Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Ze zápisu rady 20. 11. 2013 – pozemky soukromníků, pozemky v OKU, herny, byty

radnice-podzim-04Druhá část článku ke schůzi kohoutovické rady 20. 11. se zabývá hlavně pozemky. Dozvíme se také, že investor parkovacího domu a Lidlu v OKU se pokouší vyjednat si mnohem lepší pozici, než kterou mu přisuzují dosavadní dohody.

Prodej pozemku u Žebětínské

Rada odsouhlasila materiál R1333, odprodej pozemku soukromé osobě. Jde o 60 m2 z celkové výměry 169 m2 parcely 387/2 (k.ú. KohoutovÍce), u ulice Žebětínská. Podle materiálů z radnice si žadatel chce prodloužit vlastní zahradu.

Změna územního plánu před rodinným domem

Radní projednali žádost soukromé osoby o změnu územního plánu pozemku 1561/86 (k.ú. Pisárky) před rodinným domem Libušino údolí 76, těsně u silnice. Místo funkční plochy komunikace a prostranství místního významu má být z plochy stavební pozemek pro bydlení. Polovina pozemku je soukromá, polovina městská. Podle našich informací má pozemek 130 m2.

I přes nesouhlasné stanovisko MSK (Majetková a stavební komise zřízená kohoutovickou radou) radní změnu odsouhlasili, na doporučení OVÚP (odbor výstavby a územního plánování kohoutovické radnice) ponechali původnímu účelu jen 1,5 m na straně silnice. (Materiál R1351)

Zákaz heren

Rada doporučila zastupitelstvu schválit změnu městské vyhlášky o regulaci heren, a to v maximálně nepřehledné podobě, která takřka nedovoluje pochopit, co vlastně rada zastupitelům předkládá. Co se za návrhem radních (materiál R 1354) skrývá bychom rádi rozmotali v následujícím článku k zasedání zastupitelstva.

Prodej pozemků v OKU

Firma PS Brno s.r.o. chystá výstavbu garážového domu a domu s obchodními plochami s venkovním parkovištěm v lokalitě „OKO“ včetně kruhové křižovatky na ulici Žebětínská.

Rada se v rámci Materiálu R 1358 pokusila vypořádat s požadavkem investora, který chce koupit předmětné pozemky levněji a hned po územním rozhodnutí, tedy ještě před realizací stavby.

Protože panují obavy, že investor by pak již nebyl vázán tím, co bylo domluveno (například by nemusel zachovat veřejné parkování před budoucí prodejnou), souhlasila rada s odprodejem pozemků až po kolaudaci všech plánovaných staveb, a to tak, že kolaudace domu s obchodními plochami bude následovat až po kolaudaci parkovacího objektu. Navíc musí být splněna podmínka veřejného parkování v lokalitě.

Z materiálů od radnice rovněž vyplývá, že investor PS Brno s.r.o. chce snížit cenu, kterou by měl za pozemky zaplatit.

Prodej obecních bytů

Rada doporučila zastupitelstvu schválit návrhy vzorových kupních smluv pro bytové jednotky s úhradou před podpisem kupní smlouvy podle příloh materiálu R 1350. Bližší informace chystáme pro následující článek k zasedání zastupitelstva.

Kronika, úřední deska, školství a Juventus

První část článku ke schůzi kohoutovické rady 20. 11. 2013 viz Rada 20. 11. – kronika, úřední deska, Kurýr, školství, nepečovatelství v Juventusu.

 

dne 15.12.2013, Jana Konečná

Další články v rubrice Byty privatizace

Další články v rubrice Pozemky

  1. Jana Konečná napsal:

    Dovoluji si upozornit, že 7. 3. 2014 bylo zahájeno územní řízení na garážový dům a prodejnu v OKU. Vzhledem k tomu, že investor patrně zamýšlí i jiné stavby, než nyní uvádí (žádá nyní jen o dočasné stavby, poté by mu ale obec pozemky patrně prodala), je namístě velká obezřetnost. Problém by mohl způsobit i 7 metrů vysoký informační panel.

Napsat komentář