Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Z realizace Dáme na Vás: Rozhledna Holedná

Díky dobrému výsledku v brněnském projektu Dáme na vás v roce 2017 by měla vyrůst v oboře Holedná rozhledna. Byly však zjištěny nové skutečnosti a rozhledna bude vypadat jinak a bude umístěna jinde než bylo v původním návrhu.

Rozhledna, která by měla vyrůst v oboře Holedná, se bude lišit od původního návrhu, a to z důvodu nových skutečností zjištěných při průzkumu lokality pomocí dronu. Realizátor projektu – Lesy města Brna, a.s. – došel k názoru, že z původně zamýšlené rozhledny by nebyl vzhledem k výšce vzrůstu okolní vegetace ideální výhled, tudíž byly prozkoumány další tři vhodné lokality jejího umístění, a to varianty B, C a D. Po přezkoumání lokalit bylo rovněž zjištěno, že pro ideální výhled by musela být stavba mnohem vyšší – alespoň 30 metrů oproti zamýšleným 20 metrům a jako ideální umístění rozhledny se ukázala být varianta C. Zároveň pro konstrukci takovéto rozhledny  je vhodnější využít kovový skelet kombinovaný se dřevem namísto celodřevěné konstrukce. Z těchto důvodů by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč.

Jelikož se jednalo o projekt velmi oblíbený veřejností (ve finálovém hlasování se umístil na 3. místě), rozhodlo se vedení města zrealizovat jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu. Z finančních prostředků participativního rozpočtu Dáme na vás tak budou hrazeny pouze náklady na projektovou dokumentaci, samotná realizace pak bude financována z jiné kapitoly rozpočtu města. I přes prvotní komplikace se tedy podaří projekt realizovat.

Zdroj: damenavas.cz

dne 16.6.2018, Brno, projekt Dáme na vás

Další články v rubrice Dáme na vás

Další články v rubrice Rozhledna Holedná

Translate »