Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Na posledním zasedání kohoutovického zastupitelstva bylo pořádně horko

zastupitelstvo-2013-06Na posledním zasedání kohoutovického zastupitelstva bylo pořádně horko, a to v obou významech toho slova. U tří kontroverzních bodů programu se rozvinula živá debata: stížnost na Kohoutovického Kurýra, petice proti zástavbě louky na ulici Stamicova a ocenění bytů určených k privatizaci, kvůli kterému přišli občané v hojném počtu.

 

teď k jednotlivým bodům programu, které stojí za pozornost:

Zápis do síně slávy

Zastupitelé schválili uvedení paní Ivety Kopecké, dlouholeté reprezentantky ve sportovní gymnastice, do Síně slávy MČ Brno-Kohoutovice. V souvislosti s tím si vzala slovo paní Sedláčková a upozornila na to, že drtivá většina občanů v Síni slávy jsou sportovci a že bychom měli vyhledávat významné osobnosti i z jiných oblastí, třeba kultury. Místostarosta Jiří Zorník s ní souhlasil a vyzval občany, aby nějaké významné osobnosti navrhli. Takže pokud vás napadá kohoutovická osobnost, která by si zasloužila zápis do Síně slávy, napište o ní radnici, čeká na vaše podněty.

Stížnost na Kohotovického Kurýra

Projednávala se stížnost paní Heleny Sedláčkové, bývalé dlouholeté šéfredaktory Kohoutovického Kurýra (dále jen KK), na porušování zásad vydávání KK.  Od otázek ohledně nezveřejnění konkrétních článků se debata rozvinula do obecnější polohy, na celkově bídný stav KK, který podle mého názoru místy připomíná normalizační tisk. Řečeno v nadsázce: nové budovy se budují, občané se veselí, sportovci slaví úspěchy, na polích se urodilo… ale o radnici nepříjemných tématech se téměř nepíše, a když už, tak neobjektivně.

Např. co se kauzy hotel na louce týče, to málo, co bylo v KK publikováno, nám dává o kauze úplně jiný obrázek, než co se stalo ve skutečnosti. Podobně je tomu u kauz les na Chopinové nebo sjezdovka. O privatizaci bytů, která se týká téměř poloviny kohoutovických občanů, se také nepíše.

Zastupitelé vyzvali občany, ať se tedy aktivněji podílí na chodu KK a přispívají do něj svými články, ale zároveň přiznali, že stávající šéfredaktorka Iveta Macková (která se na jednání ani nedostavila) dokáže ztopit i naprosto nevinný, nekritický článek, aniž by si toho redakční rada všimla. Řeč je o článku k výročí obchodního centra Lipsko, kterého se mj. týkala stížnost. Redakční rada zároveň nevyvrátila pochybnosti občanů o tom, že aktivně nezajišťuje kvalitu KK a pouze pasivně schvaluje, co jim šéfredaktorka předloží.

Zastupitelé uznali, že současný stav potřebuje zlepšení, a navrhli i konkrétní kroky: zavést do KK novou rubriku Dopisy občanů, která by měla poskytovat zpětnou vazbu, a publikovat na internetu případné články občanů, které se nevejdou do Kurýra.

Této problematice se ještě na budeme věnovat v samostatném článku, který připravuje paní Sedláčková.

Projednání petice proti výstavbě na louce za poštou na ulici Stamicova

Zastupitelstvo projednávalo petici proti zástavbě louky na ulici Stamicova. O celé kauze se můžete podrobně informovat zde:  Stamicova.cz. Hrozba výstavby sedmipatrového hotelu s parkovištěm, restaurací s terasou, posilovnou a halou na badminton (díky čemuž se budova může nazývat polyfunkční sportovní centrum) již naštěstí pominula, ale na louce se stále může stavět (třeba po volbách…) a proto signatáři petice požadují zastavení jakékoliv další případné výstavby a změnu funkce pozemku na městskou zeleň.

Zastupitelé tvrdili, že je to záležitost na úrovni města Brna, které je vlastníkem pozemku, načež Zbyněk Svoboda, jeden z autorů projednávané petice, zareagoval odpovědí, že zastupitelstvo nicméně vydává doporučení o nakládání s pozemky v MČ Kohoutovice. Zastupitelka Helena Sýkorová vyjádřila podporu petici a nesouhlas s jakoukoliv zástavbou louky.

Na poznámku Zbyňka Svobody, že radnice občany dlouhodobě neinformala o chystané stavbě hotelu a snažila se stavbu udržet v tajnosti, odpověděl pan Zorník, že to tak není, že v minulých letech se schvaloval pouze pronájem a prodej pozemku, ne předmětná stavba. Načež se ozval autor tohoto článku a osvěžil panu Zorníkovi paměť dokumentem z roku 2012 ze zasedání zastupitelstva města Brna, kde se mluví ještě v rámci roku 2011 nejen o pozemku, ale také velmi podrobně o chystané stavbě včetně projektové dokumentace. Na straně 6 se dokonce uvádí, že: “Záměr polyfunkčního domu, obsahující sportovní, rekondiční a regenerační aktivity má plnou podporu jak všech členů RMČ, tak i široké veřejnosti.” Tento dokument je již několik měsíců přístupný na webu stamicova.cz Stamicova.cz.

Návrh rozpočtového opatření číslo 11/2013

MČ Kohoutovice dostala 11 milionů navíc do rozpočtu pro rok 2013. V debatě o způsobu rozdělení těchto peněz se zastupitel Dalimil Ospalý kromě vtipné poznámky o “porcování kohouta” pozastavil nad penězi určenými pro akci Vánoční zvonění: opravdu se za něj musí utratit 350 000 Kč? Starosta Petr Šafařík odvětil v tom smyslu, že záleží na tom, jak moc opulentní tu akci občané budou chtít.

Pozn: na tohle téma by bylo dobré uspořádat anketu a zeptat se občanů, jestli by raději chtěli vánoční zvonění se rozpočtem jdoucím do statisíců, nebo ty peníze použít jinak, třeba na opravy laviček apod.

Privatizace bytů 

Část, na kterou čekala většina občanů, kteří se účastnili jednání. Přiznám se, že se v téhle problematice neorientuji a ani se mě přímo netýká, takže se necítím být kompetentní se k ní příliš vyjadřovat. Toto téma si zaslouží zvláštní článek od osoby zasvěcené do problematiky, připravuje jej paní Marie Sotolářová.

Z toho, co jsem pochytil v diskusi, je jádro sporu v tom, že radnice pokládá ceny bytů určených k privatizaci za příliš nízké a zpochybňuje odhad nemovitostí provedený realitní kanceláří VL Reality, kterou si ovšem sama vybrala ve výběrovém řízení. Odhad nebyl podle pana starosty údajně proveden v souladu s platnými pravidly prodeje. Občany to velmi pobouřilo, hlasitě protestovali a dožadovali se vysvětlení, v čem konkrétně došlo k porušení pravidel. Starostovi předali žádost, ve které žádají o veřejné projednání privatizace bytů. Zastupitel Jaroslav Kalousek vyjádřil nespokojeným občanům podporu a uvedl, že se touto problematikou bude osobně zabývat.

Zapomněl jsem na něco? Dejte mi prosím vědět v komentářích a můžeme článek doplnit o vaše postřehy.

dne 24.6.2013, Lukáš Stejskal

Další články v rubrice Byty privatizace

Další články v rubrice Hotel na louce