Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Bývalý starosta Šafařík k chystanému areálu Voříškova

V minulém čísle Kohoutovického Kurýra jsme se dozvěděli, jak si nové vedení naší městské části na zasedání zastupitelstva navýšilo rozpočet o dalších více než 12 milionů Kč. Bohužel je to pouze a jen na straně výdajů, na příjmech se nenavýšila ani koruna. Chtěl bych zde podotknout, že při mém odvolání měla městská část kromě schváleného rozpočtu na účtech dalších víc než 60 milionů Kč, které jsme v předchozích letech poctivě našetřili. Chápu proto, že touha nového vedení dostat se k těmto penězům byla opravdu silná. Smysluplnost použití některých finančních prostředků už ale vůbec nechápu.

Například na analýzu současného projektu „Sportovního a volnočasového areálu Voříškova“, který již byl zpracován za nemalé finanční prostředky na základě rozhodnutí minulé RMČ, a ve které pro vynaložení této vydatné finanční podpory hlasovali také zástupci ODS, bylo navíc schváleno dalších 350 000 Kč.

Přitom zde stačí pouze realizovat návrh bývalého místostarosty Ing. Kalivody, který doporučoval zahájit celou akci vybudováním volnočasových prvků včetně rozšíření výběhu pro psy, a nemusíme takovou částku utrácet zbytečně. Celý projekt je kompletně zpracovaný a je kdispozici na radnici.

Je zde však nutné dořešit velikost připravovaného tréninkového hřiště pro kopanou, protože v případě výstavby hřiště v rozsahu cca 100 x 50 m bude celá akce stát víc než 60 milionů Kč (!). Zde je možné ušetřit desítky milionů výstavbou hřiště o velikosti 60 x 30 m, které by pro tréninkové potřeby určitě stačilo.

O rozsahu celé takové akce by však měli rozhodnout především občané Kohoutovic. Myslím si, že veřejné setkání s občany na dané téma by celou situaci kolem areálu vyřešilo lépe a hlavně bez neúměrně vysokých nákladů.

Celý článek si přečtěte v Kohoutovickém kurýru 4/2021

dne 14.4.2021, Petr Šafařík, zastupitel (ČSSD)

Další články v rubrice Co se má stavět

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Translate »