Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Potřebují Kohoutovice novou dominantu – radnici?

Kohoutovická zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí) rekapituluje, jak radnice prosadila záměr vybudovat novou radnici. A zamýšlí se nad tím, jestli novou radnici potřebujeme a jestli si ji také můžeme dovolit.

Se zájmem jsem si přečetla rozhovor se starostou na téma stavby nové radnice s kulturním centrem v Kohoutovicích v minulém čísle Kohoutovického Kurýra (z října 2020). Dívám se na tento záměr z odlišného úhlu a s touto stavbou nesouhlasím. Proč?

Předně o stavbě této budovy nikdy neproběhla žádná diskuze. Starosta Petr Šafařík jednoho dne prohlásil, že potřebujeme novou radnici a společensko-kulturní centrum, sdělil nám, obyvatelům, že to je naše priorita a v anketě se nás zeptal, kde ji má postavit. Anketa byla manipulativní – neumožňovala sdělit vedení obce, že si stavbu někdo vůbec nepřeje. Následovalo setkání s veřejností, kam přišlo asi 200 obyvatel starostovi osobně říct, že tuto stavbu nechtějí. V místnosti snad s výjimkou vedení radnice nebyl nikdo, kdo by tuto stavbu chtěl. Starostovi to bylo úplně jedno. Do budoucna se poučil – od tohoto setkání už nikdy neuspořádal žádné veřejné setkání s obyvateli, kde by bylo možné diskutovat jeho „strategické projekty“, kterými se rozhodl Kohoutovice rozvíjet.

Podíváte-li se na plán budovy, zjistíte, že má celkem čtyři podlaží. Dvě patra mají sloužit jako radnice. To znamená, že je zabere přibližně 25 úřednic a úředníků doplněných několika politiky ve funkcích starosty a místostarostů. Jedno patro bude vyčleněno přibližně 13 tisícům obyvatel Kohoutovic jako společensko-kulturní centrum. Jedno patro bude sloužit k parkování návštěvníků centra a radnice. To všechno za odhadovaných 160 mil. Kč, které Kohoutovice nemají. Starostu nezajímá, kolik bude stát provoz celé budovy, ačkoli se ho na zasedání zastupitelstva na tento údaj opakovaně několik let dotazuji. To všechno v době, kdy obyvatelé Kohoutovic do úmoru prosí radnici někdy i déle než 10 let, aby jim byl opraven chodník před domem (na opravy nejsou peníze), je zanedbávána údržba hřišť a veřejných prostranství (nejsou peníze), díky stávající krizi se očekává snížení příjmů Kohoutovického rozpočtu.

Smutné je, že starostu vůbec nezajímá, co se stane s budovou dnešní radnice. Dle územního plánu jde o velmi zajímavé místo – budovu radnice lze rekonstruovat a rozšířit o zahradu za radnicí i louku před radnicí. Tyto pozemky jsou vedeny jako stavební a mohou být celé zastavěny. Co na nich nový majitel postaví už městská část nebude mít šanci ovlivnit. I nalezení vhodného nájemce, který by využil bývalou vyhlídkovou kavárnu Grand Prix a zaplatil za ni odpovídající částku, není nejspíše mezi prioritami starosty, prostory zejí prázdnotou. Ztrátu nedobrovolně platí nájemci obecních bytů v jejich nájemném.

Uvítala bych, kdybychom se začali zabývat následujícími otázkami: potřebujeme novou radnici za těchto podmínek? Nestane se z nové budovy výlevka na peníze, které nám budou chybět jinde? Nestačilo by opravit stávající budovu radnice a napřít energii a finanční prostředky do elektronizace jejího chodu? Proč bychom měli honit obyvatele obíhat úřad a úředníky sídlící v megalomanské novostavbě, když s nimi můžeme většinu potřebných záležitostí řešit na dálku? Můžeme navrátit vyhlídkové kavárně Grand Prix její původní funkci a přebudovat ji na místo pro setkávání obyvatel Kohoutovic doplněné jedinečnými výhledy? Inspiraci můžeme čerpat třeba v Novém Lískovci, kde se u zastávky Oblá právě dokončuje přestavba výměníkové stanice na komunitní centrum.

Myslím si, že Kohoutovice již svoje dominanty vybudovány mají. Jsou jimi především Kohoutovický vodojem a vyhlídková kavárna Grand Prix. Nevrhejme se bezhlavě do lití nového betonu, dokud nebudeme mít jistotu, že to je nezbytně nutné. Využijme především to, co máme, starejme se o to a udržujme to. Zahajme komunikaci s obyvateli Kohoutovic, abychom zjistili, jak se nám tu skutečně žije, s čím jsme spokojeni a co nám tu nejvíc chybí.

Článek vyjde v Kohoutovickém kurýru 11/2020 na předposlední straně vedle sloupku „Veterinář radí“.

Redakčně upraveno (přidán úvod).

dne 12.11.2020, Dana Kalčíková, zastupitelka (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Nová radnice?