Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Zastupitel Jiří Spousta: Přirozený prostor pro setkávání občanů je u hřiště

Jiří SpoustaZastupitel před rokem opustil kohoutovickou koalici, protože politici ve vedení radnice nectí svobodu projevu v Kohoutovickém kurýru. Vadí mu zavírání sportovišť v Kohoutovicích před širokou veřejností, naději vidí v probouzejícím se komunitním životě. Pokud jde o místo pro setkávání občanů, všechny aktivity velkých i malých obcí se podle něj vždy koncentrují kolem hřiště a mělo by tomu tak být i zde.

Proč jste vstupoval do politiky, jaký byl váš cíl a jak se vám podařilo jej naplnit? 

Nejsem asi úplně normální, protože si myslím, že politik (v mém pojetí významu tohoto slova) by se měl snažit o službu ostatním a ne jen sobě. Na druhé straně si ale myslím, že každý máme (občané i politici) to, co si zasloužíme. Někdy je ale služba veřejnosti těžká, hlavně když o ni není zájem – hodně lidí dnes moc nezajímá, co se odehrává v naší společnosti dobrého, ale spíš se starají o to, co je negativní. A reálná politika navíc lidi mění a lidé mění reálnou politiku. V důsledku toho se občané zlobí na politiky, ale sami se v ní angažovat nechtějí, protože se možná oprávněně obávají, že vynaložené úsilí (práce pro ostatní) nebude odpovídat celkovému výsledku, nepovede k viditelnému zlepšení. Můj názor ale je, že se nyní máme nejlíp, jak jsme se kdy měli. Za komunistů jsme chtěli pluralitu, aby něco kvasilo, a teď jsme naštvaní, že to kvasí. Možná neumíme dostatečně kriticky posoudit různé zdroje informací, které ve společnosti šíří strach a polopravdy o skutečném stavu věcí…

Člověk, který má rozumné zázemí, se má snažit o zlepšení věcí kolem sebe. Vstupoval jsem do politiky, protože jsem si myslel, že tím mohu naplnit nějakou službu veřejnosti, ale výsledkem mého dosavadního působení na kohoutovické radnici je to, že jsem skončil v opozici. Protože „služba“ musí být konzistentní se svědomím, nemohu se spolupodílet na jakékoli cenzuře, či omezování svobody projevu a vyjadřování jiných názorů, jak k tomu došlo v nedávné minulosti v Kohoutovickém kurýru. Nebudu v koalici, která tyto základní atributy, mezi něž svoboda projevu nezastupitelně patří, demokratické společnosti nectí. V první fázi, tedy když jsem byl členem koalice, tj. do června minulého roku, jsem si myslel, že mohu díky mým zkušenostem s organizováním sportu realizovat pro Kohoutovice zajímavé projekty. Měli jsme např. připravený projekt, ve kterém by se část mimoškolní a dobrovolné tělesné výchovy především dětí a mládeže prováděla za asistence studentů Fakulty sportovních studií MU v Brně, budoucích animátorů sportovních aktivit, kteří by na kohoutovických sportovištích vykonávali svoji praxi. Tento projekt ale padl mým odchodem do opozice.

Myslíte si, že politici mají rozhodovat sami, když jsme si je zvolili, a nebo by se měli o důležitých otázkách radit s občany i během doby, kdy nejsou volby? 

Měli by se radit s občany, ale je potřeba, aby občané měli o ten veřejný život v obci zájem. Mně se zdá, že tomu tak není: vytvořili jsme prostor pro dotazy a podněty občanů jako samostatný pravidelný bod jednání na zastupitelstvu (a jsem moc rád, že tomu tak je), ale většinou vystupuje jen jeden člověk „z lidu“. Obecně není velký zájem něco komunálním politikům sdělovat nebo potřeba ostatních se k situaci v Kohoutovicích vyjadřovat. Což může být třeba tím, že vše je v pořádku a občané jsou spokojeni, nemají k práci zastupitelstva žádné připomínky…

Kohoutovičtí občané už dlouho postrádají prostor venku pro setkávání občanů, většina městských částí takový prostor někde má. Kde myslíte že by se takové místo dalo udělat? 

Nabízí se dosud velký prostor u Tatranu, všechny aktivity velkých i malých obcí se vždy koncentrují kolem hřiště, je to takové přirozené místo pro setkávání občanů. Ale Kohoutovice nejsou vesnice, ale velká městská část, bylo by proto dobré tento nápad, jak stávající prostor využít, konzultovat s odborníkem, nejlépe nějakým architektem.

Myslíte si, že je v Kohoutovicích dobrý systém přidělování obecních bytů? Doposud jsou byty přidělovány na základě úvahy členů bytové komise a radních. Neměly by se přidělovat podle transparentního bodového ohodnocení uchazečů? Tak, jak to funguje v jiných městských částech? 

Není to tak, jak by to mělo být, ale myslím, že už si to uvědomují i lidé, kteří mají možnost to změnit a že k té změně dojde. Protože současná situace a praxe přidělování obecních bytů v Kohoutovicích je neudržitelná.

Jak hodnotíte jednání kohoutovických politiků?

Hodně věcí se zlepšilo, ale co považuji za nepřijatelné, je jakákoliv forma cenzury a potlačování opozičních názorů, k čemuž, bohužel, stále ještě dochází.

V čem je městská část Brno-Kohoutovice dobrá?

Probouzí se komunitní život v městské části, hlavně mezi mladými. Existují již lidé, kteří se o život v obci aktivně zajímají. Máme kolem sebe krásné prostředí, ve kterém je radost žít.

V čem městská část Brno-Kohoutovice zaostává a jak by se jí dalo pomoci?

Špatné je, že to „probouzení“ ještě není na takové úrovni, aby mělo přímý dopad na rozhodování politiků na radnici. Ono krásné prostředí, ve kterém je radost žít, by mohlo být ještě lépe využito např. dořešením lepšího zabezpečení parkování a vybudováním bezpečného systému cyklostezek a jeho napojení na brněnskou síť. Pomoci by se dalo třeba tím, že se budeme všichni starat o věci kolem sebe, dívat se pozorně, jak který politik pracuje doopravdy, nejen nečinně sledovat, co říká, že by udělal pro rozvoj Kohoutovic (jako třeba já teď…), apod.

Jaký je nyní váš cíl v politice?

Pro mě toto období bylo velice důležité, protože mne, jak pevně doufám, jednou provždy vyléčilo z kandidování za nezávislé subjekty. Jestli ještě někdy někam budu kandidovat, tak pouze v rámci stabilního politického uskupení, a to slušného, jako nezávislý kandidát. Můj cíl v politice byl, nyní je a v budoucnu, doufám, bude stále stejný – být poctivým, což není jiné slovo pro hloupost, a slušným, což není jiný výraz pro slabost.

Přečtěte si i druhou část rozhovoru, Zastupitel Spousta: Hřiště by měla být volně přístupná, kde se zastupitel zamýšlí nad současným zdravotním stavem a životním stylem mladých a nad současným systémem výchovy fotbalistů, a vyjadřuje se k budoucnosti údolí Voříškova.

Foto: Jakub Hruška

dne 2.6.2017, Jana Konečná

Další články v rubrice Rozhovory

Další články v rubrice Tatran, údolí Voříškova

Napsat komentář