Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Schůze rady 6. 6. 2012 – interpelace staženy, změny v MOPu a prodej bytu.

Jednatel MOPu rezignoval a ředitel MOPu má asi střet zájmů. Rada prodala byt na Chopinové a nedoporučila prodej zahrádky na Jurance. Nachystala čtyři veřejné zakázky bez otevřené soutěže a jednala o pozemcích v OKU. Interpelace občanů odsunula do nedohledna. Schůze rady 6.6.2012.

Na své schůzi 6.6.2012 rada jednala o svěření pozemků v OKU městské části, čímž patrně kompletuje území pro stavbu parkovacího domu. Dále nedoporučila prodat do soukromých rukou zahrádku na Jurance.

Rada dále připravuje zakázku na stavbu parkovacích míst na Žebětínské 1 a další tři menší zakázky. Všechny čtyři zakázky proběhnou opět uzavřeným výběrem jen z oslovených firem.

Změny jednacího řádu, které měly umožnit vznášet interpelace na zastupitele, rada jednomyslně z programu stáhla.  (K podobné situaci došlo o pár dnů dříve i v Bystrci.)

Nejzásadnější na této schůzi rady byly asi změny ve vedení firmy MOP. Jediný jednatel firmy MOP Josef Lipovský se totiž vzdal své funkce a starosta vyhlásí na jeho místo výběrové řízení. Navíc předseda dozorčí rady MOPu Jaroslav Kalousek informoval radu o možném střetu zájmů ředitele MOPu – Romana Lipovského (blíže materiál R648).

Bez zajímavost rovněž není souhlas rady s odprodejem bytu na Chopinové 2 do soukromých rukou. V tomto případě hlasoval i radní Ladislav Macek, který jinak u bytových změn nehlasuje.

Trochu smutně působí dotace 800 Kč knihovně na “dvě cestovatelské besedy s promítáním”. Jiná dotace, 95 tisíc Kč v roce 2011, kterou dostala tělovýchovná jednota fotbalistů a dospělých cyklistů TJ Tatran, nebyla totiž upřesněna ani náznakem.

dne 22.6.2012, Jana Konečná za os Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Byty opravy, MOP

Další články v rubrice Byty privatizace

Další články v rubrice Pozemky