Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Ze zápisu mimořádné schůze rady 4. 9. 2013 – ceny bytů, MOP,…

radnice Zápis mimořádné schůze rady je na internetu opět bez příloh. Radní doporučili schválit ceny bytů k prodeji podle znalce Krejčího a zadali práci společnosti Starez-sport a.s., spojené s polovinou z nich, a konečně vyslovili nespokojenost s prací MOPu.

Ceny bytů

Střet zájmů nahlásili radní Šafařík a Rabušic. Rada doporučila kohoutovickému zastupitelstvu prodejní ceny bytů určených k prodeji na základě znaleckých posudků, které vypracoval znalec Ing. Miloslav Krejčí.

Změny jednacího řádu zasedání zastupitelstva zamítnuty

Rada jednomyslně zamítla změny jednacího řádu navržené pro body „Program zasedání“ a „Dotazy, podněty a připomínky“.

Zadání zakázek

Výběrem z předem oslovených firem vybrala rada pro své zakázky firmy Stavoprojekta stavební firma a.s. a Starez-sport a.s. (zde zaujatost nahlásili radní Macek, Mikš a Zorník).

Nespokojenost s prací MOPu

Na schůzi, které se mimořádně účastnili i zástupci firmy MOP Brno s.r.o. (jednatel Petr Eibel a zaměstnankyně Zuzana Smolíková) a zaměstnanci odboru OSM a FO kohoutovické radnice, vyslovila rada jednomyslně nespokojenost s plněním mandátní smlouvy ze strany společnosti MOP BRNO, s.r.o. (týká se správy bytů a domů a o dodržování Pravidel postupu při vymáhání dluhů za nájem + služby bytů).

S firmou MOP Brno s.r.o. rada také uzavřela nájemní smlouvu na nájem serveru.

dne 13.9.2013, Jana Konečná

Další články v rubrice Byty opravy, MOP

Napsat komentář