Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Hokejbal vedle paneláků? Měl by být v areálu Voříškova.

V Kohoutovicích je dlouhodobě neuspokojená poptávka po sezónním kluzišti a hokejbalovém hřišti. To se naplno projevilo začátkem letošního roku, kdy si skupina kohoutovických občanů z Libušina údolí z vlastní iniciativy sehnala mantinely, které byly následně umístěny na zdejší dětské hřiště.

Dle vyjádření Markéty Gemové, vedoucí Odboru správy majetku MČ Brno-Kohoutovice, si dodávku a montáž těchto mantinelů zajistili sami občané. Městská část pak na základě ústního pokynu z vedení radnice (v současnosti koalice SPOLU a SZ) zajistila související zámečnické práce v hodnotě 100 tisíc korun. Problém pak nastal ve chvíli, kdy se na hřišti s novými mantinely začalo hrát. Hluk z odražených míčků a kotoučů je pro řadu lidí bydlících ve třech přilehlých panelových domech nesnesitelný.

Vedení městské části (koalice SPOLU a SZ) vydalo pokyn k instalaci mantinelů bez provedení hlukové studie. Mantinely jsou nainstalovány na ploše, která je zkolaudovaná jako dětské hřiště, kam mají dle platného provozního řádu přístup děti od 4 do 14 let. Současné využití této plochy určenému účelu neodpovídá, za což nese zodpovědnost městská část (reprezentovaná koalicí SPOLU a SZ).

Pro umístění hokejbalového hřiště, potažmo sezónního kluziště, je však lokalita dětského hřiště v Libušině údolí v těsné blízkosti tří panelových domů zcela nevhodná. ANO 2011 v Kohoutovicích dlouhodobě prosazovalo zbudování multifunkčního hřiště v lokalitě údolí Voříškova v těsné blízkosti stávajícího fotbalového hřiště Tatran Kohoutovice. Na úřadě městské části jsou připraveny studie tohoto řešení, které nechal zpracovat bývalý místostarosta Ing. Karel Kalivoda (ANO 2011).

Takové řešení však blokuje současná koalice vedená Jakubem Hruškou. V programovém prohlášení této koalice je záměr zbudovat v lokalitě údolí Voříškova namísto víceúčelového hřiště sloužícího všem další, v pořadí již třetí velké fotbalové hřiště, které má podle členky současné koalice za SZ Dany Kalčíkové stát neuvěřitelných 90 milionů korun. Cena hřiště na hokejbal, které se dá využít také jako sezónní kluziště, by se pohybovala v jednotkách milionů korun.

Nastalá situace v Libušině údolí je nepříjemná jak pro občany, kterým hluk vadí, tak pro občany, kteří si přejí hrát hokejbal, v zimě bruslit a svou prací přispěli ke zbudování mantinelů. Současné vedení radnice v čele s Hruškou tuto situaci řešit neumí. Koncem května přišla na úřad městské části první stížnost na nadměrný hluk adresovaná zastupitelstvu, která byla členům zastupitelstva zatajena. Teprve po dotazu bývalého starosty Petra Šafaříka (ČSSD) se tato stížnost dostala do rukou členů a členek zastupitelstva. Na čtvrtek 23. září pak svolal současný starosta Hruška setkání mezi paneláky, na které přišli příznivci mantinelů, aby jim vysvětlil, že je všechno v naprostém pořádku.

Zastupitelský klub ANO 2011 tento postup nepovažuje za vhodné řešení nastalé situace, a proto podpoří svolání mimořádné schůze zastupitelstva městské části ve věci umístění mantinelů v rozporu s platnou legislativou na dětském hřišti ve správě Městské části Brno-Kohoutovice.

Autor zveřejnil tento článek také v Kohoutovickém kurýru 10/2021 pod názvem “Koalice SPOLU blokuje uspokojení poptávky po legálním multifunkčním hřišti v Kohoutovicích”

dne 25.10.2021, Petr Janáček, zastupitel (ANO)

Další články v rubrice Areál údolí Voříškova

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Sport

Napsat komentář