Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Starosta, radní a koalice

Zastupitelé 2022 – 2026Kontakty radniceÚřední deska radniceZastupiteléKauzy politikůProgramy schůzí radyZápisy ze schůzí radyJak volily Kohoutovice 


2022 – 2026:

Kohoutovice vede koalice “Kohoutovice jak je chceme” a “Společně – ODS a TOP/09″

Kohoutovická rada:

Jakub Hruška je starosta za Kohoutovice jak je chceme. Politik byl od 2014 do 2022 zastupitel za KDU-ČSL (1/2021-2022 starosta). Zvýraznil se prostřednictvím facebookové skupiny Kohoutovice jak je chceme a webu www.mojekohoutovice.cz (již nefunkční). 

Ondřej Švéda je místostarosta za Kohoutovice jak je chceme. Politik byl poprvé zastupitelem již v letech 2018 až 2022 za KDU-ČSL (1/2021-2022 místostarosta). 

Michal Velička je místostarosta za Společně (ODS). Politik byl místostarosta již od 2018, za ODS. Zajímají jej hlavně investice do parkovacích domů, připravil záměr na stavbu dvou dalších, a to do rukou soukromých investorů (na Voříškové a na Stamicové, nedaleko poloprázdného parkovacího domu u Lidlu). Zvýraznil se také na konci minulého volebního období v září 2022, kdy se jako místostarosta dva dny před obecními volbami pokusil prosadit privatizaci bytů ve vybraných obecních domech (což se mu nepovedlo). 

Jiří Zorník je radní za Společně (ODS) a zároveň dlouholetý předseda spolku Tatran Kohoutovice (nyní místopředseda). Prosazuje v stavbu dalšího velkého fotbalového hřiště v údolí Voříškova a jako radní nyní dostal toto údolí rovnou na starost. Je tak opět ve střetu zájmů, jako už tolikrát ve svém politickém životě. Stavba dalšího velkého fotbalového hřiště by totiž znemožnila zbudovat volnočasový areál pro širokou veřejnost, připravený předchozím vedením radnice v roce 2020.

Politik Jiří Zorník rozhodoval ve střetu zájmů už v letech 2006-2010, kdy byl starosta a v letech 2010-2014, kdy byl místostarosta. Během jeho starostování byla polovina údolí Voříškova bezplatně převedena spolku Tatran Kohoutovice (dříve TJ Tatran Kohoutovice) a připravil také převedení druhé půlky údolí spolku. To se mu již ale nepodařilo dotáhnout, protože v roce 2017 těsně před schválením na velkém Brně na to přišla opoziční zastupitelka a po zveřejnění to již zastupitelé neodhlasovali. Zorník se jako místostarosta podílel i na dalších kohoutovických kauzách. V roce 2011 spolu s ODS a ČSSD prosadil selektivní privatizaci bytů ve vybraných domech. Ostatní žádosti byly zamítnuty přes protesty veřejnosti a faktickou nezákonnost schvalovacího procesu (do jednacího sálu se nevešli všichni lidé, kteří přišli na jednání, a stáli po chodbách úřadu, kde nebylo možné sledovat jednání a vyjadřovat se). V letech 2012-13 chtěl spolu s ODS a ČSSD prosadit zabrání lesa pro parkoviště za Chopinovou a stavbu hotelu na louce za poštou, oběma projektům zabránily protestní akce občanů. Jiří Zorník je zastupitelem nepřetržitě od roku 2002. 

Dalimil Ospalý je radní za Společně (TOP09), s odpovědností za školství, zároveň je funkcionář spolku Tatran Kohoutovice. Politik je zastupitelem již od roku 2006, nejprve za Občané pro Kohoutovice, od 2010 za TOP09. V letech 2018- 2022 byl už i radním. 

Eva Sychrová je radní za Kohoutovice jak je chceme. V zastupitelstvu je nováčkem, zvolená poprvé v roce 2022.

Viktor Šeďa je radní za Kohoutovice jak je chceme, s odpovědností za cyklodopravu. Politik byl v zastupitelstvu už v letech 2006-2010 za Občané pro Kohoutovice (2006-2008 místostarosta). V letech 2014-2022 byl zastupitelem za Zelené a nezávislé.

Zastupitelé 2022-2026


Ve volebním období 2018 – 2022 vedla Kohoutovice dva roky koalice ČSSD, ANO, ODS a TOP09, dva roky koalice ODS, TOP09, KDU-ČSL a Zelení a nezávislí

Po volbách 2018 vznikla koalice starosty Petra Šafaříka s ČSSD, ANO, ODS a TOP09 a vydržela přes dva roky. Místostarosta Karel Kalivoda (ANO) připravil využití druhé půlky údolí Voříškova pro širokou veřejnost.

V lednu 2021 politici ODS a TOP09, hájící zájmy spolku Tatran, odstoupili z koalice s ČSSD a ANO a vytvořili koalici, v jejíž radě získali většinu. KDU-ČSL dostalo starostu a místostarostu, Zelení a nezávislí radní a předsedkyni dozorčí rady MOP (viz koaliční smlouva). Jiří Zorník (ODS) zasedl opět v radě a do údolí Voříškova začal opět tlačit stavbu druhého velkoformátového fotbalového hřiště. Těsně před koncem volebního období schválila rada záměr ODS na stavbu dvou parkovacích domů do rukou soukromých investorů. Dva dny před volbami se ODS pokusila protlačit schválení privatizace obecních bytů v některých z domů, které o to dříve požádaly (návrh nakonec rada neprojednala).  

Koaliční rada od ledna 2021 – 2022:

Jakub Hruška (KDU-ČSL) starosta od 1/2021, zastupitel od 2014, Michal Velička (ODS a Svobodní) místostarosta od 2018, zastupitel rovněž od 2018. Připravil stavbu dvou parkovacích domů do rukou soukromých investorů. Dva dny před obecními volbami v září 2022 se pokusil prosadit privatizaci bytů v obecních domech podle svého výběru, Ondřej Švéda (KDU-ČSL) místostarosta od 1/2021, zastupitel od 2018, Jiří Zorník (ODS a Svobodní) radní od 1/2021, zastupitel za ODS od 2002, místostarosta 2010-2014, starosta 2006-2010 – prosazoval stavbu dalšího velkého a velmi nákladného hřiště do údolí Tatran – Voříškova, na místo areálu pro širokou veřejnost. Další radní: Dalimil Ospalý (TOP09)- radní od 2018, zastupitel za TOP09 od 2010, zastupitel a radní za Občané pro Kohoutovice 2006-2010, funkcionář spolku Tatran KohoutoviceDavid Geryk (ODS a Svobodní), Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí)

Koaliční rada 2018 až leden/2021:

Petr Šafařík (ČSSD) starosta 2010-1/2021, místostarosta 2008-2010, zastupitel od 1998. V roce 2011 prosadil spolu s ODS privatizaci bytů ve vybraných domech, ostatní žádosti přes protesty veřejnosti odmítl. V letech 2012-13 chtěl s ČSSD a ODS prosadit zabrání lesa pro parkoviště za Chopinovou a stavbu hotelu na louce za poštou, oběma projektům zabránily protestní akce občanů. Zvládl výměnu bytových jader a výtahů v obecních domech. Naplánoval výstavbu nové radnice s kulturním domem na části louky pod poštou. Karel Kalivoda (ANO) místostarosta, připravil využití druhé půlky údolí Voříškova pro širokou veřejnostMichal Velička (ODS a svobodní) místostarosta, radní: Václav Božek (ČSSD), David Geryk (ODS a Svobodní), Bohdan Mrázek (ANO)  a Dalimil Ospalý (TOP09). 

Zastupitelé 2018-2022


2014 až 2018: Koalice ČSSD, KDU-ČSL, A co Brno, Moravané

Kohoutovice vedla ČSSD, v koalici měla absolutní slovo. Zařídila výměnu bytových jader a výtahů v obecních domech, opozice ji však vinila z netransparentnosti a cenzury. Zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí) pomocí soudu odstranila cenzuru Kohoutovického kurýra a odkryla machinace při udělování obecních bytů. Vynesla také na světlo dosud nezveřejněné kroky Jiřího Zorníka (ODS) a Petra Šafaříka (ČSSD) vedoucí k převodu i 2. půlky údolí Voříškova Tatranu Kohoutovice (ty započaly už v minulém volebním období).  

Petr Šafařík starosta (ČSSD), Karel Aujeský místostarosta (A co Brno?), Petr Hruška místostarosta (KDU-ČSL), radní: Lenka Vejrostová (ČSSD), Martin Mikš (ČSSD) do 8/2015 a Václav Božek (ČSSD) od 9/2015


2010 až 2014: Koalice ČSSD a ODS, ke konci plus KDU-ČSL

V této době měl velký vliv kromě starosty Petra Šafaříka (ČSSD) a místostarosty Jiřího Zorníka (ODS) hlavně radní Ladislav Macek spjatý s MOPem, byl zároveň náměstkem primátora Onderky. Koalice ČSSD+ODS dala do privatizace obecní byty v některých z domů, které o to požádaly. Řada rodin politiků tak pořídila levně byt či dva, většině zájemců byla privatizace odepřena. Diplomatický nátlak občanského sdružení pro Kohoutovice přiměl investora a starostu změnit projekt v OKU, takže tam nyní nemáme benzinku s motoristickým centrem, ale Lidl. Občanské protesty zabránily stavbě hotelu na louce za poštou a zabrání lesa na parkoviště za Chopinovou, oboje tlačily ČSSD+ODS. Hotel za poštou už byl dokonce kompletně schválený, jen díky chybě v projektu se muselo schválení opakovat, což už se politikům nepovedlo. V tajnosti ODS a ČSSD započaly proces vedoucí k převodu i 2. půlky údolí Voříškova Tatranu Kohoutovice (1. půlku už převedli v minulém volebním období za starostování předsedy Tatranu Jiřího Zorníka.).

Petr Šafařík starosta (ČSSD), Jiří Zorník místostarosta (ODS), Radek Rabušic  místostarosta (ODS), radní: Ladislav Macek (ČSSD), Martin Mikš (ČSSD), Miroslav Staněk (ODS), Jitka Bartoníková (ODS) radní do 2/2012, Jiří Prokop (ODS) radní do 2013, Petr Hruška (KDU-ČSL) radní od 2013


2006 až 2010: Koalice ODS a Občané pro Kohoutovice, v půlce plus ČSSD se Šafaříkem

Koalice ODS a Občané pro Kohoutovice v poločase odvolala místostarostu a do vedení Kohoutovic přibrala ČSSD. Místostarostou se tak poprvé stal i Petr Šafařík (ČSSD), budoucí dlouholetý starosta. V této době probíhaly občanské protesty proti stavbě vysílače nad Voříškovou. Půlka údolí Voříškova byla převedena Tatranu Kohoutovice, jehož předseda Jiří Zorník byl zároveň starostou Kohoutovic.

2008 – 2010 Jiří Zorník starosta (ODS), Petr Šafařík (ČSSD) místostarosta, radní: Petr Zbytek (ODS), Dalimil Ospalý (Občané pro Kohoutovice), Ladislav Macek (CSSD), Michal Fiedler (Občané pro Kohoutovice) a Jiří Lefner (ČSSD)

2006 – 2008 Jiří Zorník starosta (ODS), Viktor Šeďa (Občané pro Kohoutovice) místostarosta, radní: Petr Zbytek (ODS) a Dalimil Ospalý (Občané pro Kohoutovice)


2002 – 2006: Koalice ODS, KDU-ČSL a ČSSD

Jindřich Misák starosta (ODS), Petr Hruška místostarosta (KDU-ČSL), Ladislav Macek místostarosta (ČSSD)


1998 – 2002: Koalice ODS, ODA a KDU-ČSL

11/2001 – 2002: Jindřich Misák, starosta (ODS)

9/2000 – 11/2001: Petr Bičan starosta (ODS)

1998 – 7/2000: Petr Zbytek, starosta (ODS)

Mojmír Stojan místostarosta (ODA), Jaroslav Suchý neuvolněný místostarosta (KDU-ČSL), Jaromír Oulehla (Unie svobody), Petr Bičan (ODS)


1994 – 1998: Koalice ODS a ODA

Petr Zbytek, starosta (ODS), Mojmír Stojan, místostarosta (ODA), radní Petr Hruška (KDU-ČSL), Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) a Martin Šmídek (ODS)


1990 – 1994: Nezávislí, Moravané, Strana zelených, ODA

1/1994 – 10/1994: Karol Schneider starosta (Strana zelených), Mojmír Stojan (ODA), Jiří Bodlák, Pozorovatelé rady: Vítězslav Dohnal, Karel Gánoczy, Zdeněk Krutek, Jan Stuchlík.

11/1993 – 1/1994: Vítězslav Dohnal starosta (Moravané), Mojmír Stojan místostarosta (ODA), Karol Schneider (Strana zelených), Jiří Bodlák, Mojmír Stojan, Jan Stuchlík

11/1990 – 11/1993: Pavla Podmelová starostka, Aleš Navrátil místostarosta (Moravané), Karol Gánóczy místostarosta, Jan Stuchlík místostarosta, Mojmír Stojan, Jiří Bodlák, Karol Schneider.


Sepisuje redaktorka Kohoutovice.org Jana Konečná

Vedení Kohoutovic v letech 1878 – 1985

Napsat komentář