Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Ze zápisu rady 25. 9. 2013: parkovací dům Ulička, parkoviště Chopinova, “veřejné” zakázky a Vánoční zvonění

radnice Radní se věnovali hlavně parkování a posvětili stavbu nového parkovacího domu v lokalitě Ulička a podstatné rozšíření parkoviště na ulici Chopinova. Firmy pro obecní zakázky vybrali bohužel opět jen z těch, které předtím oslovili vyzývacím dopisem. Všechna hlasování o obecních bytech již tradičně vynechal jeden z radních. Podklady z jednání radních poskytla radnice již bez problémů, ještě lepší by bylo, kdyby je automaticky zveřejnila na svém veřejném webu.

Parkovací dům na Uličce

Rada souhlasila se stavbou parkovacího domu v lokalitě Ulička (pozemky nebo jejich části  p.č.  442/1,  443/1,  3182,  3640,  3642,  3000/1,  3000/2,  3001,  3002/1, 3002/2,  3003,  3004,  3005,  3006,  3007,  3008,  3009,  3010,  3011,  3012,  3013,  3014,  3015,  3016, 3117, 3153, 3154, 3167, 3159/3, 3173/4, 3182, 443/1, 442/1, 442/3, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3205, 3193/1) podle materiálu R 1258.

Rozšíření parkoviště na Chopinové

Podle materiálu R 1269 schválila rada návrh na rozšíření parkoviště na ulici Chopinova “SVJ Chopinova 298/1″, a to ve variantě II, viz menší obrázek. Má jít o minimálně 20 míst podél komunikace Chopinova, na části parcel 2730/1 a 1670.

 

Zakázky výběrem z oslovených firem

Výběrem z několika předem oslovených firem vybrala rada firmy pro své zakázky: Cestav s.r.o. (druhá Scorpion systém s.r.o.), Stavby HR s.r.o. (druhá Topstav s.r.o.) a Profiplast s.r.o. (druhá Stavoprojekta s.r.o.).

Vánoční zvonění staženo

O letošním Vánočním zvonění (Materiál R 1253) proběhla tak zásadní diskuse, že tento bod radní nakonec raději stáhli z programu jednání.

(Poznámka redakce: Akce Vánoční zvonění se řešila již na červnovém zasedání zastupitelstva, viz Na posledním zasedání kohoutovického zastupitelstva bylo pořádně horko, kde se zastupitel Dalimil Ospalý pozastavil nad penězi určenými pro akci Vánoční zvonění: opravdu se za něj musí utratit 350 000 Kč? Starosta Petr Šafařík odvětil v tom smyslu, že záleží na tom, jak moc opulentní tu akci občané budou chtít.)

Výměny bytů, prodeje pozemků,…

Na schůzi se jednalo i o prodeji pozemků a výměně bytů. Všechna hlasování o výměně obecních bytů a změně nájemních smluv k obecním bytům již tradičně vynechal jeden radní.

Schůze se účastnili radní: Petr Hruška, Ladislav Macek, Martin Mikš a Petr Šafařík

dne 17.10.2013, Jana Konečná, Lukáš Stejskal

Další články v rubrice Parkování, garáže, parkovací domy

Další články v rubrice Pozemky

Translate »