Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Skutečnost o Inline dráze v Kohoutovicích

Jakub_Hruška_INLINE_Brno-Kohoutovice-thumbVzhledem k tomu, že se v poslední době množí různé nepřesnosti o chystaném projektu inline dráhy v Brně-Kohoutovicích, rozhodl jsem se napsat tento článek, abych některé omyly „aktivistů“ rozptýlil.
V Kohoutovicích se má stavět nová inline dráha. To je pravda. Není však pravdou, že by to mělo znamenat, že se neudržované prostranství za Základní školou Pavlovská promění v betonové území. Projekt, jak je v současné době navržen, přistupuje velmi citlivě k místu, kde má být uskutečněn. Je samozřejmostí, že samotná dráha na inline nebude zatravněná, to by vylučovalo její využití. Tato bude z takzvaného asfaltobetonu, který je pro tento druh využití jeden z nejvýhodnějších. Je to ovšem až na chodník „poslední beton vylitý na trávu“. Z technické podstaty věci a z šetrného přístupu k údržbě je povrh víceúčelového hřiště navrhnut jako umělý. Je jasné, že pokud by se radnice měla starat o tento povrch (v případě, že by byl travnatý) znamenalo by to nemalé náklady na údržbu. Okolí a méně využité části tohoto polyfunkčního hřiště je v plánu, téměř beze zbytku oset trávou. Není tedy vůbec pravdou, že se dnes zanedbané hřiště za ZŠ Pavlovská promění v „betonové peklo“, ale naopak zde vyroste krásné polyfunkční hřiště.

O způsobu využívání a péče o tuto stavbu bude rozhodovat příští Zastupitelstvo města Brna a Kohoutovic. Já budu prosazovat, aby tento prostor sloužil veřejnosti. Domnívám se, že lze nastavit režim, ve kterém bude hřiště v době výuky ve škole vyhrazeno přednostně základním a mateřským školám. V době mimo výuku by toto hřiště bylo otevřeno široké veřejnosti. Určitě bych nechtěl souhlasit s tím, aby se hřiště veřejnosti uzavíralo! 

Jakub-Hruška-Inline-Brno-Kohoutovice  Jakub_Hruška_INLINE_Brno-Kohoutovice2

Poznámka: Nákres situace je generalizací skutečné situace v měřítku 1:500, který mám k dispozici od jednoho ze zastupitelů města Brna.

Zdroj:http://kohoutovice.kdu.cz/2014/07/skutecnost-o-inline-draze-v-kohoutovicich/

dne 7.7.2014, Jakub Hruška, KDU-ČSL

Další články v rubrice Sportoviště

Translate »