Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Pohled do minulosti na sídliště Kohoutovice

sídliště KohoutoviceTento snímek je starý několik desítek let. Toto sídliště má své "NEJ" - je nejvýše položeným sídlištěm v Brně (nachází se v nadmořské výšce 400 m n. m.).

O projektu panelového sídliště Františka Kočího v obci Kohoutovice bylo rozhodnuto v roce 1970 a v tomtéž roce započala i samotná výstavba nové páteřní komunikace stoupající Libušiným údolím. První panelový dům byl postaven ve Vaňhalově ulici v roce 1973, poté výstavba pokračovala v ulici Chalabalova a Prokofjevova. V roce 1976 byl do Kohoutovic zaveden trolejbusový spoj, který dodnes obsluhuje rozsáhlé panelové sídliště, jež postupně vzniklo v ulicích Voříškova, Bellova a Pavlovská. Trolejbusová linka tak byla protažena z konečné v zastávce Voříškova o dalších pět zastávek do smyčky Jírovcova a po roce 2000 došlo dokonce k propojení s trolejbusovou dopravou na Kamenném vrchu.

Sídliště Kohoutovice

1209/10 až konec 14. století – ves náleží zábrdovickému klášteru (poté přešla ke klášteru dominikánek u sv. Anny v Pekařské ulici a stala se součástí klášterního statku Blažovice)
1834 – zřízena soukromá česká škola (do té doby byla ves přifařena a přiškolena do Žebětína)
1848 – soukromá česká škola změněna ve školu obecnou
za 1. republiky vznikají téměř výhradně dvojdomky
1919 – Brno-Kohoutovice se stávají součástí Brna
1971 – zahájena výstavba panelového sídliště a 300 rodinných domků
Počet obyvatel: v r. 1771: 124, v r. 1991: 13 327

Oproti projektu bystrckého sídliště, který se snažil co nejméně pozměnit původní zástavbu rodinných domů, byly Kohoutovice v tomto směru nekompromisní. Panelová zástavba vznikala v těsné blízkosti starousedlíků a k nejradikálnějšímu zásahu do původní obce došlo na začátku 80. let. Původní historický střed obce byl srovnán se zemí a na jeho místě byly postaveny osmipatrové panelové bloky – dnešní ulice Ulička. Kohoutovicím tak chybí přirozené centrum obce. Výstavba 3 571 bytů pro 11 500 obyvatel v panelových domech byla dokončena v plánovaném roce 1981.

Samotné urbanistické řešení panelové výstavby do značné míry ovlivňuje velmi členitý reliéf zastavěného území, do kterého bylo velmi obtížné zasadit ucelenou koncepci panelové výstavby. V Kohoutovicích tak můžeme nají čtyři typy panelových domů, které však netvoří ucelený komplex. V Pavlovské ulici se nachází skupina tří osmipatrových deskových domů, v jejich těsné blízkosti čtyřpatrové deskové domy, na které navazuje skupina devíti čtyřpodlažních kostek. Stejně tak v ulicích Voříškova a U Velké ceny můžeme pozorovat mix různých typů panelových domů.

Občanská vybavenost v Kohoutovicích v počátcích výstavby silně nedostačovala potřebám rychle rostoucího sídliště. Postaveny byly dvě základní školy v ulicích Chalabalova a Pavlovská. Nedostatkem byl zejména počet jeslí a mateřských škol v polovině 80. let a stejně tak jedno zdravotní středisko ve Voříškově ulici kapacitně nestačilo na téměř dvanáctitisícové sídliště.

Zdroj: encyklopedie.brna.cz

dne 27.7.2017, Internetová encyklopedie dějin Brna

Další články v rubrice Historie Kohoutovic

Napsat komentář