Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Zastupitel Petr Ledvina chce lidštější sídliště

Petr LedvinaZelení a nezávislí, Sdružení pro Kohoutovice, jsou druhým nejsilnějším politickým subjektem, toho času v opozici. Díky kvalitní a vytrvalé opoziční práci Zelení a nezávislí přiměli radnici například zveřejňovat videopřenosy ze zasedání zastupitelstva, materiály z jednání rady, některé kritické články, a nedávno i výzvy o některých uvolněných bytech. Petr Ledvina, jeden ze tří jejich zastupitelů, však vidí stále mnoho věcí k nápravě. Například by chtěl lepší veřejná prostranství a cesty pro pěší. Také by chtěl prostory pro firmy, které poskytnou práci lidem a peníze do rozpočtu.

Jsi druhým rokem kohoutovickým zastupitelem, a to v řadách opozice. Co ti vadí na fungování Kohoutovic?

Nejhorší je uzavřenost radnice. Místo toho, aby politici projednávali projekty předem se všemi složkami občanů, tak se s námi baví až v průběhu realizace. A nejde jen o investice, ale třeba i provozní nebo koncepční věci, třeba to rezidenční parkování. Příkladem netransparentnosti je i Kohoutovický kurýr, který je jen hlásnou troubou vedení, hlas z druhé strany nechce slyšet, opakovaně nezveřejňuje příspěvky, které se týkají Kohoutoviic a místo toho uveřejní třeba pozvánku na kulturní akci na druhém konci Brna a pak to zdůvodní, že nebylo místo. Šéfredaktorka kurýra nedělá vůbec reportérskou práci, nechodí mezi lidi, neinformuje o dění v Kohoutovicích. Příkladem je rubrika “Zápisy z rady a zastupitelstva”, ve které někdy není žádná informace, a věty typu “Zastupitelstvo vzalo na vědomí materiál Z175 Kontrola úkolů” nemají žádný význam.

Jsi duší i pracovně ekolog, v Kohoutovicích vedete komisi životního prostředí. Co se ti líbí a co nelíbí na životním prostředí Kohoutovic?

Špatně se tady nakládá s veřejnou zelení a špatně se staráme o dopravu. O zeleň se stará městská firma MOP a nedělá to zcela dobře, například prý vůbec nemá odborného kompetentního zahradníka. Nerozumí tak údržbě stromů a keřů, neví, co se řeže v zimě a na jaře a co v létě, a co se má řezat hodně a co jen trochu. V rámci úspory řežou keře až u země, jako třeba před naším domem.

A ta doprava?

Je potřeba snížit počet používaných aut, protože emise z aut jsou už problémem nejen centra Brna, ale i Kohoutovic. Proto je třeba zatraktivnit hromadnou dopravu a pěší a cyklodopravu. Hromadná doprava už se zlepšuje, jezdí třeba kloubové trolejbusy a je lepší nástup na konečné Jírovcova. Ale pro pěší a cyklisty se nic nezlepšilo. Opravují se chodníky, které to nepotřebují nejvíce, nehledají se nové cesty pro pěší, a za poslední roky se u nás nezprovoznil ani metr nových cyklostezek. Přestože existuje generel cyklodopravy pro Brno, u nás se k němu nepřihlíží. Příkladem je rekonstrukce křižovatky OKO, kde se nepočítá s novou cyklostezkou a na jedné straně bohužel ani s chodníkem. Protože, jak zaznělo na zastupitelstvu: “Chodník vedle silnice je nebezpečný”. Tím se lidé odrazují od pěší chůze a ježdění na kole.

Kdybys ty byl ve vedení kohoutovické radnice, co bys zlepšil?

Určitě bych se snažil zlidštit to naše sídliště, s tím souvisí zlepšení pěší dopravy a veřejných prostranství, aby lákaly k zastavení, procházkám a pobývání, a místo obchodních center či rezidenčních domů bych přemýšlel, jak tam zapojit i prostory pro podnikání a lehký průmysl, aby tady víc lidí nejen bydlelo, ale i pracovalo. Dobrým příkladem je místní firma Tescan, ale dalo by se najít více míst, kde by mohly být i firmy. Firmy přináší peníze, mohou sponzorovat spolkovou činnost, což přináší společenské oživení.

Prozraď nám ještě něco o sobě.

Jsem studovaný matematik a humanitní enviromentalista a pracuji jako ekologický poradce v neziskové organizaci Ekologický institut Veronica. Jsem původem z Pardubic, ale studoval jsem a pracoval v Praze. V Brně jsem už 15 let, před deseti lety jsem se přistěhoval do Kohoutovic. V Brně je oproti Praze lépe a Kohoutovice jsou pěkné místo na bydlení.

Děkujeme za rozhovor.

Autor fota: Jan Symon (foto oříznuto)

dne 22.11.2016, Jana Konečná

Další články v rubrice Byty opravy, MOP

Další články v rubrice Rozhovory

  1. karkulka napsal:

    Vážený pane, vážím si Vaší práce v obecním zastupitelstvu, nicméně by jste si měl ujasnit priority, které v rozhovoru prezentujete. Na jednu stranu chcete omezit počet aut která používají obyvatelé Kohoutovic tím, že budou vybudovány cyklostezky? V kopcovitém terénu jakým Kohoutovice bezesporu jsou budou tyto využívány pouze sportovci a ne běžnými občyny středního a staršího věku tak jako je tomu např v obcích rozkládajících se v rovinách. No a že bychom přilákali do Kohoutovic podnikání a lehký průmysl je velice dobrý názor a pomohlo by to Kohoutovičákům v hledání zaměstnání. I já v současné době hledám práci v Kohoutovicích a blízkém okolí ale bohužel i přes to, že volná místa jsou, tak je u nich jiný kvalifikační požadavek než mohu nabídnout. A tak v Kohoutovicích(speciálně u firmy TESCAN pracují převážně lidé z jiných částí Brna a z okolních obcí, kteří do práce jezdí auty a tudíž Kohoutovice emisemi z aut zatěžují víc než Kohoutovičtí občané. Spíš by bylo od věci zamyslet se nad tím, zda neupravit některá prázdná prostranství k parkování vozidel tak, aby zárověň plnily funkci zelené plochy a aby tudíž Kohoutovičtí po příjezdu z práce nepopojížděli při hledání místa k zaparkování po Kohoutovicích a nezvyšovali tedy emise zbytečně nad míru. Omezit počet aut která lidi používají výstavbou chodníků a cyklostezek je totiž z oboru fantazmagorických ideí které v reálném životě jsou nefunkční. Čímž absolutně nepodporuji tu fantasmagorickou a bohužel již prováděnou ideu rezidentního parkování.

  2. Petr Ledvina napsal:

    Děkuji za názor. Co se týká budování cyklostezek, tak mluvím za běžné občany střední generace. Co z města jezdí kus po cyklopruhu a pak jim končí, co od Bystrce/Žebětína jezdí bez cyklostezky a stejně tak i od Nového Lískovce. Čím bude bezpečnější cyklodoprava (více stezek a pruhů), tím více cyklistů. Nikomu to ovšem nevnucujeme, jsme zároveň velmi rádi za kvalitní veřejnou hromadnou dopravu (trolejbusy a autobusy) a budeme i zde usilovat o její další zkvalitňování – např. ochrana na zastávkách před stínem. Budeme i prosazovat “vnitřní” cyklostezky a cyklopruhy, aby děcka mohli lépe jezdit do škol, viz náš aktuální program (i cyklopruhy ke školám i lepší zastávky MHD): http://kohoutovice.zeleni.cz/volebni-program-2018/ 

    Co se týče drobného podnikání, snad se nám to nějak podaří ho rozšířit: buď ve stávajících objektech či přemýšlení, kam ho případně rozšířit.

Napsat komentář