Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

K modernímu volnočasovému areálu jsme o kousek blíž (místostarosta Kalivoda)

Údolí Voříškova plán 2020Dnešní složitá situace, kdy máme zavřeny sportovní a zábavní areály, nám zvýraznila jeden z nedostatků Kohoutovic. Máme kolem sice spoustu zeleně, máme celkem dost dětských hřišť pro malé děti, ale nemáme téměř žádné veřejné plochy pro aktivní trávení volného času náctiletých a dospělých.

Nepočítám těch pár pingpongových stolů a hřiště pro kolektivní sporty. Jistě, můžeme si jít zaběhat do obory, ale to také není úplně pro každého. Takže stále více z nás se chce jen tak na čerstvém vzduchu o samotě, nebo třeba jen s nejbližšími, protáhnout a zacvičit si. A tady moc možností nemáme.

Na základě rozhodnutí Rady MČ, o němž jste byli informování v loňském roce, byl vybrán projektant, který vypracoval na základě studie projekt pro stavební povolení a výběr zhotovitele volnočasového areálu Voříškova. Pro realizační dokumentaci bylo třeba spoustu vyjádření od plynařů, přes vodaře až po několik odborů magistrátu, takže se nám akce díky jarnímu nouzovému stavu trochu protáhla. Nicméně výstup již máme na stole, a je zahájeno společné územní a stavební řízení.

Co v areálu najdete, můžete vidět na přiloženém obrázku. Celý areál bude protkán přírodními cestičkami, a ve všech zónách budou lavičky, stojany na kola a další nezbytný inventář. Pro vytvoření příjemného prostředí a přirozeného zastínění jednotlivých prvků bude samozřejmě realizována regenerace stávající a výsadba nové zeleně

Údolí Voříškova plán 2020 Kalivoda

(Poznámka redakce: “Agility areál” = psí výběh, má být na novém místě. Tam, kde je nyní psí výběh, má být gril s posezením.) 

Výstupem projektu je mimo jiné i odhad ;- nanční náročnosti celé akce. Na jeho základě bude možno s ohledem na ;nanční možnosti MČ rozhodnout o harmonogramu postupné realizace. A s ;nančními možnostmi souvisí i otazník nad některými občany žádaným, jinými proklínaným fotbalovým hřištěm. Plnohodnotné velké fotbalové hřiště sice samo o sobě včetně tribuny a zázemí není až tak moc drahé. Bohužel ale v dané lokalitě vyvolává spoustu dalších investic jako je zpevňování svahů, stavba opěrných zdí, přeložky všech sítí, posunutí komunikace a dalších.

Předpokládaná cena za tento soubor staveb se tak vyšplhala až na 3/4 ceny celého areálu. Proto budou na téma využití prostoru plánovaného pro hřiště probíhat další diskuse.

Nicméně je projektová dokumentace zpracována tak, že nic nebrání zahájit realizaci ostatních prvků volnočasového areálu a mezi tím dojít ke vzájemné shodě na takovém řešení využití plochy, které bude ;nančně méně náročné a bude přínosné pro většinu obyvatel. Proto věřím, že se některé zóny začnou budovat již v příštím roce. 

Zdroj: Kohoutovický kurýr 12/2020.

Redakčně upraveno: popisky umístěny na místo určení, doplněn popisek plánovaného fotbalového hřiště a popisky již existujících staveb 

dne 12.12.2020, Karel Kalivoda, místostarosta (ANO)

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Spolek Tatran

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Translate »