Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Za Airbnb Kohoutovicím 21 Kč denně

I pro Kohoutovice začaly od ledna 2020 platit nové poplatky z krátkodobého ubytování, dělá to tady 21 Kč za den. Spadá sem i ubytování pomocí internetových platforem, například Airbnb. Podrobnosti v článku.

Novelizace zákona o místních poplatcích

Zrušení místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a zavedení nového místního poplatku z pobytu.

Upozorňujeme poskytovatele ubytování za úplatu, že s účinností od 1.1.2020 je zrušen místní poplatek z ubytovací kapacity a místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a nově byl zaveden místní poplatek z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt, trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednoho poskytovatele pobytu a týká se, mimo jiné, i poskytování ubytování prostřednictvím platforem sdílené ekonomiky (např. Air BNB).

V Kohoutovicích 21 Kč/den

Sazba poplatku činí v městské části Brno-Kohoutovice 21 Kč/osobu/den. Bližší informace o poplatníkovi, plátci poplatku, ohlašovací a evidenční povinnosti, splatnosti poplatku, osvobození od poplatku apod., jsou obsahem oddílu III Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 17/2019, o místních poplatcích.

Dotazy zodpoví na telefonu: 547 130 544 paní Ivana Šimková, případně formou e-mailu: simkova@kohoutovice.brno.cz

Zdroj: Facebook, stránka radnice

dne 9.1.2020, podle info z kohoutovické radnice

Další články v rubrice Vše, co se nevešlo jinam

Napsat komentář