Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Kosení a zeleň po Kohoutovicku

Jedním z důvodů, proč stále bydlím v Kohoutovicích, je pro mne skutečnost, že jde v rámci Brna o zelenou oázu, která mi díky svému umístění na kopci uprostřed lesů zajišťuje příjemné bydlení. Nedovedu si představit, že bych bydlela v centru města na vybetonované ulici, kterou denně projedou tisícovky aut. I když by to pro mne znamenalo úsporu času, bydlení blíže k obchodům či mým volnočasovým aktivitám. To je důvod, proč mne znepokojuje, co se se zelení především mimo les v Kohoutovicích dlouhodobě děje.

DosuchaO zeleň mimo les se u nás stará firma MOP Brno, s.r.o. na základě smlouvy, kterou uzavřela s městskou částí Brno – Kohoutovice koncem roku 2016. Firma patří městu Brnu. Z tohoto důvodu se údržba zeleně nesoutěží jako jiné veřejné zakázky a smlouva byla uzavřena po vzájemné domluvě přímo. O nové smlouvě se firma MOP Brno zmiňuje v textu účetní závěrky za rok 2017 v kapitole Středisko údržby zeleně a dopravy takto: „Postupné zlepšování finanční situace, způsobené uzavřením nových smluv s MČ a revizí smluv stávajících, nám umožnilo zastaralou a nefunkční techniku nahrazovat jak novými stroji, tak věnovat potřebnou externí odbornou technickou kontrolu potřebným strojům. … Práce na údržbě zeleně byly soustředěny převážně na území MČ Brno – Kohoutovice. Byly provedeny čtyři pokosy trávy na plochách s odvozem, shrabování a likvidace listí a prořezávky keřových skupin.“ Jak se zdá, firma MOP Brno je s uzavřenou smlouvou zlepšující její finanční situaci nadmíru spokojená a svoje povinnosti plní.

Jaká je realita? Když pozoruji při práci zaměstnance firmy MOP Brno, mnohdy mám pocit, že proti místní zeleni vedou boj. Všechno zelené je třeba si podrobit – keře nakrátko zastřihnout, trávníky posekat nejlépe těsně u země, aby ani kousek nezůstal. V kombinaci s dlouhotrvajícími suchy je takováto údržba smrtící. Co na to říkají ptáci, kteří v keřích dříve hnízdili? A co hmyz, který žil v trávnících a byl na něm závislý? Nyní už nejspíše nic, protože tu prostě nejsou. Keře seřezané na desítky centimetrů neposkytují ptákům vhodná hnízdiště, na vyholených trávnících hmyz nemá kde žít. Přes léto trávníky mění barvu ze zelené na žlutou. Když zafouká, zvedá se z nich prach. Když zaprší, voda i s hlínou stéká po jejich povrchu do kanálů. Vzrostlé stromy nejspíše díky suchu a nevhodným postupům při rekonstrukcích začínají odumírat. Nově zasazené keře a stromy usychají, protože se o ně nikdo dostatečně nepostaral.

SečeníLetos v červnu jsem to už nevydržela, vyfotila si na mobil cestou do práce zaměstnance MOPu při jeho boji proti místnímu trávníku (sekal v novém traktůrku porost o výšce cca 10 cm, až kolem hlína létala) a zaslala na místní úřad oficiální stížnost. Na zasedání zastupitelstva koncem června jsem pak zjišťovala, jak se k této „údržbě“ staví vedení radnice a MOPu. Dozvěděla jsem se, že sekat téměř neexistující trávu koncem června bylo nutné, neboť MOP má s městskou částí uzavřenu smlouvu, dle které musí do 30.6. posekat všechny trávníky dvakrát. Kdyby to neudělal, dostane pokutu. Takže je všechno v pořádku, stačí, když zaprší a tráva znovu naroste.

Koncem července jsem pak obdržela oficiální odpověď na moji stížnost. Na radnici kvůli ní svolali jednání se zástupci firmy MOP. „Zhotovitel přislíbil zajištění nápravy a to tím, že bude pokos trávy zajišťovat dle vzrůstu trávy operativně a zajistí vyšší pokosy. Fakturace za měsíc červen byla učiněna dle smlouvy, ze které vyplývá, že zhotoviteli vzniká právo na fakturaci za dílo jeho měsíčním provedením. Předpokládáme, že k obnově trávníků dojde přirozenou cestou a tudíž nebude nutné trávníky obnovovat. Je nutné ale také objektivně konstatovat, že v některých lokalitách je nevyhovující stav důsledkem současných extrémních klimatických podmínek.“ Zároveň se na webu radnice objevila informace o proběhlém jednání společně s větou: „Současně sdělujeme, že další termín pokosu je do 31.8.2018.“

Závěr tohoto článku tak přinese čas. Osobně si myslím, že místní zeleň tu není kvůli tomu, aby městské firmě zajistila dostatečný zisk sečením neexistující trávy. Jsem toho názoru, že s přírodou není třeba bojovat a podrobit si ji, že s ní lze žít v souladu a lze ji podporovat (třeba tím, že v době sucha nebudeme trávu zbytečně kosit 4x ročně až ke hlíně). A že je nejvyšší čas upravit smlouvu s MOPem a přizpůsobit ji podmínkám, ve kterých již několik let žijeme a zatím se neočekává výraznější změna – od roku 2014 je sucho, ve kterém tráva neroste. Opravdu chceme platit městské firmě za její kosení? Neměli bychom si ji třeba objednávat na zalévání schnoucích nově zasazených dřevin?

A drobná poznámka pro vedení místní radnice a její úředníky: když se podíváte do smlouvy s MOPem, konkrétně bod I 2a), tak tam objevíte následující text: „4x ročně pokos trávy včetně výběhu pro psy, v termínech do 24.5., 30.6., 31.8. a 31.10. příslušného kalendářního roku, pokud nedojde k dohodě o změně termínu s objednatelem na plochách veřejné zeleně…“. Opravdu nám chcete tvrdit, že to jinak nejde a musíte trávníky do uvedených termínů stůj co stůj posekat, jinak bude pokuta?

Redakčně upraven titulek.

dne 9.8.2018, Dana Kalčíková, zastupitelka (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Byty opravy, MOP

Další články v rubrice Péče o zeleň