Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Připomínky k Územnímu plánu

Na červnové zastupitelstvo zavítala mimořádná návštěva, zástupci Kanceláře architekta města Brna (KAM), Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) a radní města Brna pověřený Územním plánováním pan doktor Chvátal.

Jejich návštěvu jsme využili naplno a tak jsme hned po jejich krátkém představení změn začali s dotazováním.

Naše otázky směřovaly jak na samotný průběh zpracování, neboť jsme si jako zastupitelé nemohli nevšimnout, že řada změn se týká pozemků, které patří Ing. arch. Bohumile Hybské, která je vedoucí oddělení Územní plánování (KAM), tak především na zásahy do změn ze zeleně na plochy stavební a navyšování výšek budov. Na přiložené mapce můžete vidět, že změn je skutečně mnoho a i naše následné hlasování bylo uceleným souborem osmnácti bodů usnesení, které představují zásadní rozpor v tom, jak vidí Územní plán KAM a OÚPR a jak kohoutovičtí zastupitelé.

Jedinou věcí, která nám byla na jednání ze strany zpracovatele ÚP vytknuta, byla absence při jednáních o tvorbě změn. Díky minulému starostovi Petru Šafaříkovi jsme se jako jediná městská část totiž zřekli možnosti nahlédnout na změny a účastnit se tak příprav tvorby nové podoby ÚP. Ten totiž zaslal své oficiální stanovisko, že nikdo z naší MČ nemá zájem se těchto jednání účastnit a Kohoutovice tak byly jako jediné mimo informace a možnosti změny komentovat před zveřejněním nové podoby. (Poznámka redakce Kohoutovice.org: zřekli jsme se takzvaného „dohodovacího řízení“.)

Závěrem bych rád poděkoval všem zastupitelům a zastupitelkám, že se jednotně postavili na stranu Kohoutovic a jednomyslně podpořili návrhy usnesení. Pevně věřím, že naše apely na zachování zeleně či výšek budov zastupitelé města vyslyší, tím spíše, když jsme v tomto ohledu byli jednotní.

Zdroj: Kohoutovický kurýr 7-8/2021

dne 19.8.2021, Jiří Spousta, zastupitel (za KDU-ČSL)

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Územní plán