Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Nizoučký nájem za několik obecních pozemků (z 2007 až 2010)

Kohoutovická radnice začala napravovat staré smlouvy na obecní pozemky, které měly nájem za velmi nízké ceny. Většina takových smluv je z konce minulého století, což je logické. Nizoučký nájem za zahrady ale dostalo několik lidí od vedení radnice ještě i mnohem později, a to v letech 2007 až 2010. Ostatní přitom dostávali téměř dvacetinásobný.

Staré smlouvy … a několik novějších

Kohoutovická radnice napravuje staré smlouvy na pronájem obecních pozemků, které byly uzavřeny v 80. a 90. letech minulého století. Nájem činil 1,10 Kč nebo 2,40 Kč za metr2 a rok, většinou šlo o vjezdy do garáže.

Postupně se ale zveřejnilo i několik smluv, ve kterých nizoučký nájem dostalo několik lidí i o dvacet let později, kdy ostatní dostávali nájem téměř dvacetinásobný. A nešlo o pár metrů vjezdu do garáže, ale o zahrady.

V letech 2007 a 2008, kdy byl starostou Jiří Zorník (ODS), radnice kromě jiných uzavřela i několik smluv na zahrady za 1,10 Kč za metr/rok (smlouva, smlouva, smlouva). Stejně nízký nájem dostal nájemce ještě i v srpnu 2010 (smlouva), těsně před obecními volbami. 

Celkem 106

Radnice dostala v březnu 2023 od občana dotaz “kolik smluv na nízké nájemné za obecní pozemky je ještě v platnosti”. Radnice odpověděla, že jich je 106 a začala napravovat smlouvy na dnes standardních 30 Kč za metr/rok.

Znamená to, že když někdo za vjezd do své garáže platil od dob socializmu 20 nebo 33 korun za rok, nyní platí 420 Kč jako ostatní.

Patrně zajímavější je ale těch několik smluv pro pár lidí, kteří dostali výjimečně nízký nájem za zahrady za starosty Zorníka. Ani tady už nebude příjem do obecní kasy pár korun (nebo tedy pár stovek korun), ale kolem 10 tisíc Kč ročně. Prostě tolik, co platí i ostatní.

————————-

Aktualizace: radnice schválila nový ceník nájmů pozemků. 

Postupně radnice napravuje další smlouvy, mezi kterými jsou opět i některé “netradičně” levné:

smlouva na 1,10 Kč za metr zahrady 500 m2 pochází z roku 2004, kdy byl starostou Jindřich Misák (ODS). Znamená to, že za obecní pozemek, na kterém stojí cca dvě chaty, platil nájemce až dosud 550 Kč, za rok, zatímco nyní bude platit standardních 15 tisíc Kč ročně.

- smlouva z roku 2003 na zahradu 455 m2 v katastru Pisárky (tam se přitom historicky dávaly ceny násobně vyšší, rozdíl byl tedy ještě výraznější než v předchozím případě

- smlouva na zahradu z roku 2013 (místostarostou s převahou ve vedení Kohoutovic byl Jiří Zorník)

- smlouva z května 2008, kdy Kohoutovice vedl starosta Jiří Zorník. Místo tehdy obvyklých 20 Kč za metr získal nájemce smlouvu na 1,10 Kč za metr zahrady, která má 100 m2 (pozemek 542/1). Nájem 110 Kč za rok platil nájemce až do listopadu 2023, kdy mu radnice nájem skokově zvedla na 30 Kč za m2, takže až nyní platí 3 tisíce Kč za rok.

Mezi napravované můžeme zařadit také pozemky, které vlastníci přilehlých rodinných domů používají zcela bez smlouvy, tedy zdarma. Je to patrně případ zahrady 254 m2, kterou radnice nabídla k pronájmu na podzim 2023.

dne 8.6.2023, Jana Konečná, Kohoutovice.org

Další články v rubrice Historie Kohoutovic

Další články v rubrice Politici a kauzy

Další články v rubrice Pozemky

Další články v rubrice Zbylé - ostatní

Translate »