Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Jaká bude finální podoba volnočasového areálu Voříškova?

Údolí Voříškova, Petr Janáček, schéma 2021Dle záměru současné koalice má v údolí na ulici Voříškova vzniknout u stávajícího fotbalového hřiště spolku Tatran Kohoutovice další fotbalové hřiště, které by se stalo centrem plánovaného volnočasového areálu. Podle již zpracovaného projektu mají být součástí tohoto areálu sportovní zóny pro všechny věkové kategorie, od workoutového hřiště a fitness zóny, přes lanové centrum a prostor pro parkour, až po relaxační jóga plochu a agility výběh pro psy. Chybět nemá ani grill point a dětské hřiště.

Projekt volnočasového areálu byl zpracován na základě iniciativy bývalého místostarosty za ANO 2011 Karla Kalivody ještě před lednovou změnou vedení městské části tak, aby se jednotlivé prvky daly realizovat v případě nedostatku financí postupně. Na projektu se podíleli nejen specialisté z oblasti výstavby tohoto typu volnočasových zón, ale i krajinářská architektka se zkušenostmi s projektováním městských a zámeckých parků. O parametrech tréninkového hřiště, které požadovala ODS, měla být v rámci bývalé koalice dále vedena diskuze, protože zpracovaná projektová dokumentace ukázala na vysokou finanční náročnost jeho realizace.

Podle Karla Kalivody má být „celý areál protkán přírodními cestičkami, a ve všech zónách budou lavičky, stojany na kola a další nezbytný inventář.“ Pro vytvoření příjemného prostředí a přirozeného zastínění je pak naplánována regenerace stávající i výsadba nové zeleně (viz článek K modernímu volnočasovému areálu jsme o kousek blíž vydaný v prosincovém Kurýru). Problém však stále spočívá v požadavku kohoutovické ODS na vybudování nového fotbalového hřiště. Násyp, na kterém si toto hřiště současná koalice představuje, je z velké části nestabilní navážka a není zde místo na plnohodnotné soutěžní hřiště. Lze zde realizovat pouze fotbalové hřiště o rozměrech 45 * 90 metrů. A i pro tento rozměr by musely být zbudovány opěrné zdi, které celý projekt značně prodražují. Tento rozměr hřiště je navíc FAČR standardně schválen pouze pro soutěže žáků do 15 let. Celou problematiku pak rozebírá podrobněji Karel Kalivoda v článku Hřiště ano či ne?  na stránkách www.kohoutovice.org.

Zastupitelský klub hnutí ANO 2011 od svého vstupu na scénu kohoutovické komunální politiky v roce 2018 prosazuje vybudování volnočasového areálu Voříškova tak, aby sloužil co největšímu spektru návštěvníků. I z tohoto důvodu nepovažujeme vybodování dalšího (v Kohoutovicích v pořadí již třetího) fotbalového hřiště v srdci plánovaného volnočasového areálu za nejlepší řešení. Jako vhodnější se jeví i s ohledem na prostorové dispozice menší víceúčelové tréninkové hřiště, které by mohli využívat k tréninku a hře nejen mladí fotbalisté Tatranu, ale i ostatní návštěvníci. Vždyť volnočasový areál má sloužit co nejširší veřejnosti. Proto považujeme za nutné, aby se veřejná diskuze k volnočasovému areálu týkala zejména otázky, jaký typ hřiště má být v jeho centru umístěn. Zbytek areálu je již dobře naplánován a za to patří velký dík především bývalému místostarostovi Karlu Kalivodovi. Díky, Karle!

Schéma areálu Voříškova, Petr Janáček 2021

 

Článek vyšel také v Kohoutovickém kurýru 6/2021.

dne 15.6.2021, Petr Janáček, zastupitel (ANO 2011)

Další články v rubrice Areál údolí Voříškova

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Politici a jejich kauzy

Napsat komentář