Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Zastupitel Radek Rabušic: Sportu jsme pomohli, privatizace se příliš nezdařila

rabusicPoprvé od listopadu 1989 není kohoutovická ODS součástí vládnoucí koalice. Proč se tak stalo a jak se cítí v opozičních lavicích, na to jsme se zeptali zastupitele a předsedy místní organizace Radka Rabušice.Bohužel ani v Kohoutovicích se nám nepodařilo přesvědčit mnoho voličů, aby na ODSce neviděli tu psí hlavu, kterou má celorepublikově již pár let nasazenou. Přitom za posledních dvacet let přispěli naši zástupci notnou měrou k tomu, že Kohoutovice patří k nejhezčím městským částem v Brně. Ale volič je suverén a je třeba jeho rozhodnutí respektovat.  Zcela jistě jsou i další příčiny, proč jsme ztratili hodně voličů, ale celostátní politika patří k těm zásadním. 

Na opoziční roli si zvykáme a jelikož jsme respektovali 100 dní  hájení pro novou koalici, doba tvrdé opoziční práce začíná právě v těchto dnech. Přestože jsme donedávna byli součástí koalice, kritiku té současné si v mnoha oblastech můžeme dovolit. Například až úsměvně působí tvrzení o průkopnictví radnice ve zveřejňování materiálů ze schůzí rady městské části (tuto informaci přinesly Parlamentní listy: Šafařík (ČSSD): Radnici chceme co nejvíce otevřít, pozn. redakce).  Radnice prý upraví materiály dle diskuze po schůzi rady a poté je zveřejní. To je zjevně záměr a dle našeho názoru upravovat materiály na základě diskuze je nesmysl. Správně musí být materiály upraveny pouze tak, aby nebyly v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. To, že se usnesení na základě diskuze změní, je věc jiná. Ne však materiál jako takový. A takových záležitostí je víc. Populární slovo otevřenost slyšíme odevšad. Proč ne? Důležitější jsou však výsledky práce.      

Když se ohlédnete za uplynulým volebním obdobím, kdy měla Vaše strana dokonce dva uvolněné místostarosty, co považujete za úspěch a co za nezdar? 

Povedlo se nám ještě více zlepšit podmínky pro děti a reakreační sportovce. Na stav dětských hřišť a sportovišť můžeme být (přesto, že pár vandalů je i v Kohoutovicích) hrdí. Peníze využité na instalace venkovních posilovacích strojů a rekonstrukci hřišť považuji za rozumně utracené. Těch povedených akcí je mnoho, opravené školy a školky, veřejná prostranství a chodníky atd. A to jsou jen akce za čistě „kohoutovické“ peníze. Další věci, jako je přístavba sálu u Legata a rekonstrukce budovy tamtéž, změna využití a oprava Juventusu či další stavby s finanční spoluúčastí dalších subjektů (město, kraj ..) Kohoutovicím zcela jistě také prospívají.   

Co se nepovedlo výrazněji prosadit, to je ve větším rozsahu provedená privatizace bytového fondu. Nesmyslně rozdělený dům Voříškova 19 – 33 je toho názornou ukázkou. Nutno podotknout, že v záležitostech ohledně majetku hrají zásadní roli rozhodnutí zastupitelstva města Brna. A zastupitelé města Brna svým hlasováním v květnu 2012 dali najevo, že privatizovat v Kohoutovicích nechtějí.

Přitom každému rozumně uvažujícímu člověku je jasné, že počet bytů ve vlastnictví obce je v Kohoutovicích, potažmo celém Brně, nadměrně vysoký. Obec má za úkol zajistit podmínky bydlení sociálně nejslabším, ne však působit jako největší nájemce. To jsme si už zažili za minulého režimu a dobře víme, jak to dopadlo.      

Naneštěstí nová koalice města Brna zatím tápe, privatizace, i za cenu prohraných soudních sporů a následné náhrady škod nájemníkům, pozastavila… Nezbývá tedy než čekat na nová Pravidla prodeje bytů a poté se uvidí, zda vůbec bude ze strany nájemníků o privatizaci zájem. Další podstatná záležitost, která se moc nepohnula, je lokalita „Stavební dvůr“, kde se uvažovalo s bytovou výstavbou. Před čtyřmi lety jsme měli zato, že dnes bude v lokalitě OKO stát parkovací dům a „naše“ Alberty dostanou konkurenci v podobě jiného nákupního centra. Ze strany městské části jsme udělali maximum pro včasnou realizaci, ale město a investor to samé asi říci nemohou. 

Za pár dní se bude konat 3. zasedání zastupitelstva po volbách. Hodláte vystoupit s nějakým jasným opozičním stanoviskem vůči stávající koalici? ČSSD i  KDU-ČSL, které ji společně s A co Brno? a jedním zástupcem Pro Kohoutovice a Moravu tvoří, byly dlouho vašimi partnery.

My budeme důsledně plnit roli, která opozici přísluší. Budeme tvrdě kritizovat a odmítat návrhy sloužící jen ku prospěchu jednotlivců či úzkých skupin.  Na druhé straně ODS není extremistická strana. Od nás se nedočkáte podpásovek, osobních ataků apod. Jsme konzervativní strana a vážíme si každého, kdo chce pro obec něco smysluplného vykonat.  

A u věcí, které chceme nadále prosazovat, přivítáme, když se k nám přidají další strany. Jako příklad může posloužit náš návrh navýšit rozpočet na rok 2015 pro sportovní organizace. Na prosincovém zastupitelstvu jsem to navrhl a PRO hlasovali zastupitelé opozice i koalice. Podle mne je toto hlasování ukázkou toho, jak se má komunální politika dělat. Není rozhodující, kdo konkrétní věc navrhuje, ale zda je ta věc pro obec prospěšná.  

Před časem byla horkým diskusním tématem lokalita OKO a její využití. Nyní je tam doslova ticho po pěšině a objevilo se téma nové – stavba kulturního centra s radnicí.  

Citace našeho volebního programu: „Budeme pokračovat v úsilí vybudovat novou radnici a kulturní centrum“. Tím je to dané. Nicméně do volebního programu se z logických důvodů nevešlo, jakou máme představu o dalších otázkách s tím spojených: Kam ji umístit a jak financovat tuto stavbu? Jaké bude architektonické řešení i s ohledem na provozní náklady? Budeme tvrdě vyžadovat zodpovězení těchto i dalších otázek. Nepřejeme si, aby zde vyrostla budova, ve které budou zbytečné prostory náročné na energii a údržbu. Radši ať se realizace o pár měsíců protáhne. Jednoznačně je nutno celý proces otevřít pro veřejnost a též zajistit stanoviska nezávislých odborníků na všechny otázky s výstavbou a provozem spojené.       

Děkuji za rozhovor.

dne 25.2.2015, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Byty privatizace

Další články v rubrice Nová radnice?

Další články v rubrice Rozhovory

 1. Marie Sotolářová napsal:

  Pane Rabušici – probuzení Ferdinanda Pištory?  Kde jste byl, když se o privatizaci hlasovalo? Jak to říkal pan starosta při svépomocném setkání občanů v roce 2011 v KiKi baru, kam tak rychle (nezván a celý vylekaný) přiběhl? Privatizaci odhlasujeme a na městě ji nechá jeden náš radní  zaříznout! https://www.kohoutovice.org/kohoutovice-maji-nesmyslne-mnoho-obecnich-bytu  A také se podívejte  na hlasování své a hlasování pana Zorníka na městském zastupitelstvu. A co jste mi říkali face to face? Musíme dodržet koaliční smlouvu! Tak nyní k privatizaci raději mlčte. Ten eufemistický název “privatizace se moc nepovedla” neodpovídá realitě.  Ať se vám  a správcovským firmám penízky za urdžení zastupitelského mandátu  jen sypou, že? Já to nazývám prostě – “byznys s chudobou”. A že je v čele onoho byznysu  tzv. “lidumilná” ČSSD – to už mne vůbec nepřekvapuje!

 2. Radek Rabušic napsal:

  Vážená paní Sotolářová, tolik “nepřesností” ve Vašem příspěvku překvapuje?!

  a) Moje hlasování na zastupitelstvu MČ o privatizaci bylo u domů se smíšeným vlastnictvím privatizovat a ostatní domy privatizovat k 1.7.2014. Přesně tak, jak bylo domluveno v koalici kohoutovického zastupitelstva pro volební období 2010-2014 

  b) Na moje hlasování na městském zastupitelstvu se podívat nemůžu, bo jsem členem ZMB nebyl 

  A Vaše výzva k mlčení? Rodiče mi říkali, ať se chovám k dámám slušně, takže nekomentuji. 

  Jinak s Vámi souhlasím, že je třeba byznys s byty omezit. Bohužel nás v minulém a zdá se, že zatím ani v tomto volebním období v zastupitelstvu Kohoutovic (Brna) není většina.

  PS. Název článku není z mé hlavy, ale to asi taky víte.

 3. Marie Sotolářová napsal:

  Pane Radku Rabušici,

  díky za vaši reakci. Vážím se toho. Oba ale velmi dobře víme, proč bylo navržené ( i díky vám  “kvazi-odhlasované” ) datum privatizace k 1.7.2014. Prostá klička či úhybný manévr . Z toho se nevymluvíte. Ani slušně. A pokud jsem mluvila o hlasování na městě – pan Zorník byl předsedou ODS, sliboval a jinak konal. Zastupoval na městě kohoutovickou ODS, které jste členem. Prostě mám velmi dobrou paměť a velkou osobní zkušenost. Spojením s ČSSD (zde i na městě) jste zradili své voliče a proto jste u voleb dopadli jak jste dopadli. Za bukem zde již čekala KDÚ ČSL, která zde chvíli politicky (ne však “ekonomicky”) stála opodál. A život jde dál, jen se koně přepřáhly. Dovoluji si předpokládat, že pro ty koně tolik “dobrého ovsa a obroku” už nebude, když se díky volbám změnilo vedení města Brna.  

 4. Radek Rabušic napsal:

  Vážená paní,

  v rozhovoru jsem uvedl, že se privatizace nepovedla. Podle Vás za to můžu já. Nesouhlasím, ale právo na názor Vám neberu. Každý ať si udělá obrázek sám. Jen si dovolím zopakovat. Ani v minulém období a zdá se, že ani v tomto, nenajdeme dost zastupitelů, kteří by chtěli privatizovat jiné domy, než ty se smíšeným vlastnictvím.

   

 5. M.Mazáč napsal:

  Je pěkné, že ODS lituje, že se jí nepodařila privatizace bytového fondu. Možná kdyby p.Zorník (ODS) nehlasoval na velkém zastupitelstvu proti změně seznamu (rozšíření) privatizovaných bytů (15.5.2012), dalo by se tomu věřit;). Výsledky hlasování jsou veřejně dohledatelné.

Napsat komentář