Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Pozemek na garáže nabídnut k prodeji v tichosti

V období dovolených bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej lukrativního pozemku na ulici Glinkova.

Pozemek 2208/2 (114 m2) v proluce mezi dvěmi řadami garáží, vhodný pro 4-5 garáží, byl nabídnut k prodeji formou výběrového řízení obálkovou metodou.

Kohoutovická radnice soutěž zveřejnila na úřední desce 21.7.2011, dokument však již z webu stáhla. Věcí se zabývali: Ing. Zdeněk Dujka, vedoucí majetkového odboru radnice, kancelář č. 13, tel. 547 130 579, Ing. Dita Vajíková, pracovnice majetkového odboru radnice, kancelář č. 12, tel. 547 130 571, Olga Snozová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, kancelář 214, tel. 542 163 372.

dne 25.7.2011, Jana Konečná, úřední deska radnice
na základě informace na úřední desce radnice

Další články v rubrice Dotace, rozpočet

Další články v rubrice Otevřenost radnice

Další články v rubrice Parkování, garáže

Další články v rubrice Prodeje pozemků

  1. […] a po čtyřech dnech ji zase stáhla, v Kohoutovickém kurýru informaci nezveřejnila, viz Pozemek na garáže nabídnut k prodeji v tichosti. Jednalo se o pár metrů travnatého svahu se stromem a keři a pod tím parkoviště pro 6 až 8 […]