Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Zhodnocení ankety o stavbě hotelu

Redakce: V anketě, kterou vyhlásila kohoutovická radnice, lidé odmítli záměr stavby na louce pod Stamicovou. Anketu se sice pokusil někdo zmanipulovat, ale Lukáš Stejskal z Kohoutovic si dal tu práci a anketu od práce "hackera" očistil. I tak je výsledek stejný: 80% hlasujících stavbu na louce pod Stamicovou odmítá, přitom jen 5% hlasujících si ji v navržené podobě dovede představit na jiném místě Kohoutovic.

Lukáš Stejskal: Skončila anketa o stavbě hotelu na ulici Stamicova (radnice mu láskyplně říká Polyfunkční sportovní centrum), která byla ovšem v jejím průběhu zmanipulována neznámým útočníkem. Radnice nicméně anketu nepřerušila a ve svém mlhavém prohlášení se rozhodla v ní pokračovat. Pojďme tedy nyní očistit anketu o podezřelé hlasy, k čemuž naštěstí máme potřebné podklady, a zhodnotit její výsledek.

Data očistíme následovně: vyhodíme podezřelé přírůstky hlasů za krátkou dobu. Pokud v grafu zobrazíme vývoj stavu hlasování v čase, nápadně velké přírůstky by tam měly být na první pohled patrné. K tomu ovšem potřebujeme vědět, jaký byl vývoj stavu hlasování v čase. Od radnice se to nedozvíme.

Jako každý správný ajťák jsem trochu paranoidní a měl jsem podezření, že by se někdo mohl pokusit anketu ovlivnit (prozatím ponechme stranou otázku kdo a proč) a už koncem prosince jsem přemýšlel nad tím, jak se takovému útoku bránit. Provozovatelé stránek tak mohou učinit snadno – udělat hlasování maximálně transparentní a zveřejnit IP adresu každého hlasu a čas, kdy bylo hlasováno. To lze udělat i dodatečně, všechny údaje jsou uložené v databázi. (Jak to vím? Anketní modul xoopspoll je open-source, k nahlédnutí online. Radnice ani provozovatel stránek (http://www.qcm.cz) tak zatím neučinili, přestože jsem jsem je o to žádal.)

Rozhodl jsem se proto logovat průběžně stav hlasování sám a napsal jednoduchý program), který jednou za hodinu vytáhne aktuální stav hlasování ze stránek radnice a publikuje je na Twitteru. Tak tedy máme k dispozici historii přírůstků hlasování v anketě po hodinách (někde i po 15 minutách). Kompletní, nijak nezpracovaný archív logů je k dispozici. Tato data jsem zpracoval následovně:
– převedl do CSV formátu, aby se dala naimportovat do Excelu
– omezil pouze na Leden a ořízl časové údaje: „01.01.2013 08:00:01“ → „01.01. 08:00“
– seřadil v obráceném pořadí, aby se zobrazovaly ve správné posloupnosti, Výsledný CSV soubor

Formula 1 Lotto System

V grafech nezobrazuji následující možnosti anketních odpovědí: „Ano, ale ne na Stamicově ulici“ (85 hlasů, není zfalšovaná, jak si může z dat každý snadno ověřit) a „Je mi to jedno“ (15 hlasů)

Zde je tedy graf vývoje hlasování v průběhu ledna 2013:

 

Na první pohled tam bije do očí prudký nárůst hlasů mezi 3. a 7. lednem. Podíváme-li se na něj zblízka, můžeme za kritický, nedůvěryhodný interval považovat období mezi 3.1. odpoledne a 7.1. ráno. Data očistíme jednoduše: hlasy v tomto období nebudeme počítat. Jako by v tomto období nikdo nehlasoval. Tím samozřejmě zahodíme i regulérní hlasy, a podle trendů spíš hlasy proti než hlasy pro. Jak ale uvidíme později, celkový výsledek to nijak zvlášť neovlivní.

Stav k 3.1. 15:00: pro: 68, proti: 256
Stav k 7.1. 08:00: pro: 378, proti: 1040
Podezřelý je přírůstek hlasů mezi 3.1. 15:00 a 7.1. 8:00: pro: 378 – 68 = 310, proti: 1040 – 256 = 784

Celkový výsledek hlasování očištěný o podezřelé hlasy: pro: 492 – 310 = 182, proti: 1338 – 784 = 554

Na první pohled nevypadají očištěné výsledky tak impozantně jako původní čísla. Ale jenom na první pohled. Za prvé, více odpovídají realitě, srovnáme-li je s počty hlasů v jiných anketách radnice. Téměř 2000 hlasů, což jsou neočištěné hlasy u této ankety, žádná z předchozích anket nedosahuje a jeví se to jako dost velké číslo i pokud vezmeme v úvahu, že v této anketě jde o hodně a navíc měla velkou publicitu. Suma očištěných hlasů: 182 + 554 + 85 + 15 = 836 hlasů, se zdá být mnohem reálnější.

Za druhé, díváme se na absolutní čísla. Pokud se díváme na procenta, vychází nový výsledek ještě o něco málo víc proti výstavbě:

Neočištěné výsledky: pro: 492 → 27%, proti: 1338 → 73%
Očištěné výsledky: pro: 182 → 25%, proti: 554 → 75%

Za třetí, dosud jsme do celkového hodnocení nezahrnuli 85 hlasů pro možnost: „Ano, ale ne na Stamicové“, což jsou de facto hlasy proti výstavbě. V původním stavu to v procentech moc nebude znát, ale v očištěných hlasech půjde o markantní rozdíl:
Neočištěné výsledky: pro: 492 → 26%, proti: 1338 + 85 = 1423 → 74%

Očištěné výsledky: pro: 182 → 22%, proti: 554 + 85 = 639 → 78%

Výsledek: čtyři z pěti respondentů jsou proti výstavbě hotelu na Stamicové.

dne 5.2.2013, Lukáš Stejskal

Další články v rubrice Hotel na louce