Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Přežijí příští Vánoce?

strom-thumbNaše čtenářka popsala svoje martyrium kolem pěkné borovice Douglasky před vlastním domem, pro kterou se málem staly osudnými letošní Vánoce. Zareagovala tak na video našeho čtenáře, který natočil kácení vánočního stromu přímo pod okny kohoutovických paneláků.

Před čtyřiceti lety jsme se přistěhovali do řadového domku postaveného svépomocí, v okolí byla jen hlína a bláto, žádná zeleň. Museli jsme tehdy podepsat, že se budeme starat o zelený pruh mezi chodníkem a vozovkou před naším domem. Vzali jsme to vážně a vysadili za asistence našich malých dětí několik sazenic stromků v duchu severské architektury. Stromy za tu dobu vyrostly, jehličnany nás obdarovávají kyslíkem a zdraví prospěšnými silicemi, bříza v létě poskytuje chladivý stín, v zimě pouští sluníčko a s ním teplo – viz obrázky.

Ve čtvrtek 1.12. 2016 jsem náhodou při větrání uviděla před naším domem auto bez firemního označení a u něho tři muže, jak si obhlíželi vzrostlou borovici „douglasku“ a břízu na ulici Talichova a slyšela jsem , jak se s nimi baví sousedka, a že se strom bude kácet v pondělí mezi osmou a devátou hodinou. Když se ptala, jestli stromy splňují podmínku na kácení (ve výši 140 cm obvod 80 cm), jeden muž jen mávl rukou, že je to dobré. A tak jsem se vydala pátrat, o co jde?

Na odboru pro životní prostředí na našem úřadu městské části jsem zjistila, že tam žádná žádost o kácení na ul. Talichova není, a že nemůžou nic dělat, ať v pondělí hlídáme a v případě kácení voláme policii. (Kromě toho též zaznělo, proč se starám, když stromy nejsou na našem pozemku.) Abych nebyla negativní, paní magistra se snažila dovolat na správu komunikací, s níž by řešila tento problém, ale bez úspěchu, a slíbila, že jak se jí podaří tam dovolat, tak jim předá kontakt na mne.

Mezitím jsem zavolala na Veřejnou zeleň města Brna a během dvaceti minut přijel osobně ing. Trnka, který má na starosti stromořadí v Kohoutovicích. Viděl zmíněné stromy, ví, že je veřejná zeleň nevysazovala ale že je ale má ve správě, že jsou to zdravé vzrostlé stromy. Když je někdo chce kácet, musí mít povolení. Pokud by bez povolení došlo ke kácení, bylo by protiprávní. (Postih je podle § 88 odst. 1 písm. c zákona č. 114/1992 Sb. pro právnickou osobu až 1 000 000,- Kč, pro fyzickou osobu do 20 000,- Kč.) Za chvíli se ozvala paní ze správy komunikací a ptala se mne, jak je možné, že nevím, že se má kácet, když je strom před naším domem? Firma, která má na starosti zeleň v Kohoutovicích a pracuje také pro ně, má podnět od někoho, kdo stromy sázel (!) a teď mu zavazí a přeje si je pokácet. Vzhledem k tomu, že jsem u sázení byla osobně, vím, že je to lež.

Následně jsem mluvila s panem starostou, který již o  problému věděl a slíbil, že pokud stromy nesplňují podmínku pro kácení, kácet se nebudou. V pondělí jsme přesto hlídali a byli připraveni volat policii. Jeřáb a dřevorubci se zřejmě přesunuli na ulici Voříškava – jak zaznamenal na video náš spoluobčan.

Jen mne teď napadá, byl vánoční strom v Kohoutovicích pokácen legálně?

S přáním klidného prožití adventního času a  vánoční doby zdraví Věra Francová.

(Vizte také video na Kohoutovický vánoční strom.)

dne 8.12.2016, Věra Francová

Další články v rubrice Péče o zeleň

Napsat komentář