Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

O Jurance z druhé strany kopce

juranka-thumbZůstane Juranka taková, jakou ji známe dnes? Zelený kopec mezi Kohoutovicemi a Jundrovem, klidná zóna, zahrádky, ovocné stromy, záhonky s mrkví…anebo se stane novým developerským rájem? Prašné cesty rozšíříme a vybetonujeme. Hodně stromů vykácíme a trávu zasypeme pískovou drtí, abychom se náhodou neumazali od hlíny. A začneme stavět! Velké domy s vysokými ploty, ať není vidět dovnitř a bazén nesmí chybět.

Z předešlých řádků lze tušit, že jsem zastáncem staré Juranky. Nic proti stavbě rodinných domů, ale ne na úkor zeleně, ve městě už tak dost utlačované. V souvislosti s projednáváním změn územního plánu se ozývají čím dál silnější hlasy, které chtějí Juranku zastavět. Na toto téma proběhlo několik bouřlivých debat. Jednak mezi kohoutovickými obyvateli, ale také na úrovni magistrátu. Zajímalo mě, jaký názor na tuto věc mají na druhé straně kopce, tedy v Jundrově. Oslovila jsem proto starostku Ivanu Fajnorovou a zeptala se:

Jakou Juranku chtějí mít jundrovští občané?

Juranka je v Jundrově téma budící poměrně velké vášně. Jedná se o lokalitu, která je komplikovaná zejména svým dopravním napojením. Dopravní obslužnost obstarává v současné době jediná komunikace, která nemá dostatečnou šíři pro obousměrný provoz a z hlediska majetkoprávního ani nemá potenciál pro své rozšíření, o vybudování chodníku ani nemluvě. První dvě varianty konceptu návrhu nového Územního plánu počítají se zastavěním Juranky v takovém rozsahu, který by umožnil nárůst obyvatel až o 4 tis. Tato skutečnost je pro Jundrov nepřípustná, neboť bez toho, aby se snížil komfort bydlení pro současné jundrovské obyvatele, prakticky nejde naplnit. Takto masivní zvýšení počtu obyvatel přináší nárůst automobilové dopravy a s tím spojené nadměrné znečišťování ovzduší, hlučnost a dalš negativní jevy. Většina  jundrováků si tato rizika velmi dobře uvědomuje a zásadně se zastavěním Juranky nesouhlasí.

Jundrov je nádherná městská část. Z jedné strany ji lemuje řeka Svratka a ze druhé strany se zelenají lesy. Jak se díváte na další rozvoj Vaší městské části?

Záleží na tom, co je rozvojem myšleno. Jedná-li se o rozvoj ve smyslu zkvalitňování služeb, organizace nových akcí, zkrášlování Jundrova apod., rozhodně ano. Vytvořit z naší městské části kvalitní a vstřícné místo k bydlení a k budování místní komunity, by měl být samozřejmým cílem představitelů každé samospráv bez ohledu na její politické složení. Takové kroky činíme průběžně po celé volební období a hodláme v nich pokračovat.  Rozvoji spojenému se zastavováním rozvojových lokalit, se taktéž nebráníme, ovšem jen do té míry, dokud neohrozí komfort bydlení současných obyvatel. Zachování venkovského rázu Jundrova je rozhodně v dnešní době, kdy lidé hledají ve městě klidný domov, více než žádoucí. Odmítáme výstavbu bytových domů a s tím i snížení podílu zeleně.

Tak si budeme držet palce, aby to s Jurankou dobře dopadlo!

Děkuji za rozhovor.

dne 15.4.2014, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Juranka, zahrady

Translate »