Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Nové fotbalové hřiště v Kohoutovicích – opravdu ho chceme? (zastupitelka Kalčíková)

voriskova-hristeZastupitelka Dana Kalčíková informuje o nedávném rozhodnutí kohoutovických radních, že obec vybuduje nové fotbalové hřiště v údolí Voříškova. S umělým povrchem, za cca 18 mil Kč, část nákladů chtějí získat z dotací. Není jasné, jak bude hřiště provozováno, ale podle zastupitelky jiné hřiště s umělým povrchem, na Chalabalové, má zpoplatněný přístup, opravy hradí obec a zisky inkasuje firma MOP. Kalčíková navrhuje bezplatné zpřístupnění hřiště na Chalabalové a místo dalšího hřiště na fotbal vybudovat sportoviště, o která mají zájem kohoutovičtí obyvatelé a musejí za nimi jezdit jinam.

V loňském roce město Brno odkoupilo od státu dosud nevyužívané pozemky v údolí na Voříškové u areálu Tatranu. Celkem nákup přišel na téměř 3 miliony Kč. Dva miliony jsme obdrželi jako „dotaci“ od města Brna, 948 tis. Kč pak bylo vydáno z rozpočtu Kohoutovic. V obou případech se jednalo o finanční prostředky z našich daní určené na provoz města.

 

… Pohledem do žádosti o dotaci Tatranu z roku 2017 lze zjistit, že v tomto oddíle hrálo fotbal celkem 88 dětí s trvalým bydlištěm v Kohoutovicích. Ty mají nyní k dispozici 2 fotbalová hřiště. Jedno je travnaté a patří spolku Tatran Kohoutovice, druhé patří městu Brnu, má umělý povrch a bylo vybudováno dle dostupných informací z veřejných rozpočtů u ZŠ Chalabalova. …

Radní a nejspíše i většina stávajících zastupitelů Kohoutovic se dohodli, že na zakoupeném pozemku bude vybudováno nové fotbalové hřiště s umělým povrchem. O něm předseda spolku a zároveň zastupitel za ODS Jiří Zorník prohlašuje, že jej spolek nutně potřebuje. Pohledem do žádosti o dotaci Tatranu z roku 2017 lze zjistit, že v tomto oddíle hrálo fotbal celkem 88 dětí s trvalým bydlištěm v Kohoutovicích. Ty mají nyní k dispozici 2 fotbalová hřiště. Jedno je travnaté a patří spolku Tatran Kohoutovice, druhé patří městu Brnu, má umělý povrch a bylo vybudováno dle dostupných informací z veřejných rozpočtů u ZŠ Chalabalova. Toto školní hřiště po vyučování přechází na základě smlouvy uzavřené se školou do správy firmy MOP Brno, s.r.o., která jej komerčně pronajímá. Dle materiálů předaných kontrolnímu výboru při kontrole dodržování podmínek této smlouvy jsme zjistili, že jen v roce 2017 činil zisk firmy MOP Brno z komerčního pronájmu školních hřišť téměř 155 tisíc Kč. Tyto prostředky skončily na účtech firmy a MOP Brno s nimi může libovolně nakládat. Zároveň škola v roce 2017 obdržela z rozpočtu Kohoutovic 60 tis. Kč, které utratila na údržbu a opravy tohoto hřiště.

 

… školní hřiště (Chalabalova, pozn. redakce) po vyučování přechází na základě smlouvy uzavřené se školou do správy firmy MOP Brno, s.r.o., která jej komerčně pronajímá. Dle materiálů předaných kontrolnímu výboru při kontrole dodržování podmínek této smlouvy jsme zjistili, že jen v roce 2017 činil zisk firmy MOP Brno z komerčního pronájmu školních hřišť téměř 155 tisíc Kč. Tyto prostředky skončily na účtech firmy a MOP Brno s nimi může libovolně nakládat. Zároveň škola v roce 2017 obdržela z rozpočtu Kohoutovic 60 tis. Kč, které utratila na údržbu a opravy tohoto hřiště. …

Ačkoli nám dosud bylo tvrzeno, že nové hřiště vybuduje spolek Tatran Kohoutovice, letos v červenci kohoutovická rada rozhodla, že bude vybudováno městskou částí Brno – Kohoutovice. Celkové náklady jsou odhadovány na 18 mil. Kč. Jen pro srovnání – oprava celého prostranství před poliklinikou na Voříškové přišla přibližně na 10,6 mil. Kč. Část nákladů chce rada získat z dotací. Kdo a za jakých podmínek bude hřiště provozovat a užívat není jasné. Materiál, který rada projednala, provoz hřiště neřeší. Po zkušenostech s provozem hřiště u školy Chalabalova lze již dnes odhadovat, co nás nejspíše čeká – zpoplatněný přístup, náklady na opravy hrazené z rozpočtu Kohoutovic, zisky skončí u vybraného správce.

 

Kdo bude všechna fotbalová hřiště užívat? Skutečně 88 kohoutovických dětí potřebuje 3 hřiště? Nebo se sem začnou v autech sjíždět obyvatelé z jiných částí Brna, aby si u nás zahráli? Jiří Zorník, předseda Tatranu a zároveň zastupitel Kohoutovic, se na zasedání zastupitelstva nijak netajil představami o budoucnosti nového hřiště – bude k němu třeba vybudovat nové parkoviště, neboť sem začnou jezdit autobusy s fotbalisty na různé soutěžní zápasy.

 

Rodiče malých fotbalistů by měli zpozornět – Internet je plný článků o tom, že umělý povrch fotbalových hřišť stojí za potížemi s klouby a zády sportovců, kteří na něm trénují. Dále je spojován s rakovinou, protože obsahuje gumovou drť z ojetých pneumatik. V létě se guma pod slunečními paprsky pálí a smrdí. I na to si budou muset sportovci a lidé bydlící kolem hřiště nejspíše zvyknout.

 

… Ukončeme nevýhodnou správu školního hřiště u ZŠ Chalabalova a zpřístupněme jej všem zdarma.  … V údolí na Voříškové pak vybudujme sportoviště, o která mají kohoutovičtí obyvatelé zájem a za kterými dnes musí dojíždět jinam. …

Osobně si myslím, že bychom neměli na Voříškové budovat z obecního rozpočtu fotbalové hřiště, pro které není mezi obyvateli Kohoutovic dostatečné využití. Ukončeme nevýhodnou správu školního hřiště u ZŠ Chalabalova a zpřístupněme jej všem zdarma. Pro sportovní vyžití kohoutovických dětí tím uděláme víc jak stavbou dalšího nepřístupného hřiště za 18 milionů. U ZŠ Pavlovská to umíme, proč to nejde na Chalabalově? V údolí na Voříškové pak vybudujme sportoviště, o která mají kohoutovičtí obyvatelé zájem a za kterými dnes musí dojíždět jinam. Upřednostňujme sportoviště, která nepoškozují životní prostředí a zdraví sportovců. Budujme město, ve kterém bydlíme, tak, abychom měli maximum potřebných věcí v pěší vzdálenosti. Přestaňme budovat předimenzované stavby, ke kterým se budou lidé sjíždět auty (a zde nejspíše i autobusy) a dále zatěžovat obyvatele Kohoutovic zplodinami a hlukem. Abychom tu mohli spokojeně žít.


Článek byl zadán do zářijového Kohoutovického kurýra, vedení radnice jej nahradilo telefonním seznamem a fotkou radnice.

(Úvodní slovo: Jana Konečná)

dne 17.9.2018, Zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Byty opravy, MOP

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Spolek Tatran

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Translate »