů do rukou soukromých investorů. Dva dny před obecními volbami v září 2022 se pokusil prosadit privatizaci bytů v obecních domech podle svého výběru, Ondřej Švéda (KDU-ČSL) místostarosta od 1/2021, zastupitel od 2018, Jiří Zorník (ODS a Svobodní) radní od 1/2021, zastupitel za ODS od 2002, místostarosta 2010-2014, starosta 2006-2010 – prosazoval stavbu dalšího velkého a velmi nákladného hřiště do údolí Tatran – Voříškova, na místo areálu pro širokou veřejnost. Další radní: Dalimil Ospalý (TOP09)- radní od 2018, zastupitel za TOP09 od 2010, zastupitel a radní za Občané pro Kohoutovice 2006-2010, funkcionář spolku Tatran KohoutoviceDavid Geryk (ODS a Svobodní), Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí)

Koaliční rada 2018 do ledna 2021:

Petr Šafařík (ČSSD) starosta 2010-1/2021, místostarosta 2008-2010, zastupitel od 1998. V roce 2011 prosadil spolu s ODS privatizaci bytů ve vybraných domech, ostatní žádosti přes protesty veřejnosti odmítl. V letech 2012-13 chtěl s ČSSD a ODS prosadit zabrání lesa pro parkoviště za Chopinovou a stavbu hotelu na louce za poštou, oběma projektům zabránily protestní akce občanů. Zvládl výměnu bytových jader a výtahů v obecních domech. Naplánoval výstavbu nové radnice s kulturním domem na části louky pod poštou. Karel Kalivoda (ANO) místostarosta, připravil využití druhé půlky údolí Voříškova pro širokou veřejnostMichal Velička (ODS a svobodní) místostarosta, radní: Václav Božek (ČSSD), David Geryk (ODS a Svobodní), Bohdan Mrázek (ANO)  a Dalimil Ospalý (TOP09). 


2014 až 2018: Koalice ČSSD, KDU-ČSL, A co Brno, Moravané

Kohoutovice vedl starosta Petr Šafařík a jeho ČSSD, v koalici měla absolutní slovo. Zařídila povedenou přestvbu bytových jader v obecních domech, také výtahů. Opozice vinila vedení z netransparentnosti a cenzury, zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí) pomocí soudu odstranila cenzuru Kohoutovického kurýra a odkryla machinace při udělování obecních bytů. Vynesla také na světlo kroky Jiřího Zorníka (ODS) a Petra Šafaříka (ČSSD) směrem k převodu i 2. půlky údolí Voříškova na spolek Tatran – o využití této části údolí pro organizovaný fotbal (namísto pro širokou veřejnost) bojoval předseda spolku Tatran Zorník i v dalších letech svého působení ve vedení radnice.  

Petr Šafařík starosta (ČSSD), Karel Aujeský místostarosta (A co Brno?), Petr Hruška místostarosta (KDU-ČSL), radní: Lenka Vejrostová (ČSSD), Martin Mikš (ČSSD) do 8/2015 a Václav Božek (ČSSD) od 9/2015


2010 až 2014: Koalice ODS a ČSSD, ke konci plus KDU-ČSL

Za starosty Petra Šafaříka (ČSSD) měl rozhodující slovo v radě místostarosta Jiří Zorník (ODS) a jeho ODS. Známý byl i radní Ladislav Macek a jeho kauza černé stavby u přehrady. Koalice ODS+ČSSD dala do privatizace obecní byty ve vybraných domech, řada rodin politiků tak pořídila levně byt či dva, většině zájemců však byla privatizace odepřena. Nátlak občanského sdružení pro Kohoutovice přiměl investora změnil projekt v OKU, takže tam nyní není plánovaná benzinka s motoristickým centrem, ale Lidl. Občanské protesty zabránily vedení radnice postavit hotel na louce za poštou a zabrat les na parkoviště za Chopinovou. ODS+ČSSD v tajnosti započaly proces vedoucí k převodu i 2. půlky údolí Voříškova Tatranu Kohoutovice (1. půlku převedl na Tatran starosta Jiří Zorník, zároveň předseda Tatranu).

Petr Šafařík starosta (ČSSD), Jiří Zorník místostarosta (ODS), Radek Rabušic  místostarosta (ODS), radní: Ladislav Macek (ČSSD), Martin Mikš (ČSSD), Miroslav Staněk (ODS), Jitka Bartoníková (ODS) radní do 2/2012, Jiří Prokop (ODS) radní do 2013, Petr Hruška (KDU-ČSL) radní od 2013


2006 až 2010: Koalice ODS a Občané pro Kohoutovice, v půlce plus ČSSD se Šafaříkem

Koalice ODS a Občané pro Kohoutovice v poločase odvolala místostarostu a do vedení Kohoutovic přibrala ČSSD. Místostarostou se tak poprvé stal i Petr Šafařík (ČSSD), budoucí dlouholetý starosta. V této době probíhaly občanské protesty proti stavbě vysílače nad Voříškovou. Půlka údolí Voříškova byla převedena Tatranu Kohoutovice, jehož předseda Jiří Zorník byl zároveň starostou Kohoutovic.

2008 – 2010 Jiří Zorník starosta (ODS), Petr Šafařík (ČSSD) místostarosta, radní: Petr Zbytek (ODS), Dalimil Ospalý (Občané pro Kohoutovice), Ladislav Macek (CSSD), Michal Fiedler (Občané pro Kohoutovice) a Jiří Lefner (ČSSD)

2006 – 2008 Jiří Zorník starosta (ODS), Viktor Šeďa (Občané pro Kohoutovice) místostarosta, radní: Petr Zbytek (ODS) a Dalimil Ospalý (Občané pro Kohoutovice)


2002 – 2006: Koalice ODS, KDU-ČSL a ČSSD

Jindřich Misák starosta (ODS), Petr Hruška místostarosta (KDU-ČSL), Ladislav Macek místostarosta (ČSSD)


1998 – 2002: Koalice ODS, ODA a KDU-ČSL

11/2001 – 2002: Jindřich Misák, starosta (ODS)

9/2000 – 11/2001: Petr Bičan starosta (ODS)

1998 – 7/2000: Petr Zbytek, starosta (ODS)

Mojmír Stojan místostarosta (ODA), Jaroslav Suchý neuvolněný místostarosta (KDU-ČSL), Jaromír Oulehla (Unie svobody), Petr Bičan (ODS)


1994 – 1998: Koalice ODS a ODA

Petr Zbytek, starosta (ODS), Mojmír Stojan, místostarosta (ODA), radní Petr Hruška (KDU-ČSL), Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) a Martin Šmídek (ODS)


1990 – 1994: Nezávislí, Moravané, Strana zelených, ODA

1/1994 – 10/1994: Karol Schneider starosta (Strana zelených), Mojmír Stojan (ODA), Jiří Bodlák, Pozorovatelé rady: Vítězslav Dohnal, Karel Gánoczy, Zdeněk Krutek, Jan Stuchlík.

11/1993 – 1/1994: Vítězslav Dohnal starosta (Moravané), Mojmír Stojan místostarosta (ODA), Karol Schneider (Strana zelených), Jiří Bodlák, Mojmír Stojan, Jan Stuchlík

11/1990 – 11/1993: Pavla Podmelová starostka, Aleš Navrátil místostarosta (Moravané), Karol Gánóczy místostarosta, Jan Stuchlík místostarosta, Mojmír Stojan, Jiří Bodlák, Karol Schneider.


Sepisuje redaktorka Kohoutovice.org Jana Konečná

Napsat komentář

Translate »