Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Zhodnocení ankety o stavbě hotelu

Redakce: V anketě, kterou vyhlásila kohoutovická radnice, lidé odmítli záměr stavby na louce pod Stamicovou. Anketu se sice pokusil někdo zmanipulovat, ale Lukáš Stejskal z Kohoutovic si dal tu práci a anketu od práce "hackera" očistil. I tak je výsledek stejný: 80% hlasujících stavbu na louce pod Stamicovou odmítá, přitom jen 5% hlasujících si ji v navržené podobě dovede představit na jiném místě Kohoutovic.

Lukáš Stejskal: Skončila anketa o stavbě hotelu na ulici Stamicova (radnice mu láskyplně říká Polyfunkční sportovní centrum), která byla ovšem v jejím průběhu zmanipulována neznámým útočníkem. Radnice nicméně anketu nepřerušila a ve svém mlhavém prohlášení se rozhodla v ní pokračovat. Pojďme tedy nyní očistit anketu o podezřelé hlasy, k čemuž naštěstí máme potřebné podklady, a zhodnotit její výsledek.

Data očistíme následovně: vyhodíme podezřelé přírůstky hlasů za krátkou dobu. Pokud v grafu zobrazíme vývoj stavu hlasování v čase, nápadně velké přírůstky by tam měly být na první pohled patrné. K tomu ovšem potřebujeme vědět, jaký byl vývoj stavu hlasování v čase. Od radnice se to nedozvíme.

Jako každý správný ajťák jsem trochu paranoidní a měl jsem podezření, že by se někdo mohl pokusit anketu ovlivnit (prozatím ponechme stranou otázku kdo a proč) a už koncem prosince jsem přemýšlel nad tím, jak se takovému útoku bránit. Provozovatelé stránek tak mohou učinit snadno – udělat hlasování maximálně transparentní a zveřejnit IP adresu každého hlasu a čas, kdy bylo hlasováno. To lze udělat i dodatečně, všechny údaje jsou uložené v databázi. (Jak to vím? Anketní modul xoopspoll je open-source, k nahlédnutí online. Radnice ani provozovatel stránek (http://www.qcm.cz) tak zatím neučinili, přestože jsem jsem je o to žádal.)

Rozhodl jsem se proto logovat průběžně stav hlasování sám a napsal jednoduchý program), který jednou za hodinu vytáhne aktuální stav hlasování ze stránek radnice a publikuje je na Twitteru. Tak tedy máme k dispozici historii přírůstků hlasování v anketě po hodinách (někde i po 15 minutách). Kompletní, nijak nezpracovaný archív logů je k dispozici. Tato data jsem zpracoval následovně:
– převedl do CSV formátu, aby se dala naimportovat do Excelu
– omezil pouze na Leden a ořízl časové údaje: „01.01.2013 08:00:01“ → „01.01. 08:00“
– seřadil v obráceném pořadí, aby se zobrazovaly ve správné posloupnosti, Výsledný CSV soubor

Formula 1 Lotto System

V grafech nezobrazuji následující možnosti anketních odpovědí: „Ano, ale ne na Stamicově ulici“ (85 hlasů, není zfalšovaná, jak si může z dat každý snadno ověřit) a „Je mi to jedno“ (15 hlasů)

Zde je tedy graf vývoje hlasování v průběhu ledna 2013:

 

Na první pohled tam bije do očí prudký nárůst hlasů mezi 3. a 7. lednem. Podíváme-li se na něj zblízka, můžeme za kritický, nedůvěryhodný interval považovat období mezi 3.1. odpoledne a 7.1. ráno. Data očistíme jednoduše: hlasy v tomto období nebudeme počítat. Jako by v tomto období nikdo nehlasoval. Tím samozřejmě zahodíme i regulérní hlasy, a podle trendů spíš hlasy proti než hlasy pro. Jak ale uvidíme později, celkový výsledek to nijak zvlášť neovlivní.

Stav k 3.1. 15:00: pro: 68, proti: 256
Stav k 7.1. 08:00: pro: 378, proti: 1040
Podezřelý je přírůstek hlasů mezi 3.1. 15:00 a 7.1. 8:00: pro: 378 – 68 = 310, proti: 1040 – 256 = 784

Celkový výsledek hlasování očištěný o podezřelé hlasy: pro: 492 – 310 = 182, proti: 1338 – 784 = 554

Na první pohled nevypadají očištěné výsledky tak impozantně jako původní čísla. Ale jenom na první pohled. Za prvé, více odpovídají realitě, srovnáme-li je s počty hlasů v jiných anketách radnice. Téměř 2000 hlasů, což jsou neočištěné hlasy u této ankety, žádná z předchozích anket nedosahuje a jeví se to jako dost velké číslo i pokud vezmeme v úvahu, že v této anketě jde o hodně a navíc měla velkou publicitu. Suma očištěných hlasů: 182 + 554 + 85 + 15 = 836 hlasů, se zdá být mnohem reálnější.

Za druhé, díváme se na absolutní čísla. Pokud se díváme na procenta, vychází nový výsledek ještě o něco málo víc proti výstavbě:

Neočištěné výsledky: pro: 492 → 27%, proti: 1338 → 73%
Očištěné výsledky: pro: 182 → 25%, proti: 554 → 75%

Za třetí, dosud jsme do celkového hodnocení nezahrnuli 85 hlasů pro možnost: „Ano, ale ne na Stamicové“, což jsou de facto hlasy proti výstavbě. V původním stavu to v procentech moc nebude znát, ale v očištěných hlasech půjde o markantní rozdíl:
Neočištěné výsledky: pro: 492 → 26%, proti: 1338 + 85 = 1423 → 74%

Očištěné výsledky: pro: 182 → 22%, proti: 554 + 85 = 639 → 78%

Výsledek: čtyři z pěti respondentů jsou proti výstavbě hotelu na Stamicové.

dne 5.2.2013, Lukáš Stejskal

Další články v rubrice Hotel na louce

 1. Helena Sedláčková napsal:

  Kohoutovická anketa v televizi
  Napřed klobouk dolů před Lukášem Stejskalem, dal si velkou práci s tím, aby anketu “proklepl”. Mně jako laikovi z toho plyne jediné – takovým průzkumům veřejného mínění se nedá věřit.
  Včera, tj. 5. února 2013, se o kohoutovické anketě mluvilo také v brněnském teleivzním večerníku, který se vysílá pravidelně v 18 hodin. Mluvilo se tam o ní sice jenom okrajově, jako o jednom ze způsobů komunikace radnice s občany, a to způsobu nedůvěryhodném. Vystoupila tam také p. Kalčíková, za ní v pozadí jsme viděli volnou louku u Juventusu. Je dobře, že jsou mezi námi lidé, kteří se nedají, naplňuje mě to optimismem. Stejně jako včerejší článek v Hosp. novinách – Jak stopnout radniční buldozery. Stojí za přečtení.

 2. Marie Sotolářová napsal:

  Díky pane Lukáši Stejskale!
  I na této kauze je patrné, kolik “neplaceného” úsilí musí vynaložit občané, aby zdokumentovali způsob komunikace a spolupráce  radnice s veřejností. Po usvědčení z netransparentního jednání obvykle následuje mlčení či mlžení, popřípadě požadavek platby za informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  Proaktivně a objektivně informovat veřejnost je přece základní povinností  každé místní samosprávy. U naší koalice ČSSD a ODS a odpovědných úředníků úřadu se ukázalo, že tomu tak opět nebylo.  Jak smutný stav.

 3. roman napsal:

  Ha,Ha.Tak dobře jsem se už dlouho nepobavil.Vy jěště něco říkejte o tom že zastupitelstvo něco manipuluje.Proč bych měl zrovna věřit panu Stejskalovi a jeho interpretaci výsledků.Kde mám jistotu že jako správný ajták si nepohral s hlasy  již v průběhu ankety.Pro mě je třeba důležité kolik procent občanů Kohoutovic se ankety  zůčastnilo.Pokud se podle “očištěných ” výsledků zůčastnila necelá tisícovka (nechce se mi sčítat nesmyslná čísla )tedy ani ne 10% obyvatel tak pro mne to moc vypovídajíci hodnotu nemá.Tím neříkám že se na Stamicové má stavět,ale že taková anketa je na prd.

 4. Lukáš Stejskal napsal:

   
  roman: “Proč bych měl zrovna věřit panu Stejskalovi a jeho interpretaci výsledků.Kde mám jistotu že jako správný ajták si nepohral s hlasy již v průběhu ankety.” Tak jistotu samozřejmě mít nemůžete. Věřit byste mi mohl třeba proto, že se na rozdíl od radnice snažím být maximálně transparentní a svoje argumenty se snažím něčím podložit. Proč si myslíte, že jsem stavy hlasování publikoval realtime na twitteru? Proč bych to dělal, kdybych měl v úmyslu si “pohrát s hlasy již v průběhu ankety”? Proč bych se pak ještě “střílel do nohy” zpracováním a rozebíráním výsledků po skončení ankety? Já nemám důvod anketu ovlivňovat prostě proto, že věřím, že dopadne v neprospěch stavby. Ale pro mě za mě, věřte si čemu chcete.
   
  “10% nemá vypovídající hodnotu.” V tom případě zrušme senát a kraje, tam je volební účast podobná. Anketa nebyla podmíněná žádným minimálním počtem účastníků, takže není důvod přihlížet k účasti, která je podle mého názoru slušná.

 5. Marie Sotolářová napsal:

  Vážený pane Romane,
  zlatá  vaše slova. Proč? Potvrzují totiž konzistentnost našich postojů. Projděme si časovou posloupnost událostí.  Po zjištění, že obyvatelé Kohoutovic  na veřejném projednávání záměru stavby “Černé perly” dali jasně najevo svůj většinový nesouhlas se záměrem  této megastavby, přišel  s á m  pan starosta s myšlenkou elektronické ankety. Nic nedal na jasné a zřetelné varování přítomných. Nedal si za žádnou cenu vymluvit, že anketa může být  kýmkoliv zneužita a  že nebude dostupná všem (zejména starším) občanům a tím pádem ani nemůže odrážet mínění většiny. Na naše slova došlo. Což svým diskusním příspěvkem potvrzujete i vy. I když trochu kostrbatě a se zřetelnou snahou nás (zejména pana Stejskala) znevěrohodnit. Obdivuhodná “lehkost” anonymního diskutéra s lidmi, kteří se nebojí diskutovat s otevřeným hledím!

 6. roman napsal:

  pí.Sotolářová:
  1.Vůbec nechci znevěrohodnit pana Stejskala ale jen to,že jako odborník ajták nám(myslím že cca 90% z nás se nebude moci rovnat odbornými znalostmi specialistovi na IT) může prakticky zdůvodnit cokoli z IT problematiky
  2.Plně s Vámi souhlasím že taková anketa je na nic(at je její výsledek jakýkoliv) a proto nemá vůbec žádný smysl zabývat se tím kolik hlasů bylo pro či proti
  3.Nesouhlasím s Vámi, že “obyvatelé Kohoutovic  na veřejném projednávání záměru stavby „Černé perly“ dali jasně najevo svůj většinový nesouhlas se záměrem  této megastavby”.
  Nevím kolik obyvatel se záčastnlo toho jednání na Chalabalové ale i tak si troufnu tvrdit že se nejednalo o většinu obyvatel Kohoutovic.
  4. Mnohem zajímavější se mi jeví nové informace o představiteli fimy Honey zveřejněné v diskuzi u článku S kým a o čem jedna……..
   
   
   

 7. Dana Kalčíková napsal:

  Pane Romane,
  volební účast v Kohoutovicích při volbách do místního zastupitelstva byla 47,68%. Chcete snad tvrdit, že tyto volby nejsou platné, protože nepřišli všichni? Nepřišla ani půlka těch, co tu bydlí, a nikdo jejich platnost nezpochybňuje. Vzhledem k Vaší argumentaci a stálé anonymitě mne napadá jedna otázka – nejmenujete se náhodou Petr Šafařík?

 8. roman napsal:

  Pí Kalčíková.
  Nejmenuji se Petr Šafařík-tomuto arogantnímu pánovi nemohu přijít na jméno.To ale neznamené že musím souhlasit s vámi.
  Nesměšujte prosím volby a různé ankety či referenda.Vy určitě velmi dobře víte,že se řídí naprosto odlišnými zákony a pravidly.
  Jistě víte, že při volbách stačí účast například jen 3% aby volby byly platné.V Kohoutovicích při volbách do místního zastupitelstva to bylo,jak sama píšete, 47,68%. Takže volby jsou samozřejmě platné.
  A proč Vy neustále zpochybňujete mandát takto zvolených zastupitelů?
  A jistě také víte kolik procent se musí zůčastnit referenda aby bylo platné.
  A aby bylo jasno,já naprosto respektuji že obyvatelé Stamicovi(nebo jejich většina) na místě louky žádnou stavbu nechtějí at by to mělo být cokoliv a postavil to kdokoliv.Je to jejich právo.Mě vadí lidé kteří bojují proto čemukoliv a hlavně proti komukoliv ze zastupitelstva. Sama jste správně napsala, že necelých 50% zvolilo ty co tam nyní sedí a rozhodují.Takže at lidé zvednou svoje zadky a jdou k volbám a následně respektují výsledky demokratických voleb.

 9. M napsal:

  Romane, i tak není jasné oč se tu snažíte. Chcete říct, že zvolení zástupci mohou dělat cokoliv a na lidech je to přijmout bez reptání? Nebo že protestovat proti té stavbě smí jen ti, co bydlí v okolí Stamicovy?

 10. roman napsal:

  Pro M.
  Protestovat samozřejmě může kdokoliv komu se ten záměr nelíbí.Ale pokud kritizuje “radnici” za špatný způsob komunikace,za zatajování informací,.maniplaci atd neměl by používat obdobné metody.Jinak není o nic lepší.
  Podívejte se na obsah stránky Kohoutovice.org a nabydete dojmu, že snad nemůžou být horší radní než jsou v Kohoutovicích.To je prostě kritika pro kritiku.A to co si o tom myslí voliči se ukázalo ve volbách kde se tato skupinka občanů nedostala do zastupitelstva.Já myslím,že kdyby opravdu representovali většinu občanů Kohoutovic jak rádi uvádějí tak by se do zastupitelstva dostali(zvláště při učasti cca 48% )Takže když dostali necelých 5% z odevzdaných hlasů tak kolik asi representují občanů Kohoutovic- cca 2,5%.
  Demokracie není o tom kdo bude víc křičet.
  Pokud má být tato stránka protiváhou proti Kohotovice.cz, měla by poskytovat otevřené pravdivé informace.
  Pokud to má být opozice za každou cenu s použitím demagogije a zkreslování tak se prosím omlouvám že jsem to nepochopil.

 11. M napsal:

  Myslím, že příkladem kritiky pro kritiku jste i vy sám. A to si nemyslím, že jste pan Šafařík.
  Většina voličů na zasedání nechodí. To je, pravda, jejich problém a bohužel i pak problém ostatních, protože ti lidé volí stejně jako do Parlamentu podle stranického klíče a figury typu Macek znají jen z plakátů. Informace mají povětšinou jen z místního plátku, který nikdy pořádně předem nepředstavil žádný větší záměr (lyžařský svah, objekt na Stamicové,…), takže informační protiváha a snaha vybudit zájem lidí o místní dění je víc než nutná a je skvělé, že tyto stránky existují, včetně možnosti se vyjádřit.
  Podle vás tu řve jen hrstka proti všem, kteří mají nejspíš jiný názor, stejně tak zpochybňujete když se na zasedání dostaví větší počet lidí nesouhlasících s nějakým projektem. Pro vás by bylo směrodatné jen kdyby někdo nějak zjistil názor úplně všech obyvatel na danou věc, což je opravdu neprůstřelné, protože k tomu nedojde nikdy. Takže tu holt budete donekonečna opakovat, že většina rozhodla ve volbách o složení zastupitelstva a to má tedy mandát tu postavit třeba lunapark.

 12. Jana Konečná, PK napsal:

  romane, nás ještě nikdo volit pořádně nemohl, Zelená pro Kohoutovice se dala do kupy dva měsíce před posledními volbami. A sdružení Pro Kohoutovice i web kohoutovice.org vznikly až po volbách.

 13. roman napsal:

  Aha takže došly argumenty.
  Myslím že se snad shodneme alespon na tom, že zastupitelé byli zvoleni legitimně aby v Kohoutovicích vykonávali svoje funkce. Takže at je v souladu se zákonem vykonávají.
  Ted je zde možnost aby soukromý investor postavil sportovní centrum či hotel ,nevím jak tomu chcete  říkat.Skupina  obyvatel representovaná sdružením Pro Kohoutovice tuto stavbu nechce.Fajn.
  Zastupitelstvo representuje obyvatele Kohoutovic kterých je přes 12tisíc.
  Nevím jaké číslo ted mám použít pro odpůrce stavby abyste mne nanapadla- pokud použiji údaj od pana Stejskla po očištění tak to bylo 639 obyvatel tedy cca 5%.ze všech obyvatel.A ted mi řekněte, proč se má zastupitelstvo,které má zastupovat všechny občany Kohoutovic podřizovat  5% kteří jsou sice slyšet a díky ČT i vidět ale které nikdo nevolil?
  Takže mi určitě neupřete právo na vlastní názor že 5% je proti a 95% obyvatel Kohoutovic to nevadí.

 14. roman napsal:

  Pro pí.Konečnou
  Čerpal jsem z úvodní stranky tohoto webu:

  Občanské sdružení Pro Kohoutovice vzniklo po obecních volbách 2010 na základě volebního uskupení Zelená pro Kohoutovice. Toto narychlo sestavené spojení Strany zelených a nezávislých kandidátů se jen těsně neprobojovalo do kohoutovického zastupitelstva (4,7%).

 15. Jana Konečná, PK napsal:

  To jste čerpal dobře. Co je vám v tom tedy nejasné?

 16. roman napsal:

  No při prvním čtení tohoto větného spojení mi hned nedošlo že vlastně s tím volebním výsledkem 4,7% nemáte nic společného.Za to se omlouvám.

 17. Jana Konečná, PK napsal:

  No, máte pravdu v tom, že jsme se měli o dění ve své obci začít starat a zajímat dřív. Já dřív jen přečetla Kurýr a hotovo.

 18. Lukáš Stejskal napsal:

   
  roman: tak už tu máme oblíbenou frázi brněnských politiků “nikým nevolení občané” – bacha na to, za chvíli budete mluvit jako Onderka :). 
   
  Říct, že 78% účastníků ankety, kteří byli proti stavbě, je vlastně jen 5% všech občanů Kohoutovic a tudíž “to není směroplatný”, je nehoráznost. Pokud to zbytku nevadí, tak si tedy měl dát tu námahu a hlasovat pro stavbu. V anketě se měl možnost vyjádřit každý, když to neudělal, jeho problém. Analogicky bych mohl výsledky ankety vyložit tak, že pro stavbu hotelu je 182 lidí z 12000, tzn. 1,5% a zbytek si to nepřeje.

 19. M napsal:

  “Skupina  obyvatel representovaná sdružením Pro Kohoutovice tuto stavbu nechce.Fajn.”
  To je pořád kolem dokola. Byl jste na schůzi k tomu projektu? Schůze se zúčastnili místní, povětšinou bydlící v nejbližším okolí Stamicovy, kteří většinou ani netuší, že nějaké sdružení Pro Kohoutovice existuje, jen je vyděsila informace o záměru té stavby, protože na té louce buď tráví volný čas nebo blízko ní bydlí a dopadají na ně problémy spojené s provozovnami, které už nedaleko stojí. Podle vás je to bezvýznamná skupina křiklounů ochotných protestovat proti všemu, kteří sice mají právo si zařvat, ale to je tak vše. Budiž.

 20. Marie Sotolářová napsal:

  Vážení,
  pan “roman” je na našich stránkách velmi potřebný urychlovač (bez ironie) a to hned z několika důvodrů:
  – budí emoce, vede nás tak k větší aktivitě;
  – pod článkem “S kým  a o čem jedná V-Honey” nás nasměrováná do správných vod  (viz jeho vstupy a zejména dnešní příspěvek ve 13:31);
  – zná prostředí radnice a bolí ho, že nechválíme její (minulé) úspěchy, nemá dle jeho slov v lásce pana starostu.
   Otázkou tedy zůstává jen ono nedůležité: “PROČ TO VLASTNĚ DĚLÁ?”

 21. M napsal:

  Myslím, že pan Roman není radní a je mu jedno jestli bude něco stát u Juventusu nebo nebude. Tipuji, že se jen cítí nějakou aktivitou, kterou si spojuje s Pro Kohoutovice poškozený, odhaduji to na garáže Chopinova.

 22. Hynek Bouší napsal:

  Romanům…jiný úhel pohledu
  Myslím,že lidé,kteří na tomto webu vystupují z anonymity bojují za všechny kohoutovičáky,aby bylo lépe.Mnoho z nich je neustále ve střehu (nemuseli-by,mohli by se věnovat více svým rodinám,koníčkům…) právě kvůli netransaprentnímu jednání ze strany radnice.
  Já bych to neviděl jako jejich boj proti všemu a všem,ale jen a pouze boj za transparentní jednání radnice nejen v tomto volebním období,ale aby se transparentnost stala standardem pro všechny časy.
  S tím souvisí i veřejné diskuze k plánovaným projektům,již v době jejich zrodu.
  Vidím v tom i přínos pro radnici…v případě neúspěchu projektu může argumentovat tím,že “takhle jste to chtěli”.
  Věřím,že k neúspěchu dojít nemůže v případě,že občané budou seznámeni se vším souvisejícím ve všech fázích projektu a každý bude moci posoudit přínos i negativní dopady připravovaných projektů a podle svého uvážení pak může projektu dát zelenou nebo stopku (v referendu?).
  Součástí transparentnosti je hospodaření radnice.Toto uvádím pouze jako příklad!…na výpisu nákupu výpočetní techniky se objeví nákup NTB Apple za 50.000,-.Chtěl bych vědět (Vy ne?)proč se nepořídil NTB jiné značky s podobnými parametry za 20.000 a z rozdílu se prostředky nevyužily na něco,co mohlo být prospěšné všem občanům…(tady asi vyvstane otázka,co a jak se vyhodnotí,co je prospěšné všem občanům – ideálně dát opětr prostor všem občanům a jejich námětům s následným vyhodnocením a realizací(podle jakých kritérií – nevím) a pevně věřím,že by se rázem zvýšilo procento těch,kteří chtějí spolurozhodovat .Každý máme svůj zájem.Věřím,že kohoutovičákům z konečné je zatím šumafuk,co se děje na Chalabalce a opačně.Ale v momentě,když budou mít možnost sledovat svůj zájem a rozhodnout o jeho vítězství nebo prohře,tak se stanou aktivními.A snad zůstanou i nadále po „jejich“ vítězství.Nebylo by to fajn?Nenechat to pouze na hrstce místních,kterým na Kohoutovicích záleží.A potažmo je označovat za křiklouny a bojovníky proti všemu.
  Dalším prostorem k transparentnosti je zveřejňování parametrů veřejných zakázek,nabídky zájemců …
  Věřím,že tento web rozšiřuje mnohým obzory a poskytuje, díky názorovým střetům, náhled na věci i z jiných úhlů.Zároveň nabízí prostor všem,kteří by se možná jinak/jinde neodhodlali,prezentovat svůj názor.
  Kdyby byla důvěra ke zvoleným zastupitelům,tak web pravděpodobně nevznikl.Ale ta důvěra v ně (už ne jen pro pár zanedbatelných občanů),evidentně není.
  Řídit obec určitě nebude procházka růžovým sadem,ale bude potřeba vymezit pravidla hry,aby si jedna strana s druhou nemohla vytírat (podlahu?).Myšleno obecně.
  Nejsem asi sám,kdo má pocit,že po dobu stávajícího volebního období se nic nezmění.Ale v dalším období snad šance na změnu vzroste a budou moci rozhodovat občané a ne politická rozhodnutí.A to snad i přispěním tohoto webu.
  Můj pohled na věc.

 23. Helena Sedláčková napsal:

  ad příspěvek Hynek Bouši – mluvíte i za mě, dík.  

 24. Viktor napsal:

  “…už tu máme oblíbenou frázi brněnských politiků „nikým nevolení občané“…”
  Lukáši, to není oblíbená fráze brněnských politiků. Je to oblíbený bonmot lidí ze stránek Žít Brno, jmenovitě aktivistů z povolání Matěje Hollana a Stanislava Bilera. Ti tenhle obrat stereotypně používají ve svých textech proti magistrátním politikům i jinde, a tak možná vytvářejí u někoho dojem, že politici ho skutečně říkají. Nepodařilo se mi ale zjistit jediný případ, kdy by jej politik doopravdy vyslovil. Snad jsem jen špatně hledal.
  Jinými slovy, prohlašujete propagandu za pravdu.

 25. Lukáš Stejskal napsal:

  Viktor: asi máte pravdu, taky to nemůžu nikde dohledat. Přeformuloval bych to na: ‘A už přišla řeč i na “nikým nevolené občany”…’ Propaganda je myslím příliš silné slovo, politici občas mluví v tomto duchu. A pokud vím, tak lidé z zitbrno.cz nikdy netvrdili, že je to oblíbená fráze politiků, to je fakt asi jen můj mylný dojem.
  Hynek: díky za podporu!
  Ad. roman – netuším nic o jeho motivech, ale za sebe jsem rád, že tady je – jak říkáte, “energizuje” debatu a navíc nám tímto pomáhá připravit se na záludné, někdy i podpásové otázky – lepší je utřídit si názory v předstihu tady, než až třeba během vyjednávání se zastupitelstvem. Kdyby tu nebyla žádná opozice a všichni jsme se tu jen poplácávali po ramenou a nadávali na radnici, asi by to byla nuda :).

 26. roman napsal:

  Jsem rád že jste konečně pochopili ,že nejsem “někdo z radnice” ale že mi jde o svobodnou diskuzi bez zaujatosti ať z té či oné strany.Děkuji.

 27. M napsal:

  Svobodná diskuze tu přece je. A nezaujatost je věc relativní. Nezaujatí nemohou být lidé, kteří nechtějí nějakou stavbu u domu, stejně tak ti, kteří chtějí zachovat určitý prostor tak jak je, nezaujatí nemohou být ti, kteří v něčem vidí svůj prospěch, nezaujatí nemohou být ti, kteří něco prosazují, protože jim z toho kápne provize nebo do toho hodlají investovat, atd. Nezaujatí tedy nejsou ani ti, kterých se určitá změna dotkne, ani ti, kteří ji prosazují.
  Nezaujatí snad mohou být jen ti, kterým na ničem nezáleží.