Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Juranka – námitka os Pro Kohoutovice ke konceptu územního plánu proti bezhlavé zástavbě

Na Jurance je v I. variantě konceptu územního plánu navržena místo zahrádek plocha čistého bydlení pro asi 4 tisíce lidí a škola (žádná další vybavenost). Tato nová čtvrť by měla být přístupná převážně z Kohoutovic silnicí od Libušina údolí. Občanské sdružení Pro Kohoutovice jako zástupce veřejnosti podalo proti bezhlavé zástavbě Juranky námitku ke kenceptu územního plánu (sepsal Jakub Kořínek) kterou podepsalo přes 500 občanů.

(Ju-1 ve variantě I):

Ve shodě se zpracovatelem konceptu ÚP odmítáme rozrůstání Brna do okolní krajiny masovou výstavbou satelitních městeček, nákupních center a průmyslových zón a chápeme, že jedním ze způsobů, jak tomu alespoň zčásti zamezit, je zhušťování vnitřního města, např. využitím části rezerv – neveřejných ploch zahrádkářských kolonií. Nemůžeme však souhlasit s výstavbou ghett čistého bydlení bez odpovídající občanské a komerční vybavenosti, bez centrálních městských prostorů pro setkávání a bez přesvědčivě vyřešené obslužnosti městskou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou (nejasné dopady zejména na Libušino údolí – ústřední spojení Kohoutovic se zbytkem města).

Takto navržené monofunkční obytné čtvrti by byly pouhými noclehárnami, odkud proudí denně stovky aut do zaměstnání a škol v jiných částech města a večer zase z nákupů a společenského vyžití zpět. Nežily by přirozeným životem a tvořily by obdobnou urbánní bariéru jako stávající zahrádky, jež mají nahradit. Vzaly by však velkou část půdy, která dosud slouží k malé zemědělské výrobě a rekreaci, a to nenávratně. Chtěli bychom věřit, že se odborníci a zvolení zástupci občanů poučili z hrubých omylů narychlo stavěného masového bydlení v 70. a 80. letech minulého století. Schválení výše uvedených záměrů v konceptu ÚP by však svědčilo o opaku.

dne 10.5.2011, Jakub Kořínek za os Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Juranka, zahrady

Další články v rubrice Pozemky

Další články v rubrice Územní plán

Napsat komentář