Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Radnice kontakty

podatelna: 731 628 082

sekretariát: 733 669 983

web radnice

úřední deska radnice

 

Radnice Kohoutovice

ústředna, podatelna: 731 628 082

sekretariát: 733 669 983

Bašného 36, Brno

otevřeno pondělí a středa 8 – 17, pátek 8 – 11

web radnice

aktuality

inzerce v Kohoutovickém kurýru

kohoutovice.munipolis.cz – info z radnice do mobilu

veřejné zakázky

otevřeně se soutěží zakázky od 1 mil Kč (menší se přímo zadávají nebo vybírají z oslovených firem)

Info dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Starosta Jakub Hruška 724 900 659, místostarostové Ing. Michal Velička 777 002 298 a Ondřej Švéda, MSc. 737 313 860, RadaZastupitelé 

Reklama:

 

Kontakty úřad MČ Brno-Kohoutovice:

sekretariát 733 669 983, 770 110 301

Tajemník – ředitel 770 100 769

VEŘEJNé ZAKÁZky A INVESTICe Ing. Tomáš Šesták vedoucí 731 628 092 Ing. Aleš Varmuža 602 508 412 Ing. Michal Červinka 770 110 306

VNITŘNÍCH VĚCi Jana Pospíšilová vedoucí 603 812 257 Pavla Cajzlová sekretariát 733 669 983 Bc. Lucie Vošmerová sekretariát 770 110 301 Mgr. Martin Láník právník 731 628 090 Pavel Polách informatik, webmaster 770 110 300

FINANce Ing. Jitka Králová vedoucí 739 565 806 Jana Blažková účetnictví VHČ 770 110 302 Nikola Beránková, DiS. mzdová účetní 731 628 084 Jana Křížová pokladní, poplatky ze psů 731 628 085 Jarmila Křivánková účetní 731 628 086 Bc. Soňa Liškutinová rozpočtářka 603 812 256 Zuzana Šůsová účetní 731 628 093

SPRÁVa MAJETKU Ing. Markéta Gemova vedoucí 777 367 116 Martin Krkavec 778 536 330 Mgr. Jaroslava Gillarová životní prostředí 603 812 258 Ivana Šimková zábory, poplatky 778 440 369 Lenka Grulichová byty, nebytové prostory 733 371 541 Jan Nevoral 778 536 326 Ivana Šťastná 731 628 087

SOCIÁLNÍ PÉČE, ŠKOLSTVÍ A KULTURa Mgr. Danuše Smolíková vedoucí 605 820 602 Dana Stejskalová 733 274 895 a Mgr. Zdeněk Brázda sociálně-právní ochrana dětí 733 271 845, Dominika Kučírková kultura, sport 603 103 464 Bc. Eliška Walterová sociálně-právní ochrana dětí 778 757 665 Mgr. Adéla Hrdličková, DiS. péče o dospělé, přestupky 731 628 088

STAVEBNÍ A SILNIČNÍ úřad Bc. Šárka Štolcová vedoucí 604 608 398 Ing. Lucie Kleinová 731 628 089 Tomáš Samek 731 628 083 Jaromír Blatný silnice 731 628 091 Ing. arch. Alexandra Leharová 731 628 094