Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Stará kanálová štola v Kohoutovicích

Kohoutovice jsou jednou z nejvýše položených částí v Brně. Nacházejí se na území tvořeném hornatými kopci se strmými svahy a údolími. Údolí Kohoutovického potoka je navíc chráněnou přírodní památkou. Zřejmě proto bylo při odvádění odpadních vod přistoupeno k proražení štoly, která by ničím nenarušovala přírodní poměry, ani vzhled okolí.

Štola je dlouhá 728 metrů (fotoprohlídka podzemní štoly v Kohoutovicích). Jelikož jsou odpadní vody před štolou regulovány odlehčovací komorou, mělo by do ní natékat jen omezené množství. Při pohledu na vnitřek štoly je patrné, že byla projektována pouze na splaškovou vodu, která je vedena u dna v kachlové kynetě. Ostatní prostor nebyl nějak pečlivěji upraven proti namáhání vodou, stěny a strop jsou ošetřeny pouze stříkaným betonem.

Záběry začínají ve druhém spadišti, kde je do štoly napojena menší stoka, zřejmě ze zástavby ležící pod odlehčovací komorou. Směrem nahoru štola ostře zatáčí a vede pod silnici, kde jsou stěny štoly zesíleny železobetonem. Je zde možné najít další malou přípojku a také pozůstatek hnízda potkana, které mají většinou podobný tvar a materiál. V celé štole se však nenacházel žádný potkan. Na horním konci štoly je spadiště, do kterého je vyvedeno uliční potrubí. Převýšení hladiny je zde asi 2m. Spadiště je vybaveno vysokým větracím komínem a žebříkem na povrch.

Směrem dolů štola jednou mírně zahýbá a dál vede pouze rovně. Až na pár mírných odchylek je štola přísně rovná, vadou na kráse jsou pouze nerovnosti pažnic. Po cestě dolů je možné narazit na mírně rozšířené prostory štoly, které jsem nazval výhybny. Tato místa se zde nachází celkem tři, vzdálená od sebe přibližně 150m a sloužila zřejmě pro vyhýbání důlních vozíků při rubání štoly. V dolní části štoly se citelně ochlazuje a je cítit průvan. Štola končí v hospodářské budově se spadištěm a náznakem po vzduchotechnice, která zřejmě dříve sloužila k provětrávání štoly, z jinak uzavřené budovy. Později bylo zřejmě přistoupeno k osazení mříží a přímému větrání přirozeným komínovým efektem.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pdNvdeYYoUM

dne 17.5.2021, Zemi02, youtube

Další články v rubrice Historie Kohoutovic

Napsat komentář