Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Chystá se park Tescan Axmanova (studie)

Městská část Brno-Kohoutovice připravuje nový park Tescan Axmanova a zve na veřejné projednání, kde proběhne prezentace vítězného projektu. Vznikne zde dětské hřiště, workoutové hřiště, grilovací zóna, dřevěná terasa sloužící jako vyhlídka na Brno i Kohoutovice a nová zeleň. Projekt vzniká za podpory spol. TESCAN. 11.9. v 16:30 na vyhlídce pod ulicí Jírovcova se koná veřejné projednání chystaného parku.

Studie plánovaného parku Tescan Axmanova

Požadavky na návrh:

 Vytvoření relaxační zóny s prvky z oblasti elektronové mikroskopie

 Velký dětský herní prvek ve tvaru odkazujícím na společnost TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. pro děti ve věku 3-14 let

 Další herní prvky pro různé věkové skupiny s decentní barevností a využitím přírodních materiálů na místo umělých

 Workoutové hřiště pro náctileté a dospělé

 Vytvoření klidové zóny s veřejným ohništěm nebo jednoplotýnkový grill point

 Výsadba dřevin a bylin kvetoucích od jara do podzimu

 Vytvoření atraktivního prostoru při pohledu shora

 Doplnění dřevěných sedacích prvků a mobiliáře

 Zakomponování vodního prvku

Návrh

Hlavním cílem je vytvoření relaxační zóny doplněné o volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Součástí parku je dětské hřiště s herními prvky odkazujícími na elektronovou mikroskopii, kde se mimo jiné nachází hlavní velký prvek v podobě mikroskopu. Pro dospívající a dospělé je určeno workoutové hřiště, kde si ve venkovním prostředí mohou zacvičit lidé z širšího okolí. V místě nejlepšího výhledu na Brno je vytvořena dřevěná terasa s posedovými schody, poskytující příjemnou vyhlídkovou plochu s posezením, která je přístupná přímo z hlavní pěší cesty. Součástí území je také grill point nebo veřejné ohniště ke krátkodobému pronájmu. Modrozelenou infrastrukturu v parku vytvářejí zasakovací záhony zachytávající dešťovou vodu, která dopadá na zpevněné povrchy. Park bude rovněž doplněný o nově vysázené stromy a trvalkové záhony, které jsou situovány podél hlavní cesty kolem vstupů na terasu. 

Hlavní herní prvek – mikroskop s tobogánkem

Hřiště, které odkazuje na elektronovou mikroskopii, je jedním z hlavních poutavých prvků návrhu. Je umístěno na travnaté ploše ve východní části území v místě, kde je na hřiště nejlepší výhled z dálky. Je navrženo tak, aby bylo atraktivní pro pohledy shora, i pro již zmíněné pohledy z dálky. Hřiště pro děti od předškolního věku až po náctileté tvoří několik herních prvků, které spojuje téma pozorování mikroskopických struktur a objevování světa, který běžně není možné spatřit. U hřiště je navržená informační cedule s vysvětlením herních prvků a jejich specifického vzhledu. Součástí hřiště jsou hravé úkoly, které návštěvníkům přiblíží zajímavosti ze života těch nejmenších organismů a přiblíží rozměry malých objektů. Umístění interaktivní hry s plněním úkolů, hledáním indicií a lepším poznáním světa zvýší atraktivitu parku. Instrukce pro hru mohou být načtené do telefonu pomocí QR kódů. U workout hřiště vznikne druhé hřiště s herními prvky s vodou. Nebude se jednat o stabilní tok, ale voda bude spouštěna pomocí pumpy.  

Workout

Workoutové hřiště, určené pro starší děti a dospělé uživatele, je umístěno v mírném svahu v jihozápadní části území. Terén překonává dvěma terasami, na kterých jsou umístěné venkovní posilovací prvky. Mezi terasami je betonové schodiště s vysokými sedacími stupni z betonu. Workoutové hřiště je od dětského hřiště oddělené pásem dřevin a pěší cestou, aby se zamezilo využívání posilovacích strojů dětmi a sportovci měli klid na cvičení. Poblíž workoutového hřiště se nachází pítko s pitnou vodou, kterou mohou využívat jak sportovci, tak všichni návštěvníci parku. Hřiště bude rovněž doplněno o několik laviček, a především o nově vysázené stromy, které budou vytvářet příjemný stín. 

Hřiště – svět pod mikroskopem

Inspirací pro hlavní herní prvek je elektronový mikroskop. Dvě válcovité věže připomínají, jak svým umístěním, tak nakloněním, obří okuláry. Prvek je navržen z přírodních materiálů – dřevěná konstrukce vyztužená kovovými prvky a opláštěna dřevěnými lamelami. V objemu se nachází hravě umístěná okénka, na kterých jsou umístěné různé zvětšeniny organismů z mikroskopu. Dítě, které prolézá uvnitř věží uvidí sluncem prosvícený obrázek s popisem a má tak příležitost se při hraní i přiučit zajímavým znalostem. Uvnitř věží se nachází různé prolézací a lanové prvky, po kterých můžou děti vylézt až na vrchní vyhlídku nebo sjet dolů po skluzavkách. Věže jsou spolu propojeny lanovým tunelem. Dopadové plochy hřiště tvoří litá pryž a herní prvky jsou vyrobeny převážně z přírodních materiálů. Celé hřiště je laděné v odstínech černobílé, protože snímky z elektronových mikroskopů bývají monochromatické.

Vyhlídka

V centrální části stávající betonové opěrné zídky vznikne deset metrů dlouhá dřevěná terasa, která návštěvníkům nabídne výhled na severovýchodní část Kohoutovic a celého Brna. Právě panoramatický výhled je jednou z největších hodnot území a vybudování terasy zvýší jeho atraktivitu. Terasa bude přístupná přímo z hlavní zpevněné pěší cesty a výškový rozdíl bude překonávat posedovými schody doplněnými o schodiště, po kterém bude možno sestoupit na travnatou plochu pod terasou.

Veřejný gril

Místo pro ohniště je situované v severozápadní části řešeného území. Jedná se o menší pobytovou travnatou plochu vyhrazenou pro scházení obyvatel okolních bytových domů. V této části bude umístěný elektrický grill point, který si návštěvníci mohou krátkodobě pronajmout. Ze zkušenosti v ostatních českých městech se nejvíce osvědčily elektrické grily, u kterých je sníženo riziko požáru na minimum a jejich údržba je jednoduchá. Užívání grilů na uhlí a brikety nebo ohniště, kde je zapotřebí dřeva, je také spojeno s přípravou či pořízením vlastního topiva, proto je právě elektrický gril výhodou. Návštěvníci si rezervují svůj čas u grilu a zaplatí poplatek za využívání. Každé grilovací místo by po sobě měli uživatelé uklidit a očistit pro další zájemce. Nedaleko bývají umístěny koše na tříděný odpad, které úklid návštěvníkům ulehčí. 

Vegetační úpravy

Podél hlavní cesty, kolem místa, kde se vstupuje na terasu, se nachází trvalkové záhony, které do parku ve vegetačním období vnesou barvu, a kromě návštěvníků je ocení i opylující hmyz. Díky záhonům dojde ke zúžení nadměrně širokého chodníku a vzniku promenády. Trvalkové záhony s lavičkami k sezení akcentují jedinečný výhled na Brno. Park bude doplněný o nově vysázené stromy, které jsou umístěny hlavně kolem dětského a workoutového hřiště, kde vytvoří stín a zvukovou bariéru směrem k bytovým domům. Vzrostlé stromy prostor ještě více ozelení, zútulní a sjednotí. K výsadbě jsou doporučené domácí druhy listnatých stromů (Acer campestre – javor babyka, Acer platanoides – javor mléč, Carpinus betulus – habr obecný, Tilia platyphyllos ´Rubra´ – lípa velkolistá) a kvetoucí kultivary s přirozeným vzhledem (Pyrus calleryana ´Chanticleer´– hrušeň Calleryova, Prunus avium ´Plena‘ – třešeň ptačí plnokvětá). Mimo řešené území je doporučená liniová výsadba podél chodníku z ulice Řadová. 

Modrozelená infrastruktura

V parku je navržené přírodě blízké hospodaření s dešťovou vodou. V místě, kde se v současnosti nachází betonové koryto pro odtok vody z vyhlídkové části pěší cesty vzniknou zasakovací záhony. Umístěny budou ve svahu pod workoutovým hřištěm. Zasakovací záhony budou mít podobu teras osázených trvalkami, po kterých bude stékat voda a rovnoměrně se zasakovat do země. Dešťová voda z území tak bude využita přímo v parku a nebude docházet ke ztrátám cenné vody. Stávající dřeviny včetně pásu rakytníku (Hippophae rhamnoides) jsou ponechané k dožití. V území tvoří hodnotné ekologické prvky a z hlediska bezpečnosti není nutné je zatím kácet.

Mobiliář a povrchy

Dřevěná lavička se promítne v návrhu ve dvou formách. První je bez opěradla, která je umístěná podél betonové zídky, aby návštěvníci mohli sedět z obou stran a užívat si výhled jak na Brno, tak i na své ratolesti, které si budou hrát na hřišti. Druhou formou je lavička s opěradlem, která je rozmístěna na hřištích a vyhlídce, aby lidé měli pohodlí. Lavička je tvořená z ocelové pozinkované konstrukce a dřevěných lamel. Povrch dětského a workoutového hřiště bude tvořen z lité pryže monochromatických barev. Pryžové povrchy splňují nároky na dopadové plochy a není nutná tak intenzivní údržba jako u dopadových ploch z kačírku nebo kůry. Pryžový povrch preferují také sportovci využívající workoutová hřiště. V návrhu jsou dva nové chodníky pro pěší. Jeden nahrazuje výšlap od ulice Řadová směrem k vyhlídce. Druhý chodník je navržený podél dětského hřiště v místě, kde se očekává časté procházení. Povrch těchto chodníků je navržený z česaného betonu, který v parcích působí nenásilně. Výhledově je doporučená výměna povrchu hlavní cesty, místo asfaltu je doporučená betonová dlažba čtvercového/obdélníkového tvaru.

Orientační rozpočet

Etapy realizace Vzhledem k nákladům, které převyšují stanovený rozpočet je doporučená realizace parku ve dvou etapách. Jako první bude realizovaná výsadba stromů, hřiště a ohniště. Trvalkové záhony, terasa a workout hřiště budou zhotovené v další etapě, v rozpočtu označeno hvězdičkou* Etapa 1 3 450 000 Kč bez DPH Etapa 2 3 900 000 Kč bez DPH. Podrobně viz Studie plánovaného parku Tescan Axmanova

Vše detailněji a s nákresy a pomocnou fotodokumentací viz Studie plánovaného parku Tescan Axmanova

Info k výběru projektu

Na žádost občana v září 2023 podala radnice detailnější info k výběru právě tohoto projektu.

Zdroj: Radnice Brno-Kohoutovice

—————

Aktualizace 8. 10. 2023: Zatímco na Facebooku řada místních požaduje zachovat místo ve stávajícím klidném a přírodním stavu a poukazují na zbytečné kácení ovocných stromů, v Denik.cz vznikl tendenční článek, který pouze chválí park, který má brzy vzniknout.

dne 7.9.2023, Radnice Brno-Kohoutovice

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Péče o zeleň

Další články v rubrice Životní prostředí

Translate »