Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Zastupitel Dalimil Ospalý: Náklady s provozem „kulturního domu“ musí pokrýt soukromý subjekt

ospalyTřetí nejsilnější stranou v kohoutovickém zastupitelstvu podle počtu hlasů je TOP 09. Lídrem a zakladatelem místní organizace v Kohoutovicích je Dalimil Ospalý, který se stal zastupitelem již po třetí volební období. Oslovili jsme ho, stejně jako před časem představitele ČSSD a následně Zelených a Nezávislých, a ptali jsme na to, co čtenáře může zajímat.


Máte za sebou osm let coby opoziční kohoutovický zastupitel. 

Dovolím si Vás mírně poopravit. První 4 roky jsem strávil jako nestraník za „Občané pro Kohoutovice“ v koalici. V opozici jsem tedy „teprve“ 5. rok. Je to jak ve vrcholovém sportu. I ti nejlepší několikrát prohrají, než stanou na postech nejvyšších. My na to jdeme jen opačně smiley.

TOP 09 skončila třetí a je opět v opozici, není členem vládnoucí koalice v Kohoutovicích. Proč vás vítěz nepřivzal a vybral si jiného partnera?

Vidíte, s těmi porážkami to není zase tak tragické. V roce 2006 druhé místo, v roce 2010 třetí místo a za další 4 roky jeho obhajoba. TOP 09 je pravicová konzervativní strana. Těžko se hledá zásadní programový průnik s vítězem, který má levicové vidění světa. Jeden z bývalých primátorů těsně před volbami prohlásil, že v Brně nejsou ani modré ani oranžové chodníky. S tím nemohu souhlasit. I na komunální úrovni se projevuje, kdo vede radnici. Levicoví zastupitelé budou mít vždy blíže k zachování obecního majetku, k přidělování městských bytů žadatelům a k vypisování veřejných zakázek spojených s údržbou a postupnou rekonstrukcí těchto nemovitostí. Ti pravicoví jsou přesvědčeni, že o majetek se nejlépe a nejhospodárněji stará jejich vlastník, a proto budou v Kohoutovicích podporovat privatizaci městských bytů a hlasovat pro investice pouze do takových projektů, které si na svůj provoz vydělají vlastní činností a nebudou muset být dotovány z jiných zdrojů (třeba z nájemného neprivatizovaných bytů).

Na jednání zastupitelstva se často se vyjadřujete k projednávaným bodům a jste vždy dobře připravený. S jedním návrhem jste přišel již na první ustavující zasedání zastupitelstva. O co šlo a s jakým ohlasem jste se setkal?

V letech 2009-2010 jsme byli v opozici osamoceni jako jediná demokratická politická strana (v opozici byl také zastupitel J. Stuchlík za Občané pro Kohoutovice – pozn. red.) To se pak musíte připravit konstruktivně téměř na každý bod programu zastupitelstva, jinak by starosta z důvodu absence rozprav skončil jednání během 30 minut a šlo by se domů. V listopadu 2014 jsem navrhoval změnu pravidel pro vydávání Kohoutovického kurýra. Cílem bylo zatraktivnění jeho obsahu a konec válcování redakční radou, kde početně navrch mající koalice dává o uveřejnění některých článků hlasovat s očekávaným výsledkem. S velkým ohlasem se tento návrh u koalice samozřejmě nesešel, protože by přijetím těchto změn mohlo dojít k častějšímu zveřejňování názorů občanů, které nejsou vždy totožné s hlasem kohoutovické radnice. Musí se jim ale přiznat, že aspoň souhlasili s ustanovením pracovní skupiny, složené po jednom zástupci každého zastupitelského subjektu. Společný výstup z této skupiny by měl být předložen k hlasování již na březnovém zasedání ZMČ. 

Přestože jste v opozici, co byste chtěl v tomto volebním období prosadit?

Budeme vytvářet tlak na dva koaliční subjekty, které měly v programu privatizaci městských bytů a slibovali voličům tu poctivou privatizaci a tu podporu privatizaci. V koaliční smlouvě, kterou uzavřeli s ČSSD, není totiž o privatizaci ani zmínka a tak hrozí, že Kohoutovice budou i v r. 2018 suverénně největším (k počtu obyvatel) pronajímatelem městských bytů v České republice. Majitelem obecních bytů je město Brno, které také určuje podmínky prodeje. Prvotní souhlas k prodeji dává však městská část, která je přiděluje a spravuje. 

V současné době se diskutuje o stavbě kulturního domu. Jaký máte na tuto věc názor? 

V programu TOP 09 v části „Vize pro Kohoutovice“ máme uvedeno – cituji: „Nové obchodní centrum na Libušině třídě kromě dvou velkoprodejen potravin, řady specializovaných obchodů, pošty, sídla úřadů, moderních kanceláří a laboratoří nabízí i kulturní vyžití v multifunkčním akustickém sále, kde se konají divadelní představení, koncerty a promítání 5D filmů.“

Vize je výhled do budoucna, v tomto konkrétním případě v horizontu 10-20 let. Aby se takový multifunkční sál uživil, měl by ideálně vzniknout v rámci takzvaného PPP (public-private partnership) projektu. Obec by vložila do projektu vhodný pozemek či stávající budovu. Novostavbu, popř. modernizaci, by provedla se soukromým sektorem ze sdílených finančních zdrojů. Náklady s provozem zařízení by však musel pokrýt soukromý subjekt, který bude motivován i přiměřeným ziskem. To znamená, že bude zajišťovat takový kulturní a společenský program, který přiláká pravidelně vysokou návštěvnost místních i „přespolních“ obyvatel. Podmínkou by bylo, aby tyto prostory dával k dispozici městské části a jejím příspěvkovým organizacím v dohodnutých termínech za zvýhodněných podmínek. 

Pokud bude takový sál součástí jednoho velkého objektu, třeba nového obchodního centra, může být energeticky úspornější. Synergie s dalšími obecními i komerčními prostory v jednom komplexu může dále rovnoměrně vytížit např. kapacitu nutného parkoviště, vstupní haly s recepcí/pokladnou apod. Úřad neumí a nikdy se nenaučí podnikat v tak tvrdém businessu jako je nedotovaný provoz volnočasových zařízení. Veřejný sektor není a nikdy nebude životně závislý od ziskovosti takového projektu. Pouze privátní subjekt, který do projektu vkládá svou investici a ručí svým majetkem, bude 100% přinucen „dnem i nocí“ přemýšlet nad náplní programu a marketingovými aktivitami s cílem pravidelně zaplnit takový multifunkční sál.

V tomto ohledu nesmíme zapomenout na urputné zastánce provozování nového „akvaparku“ kohoutovickou firmou MOP Brno. Před kolaudací bazénu nám vehementně tvrdili, že provoz bude jistě výdělečný. „Akvapark“ je však od otevření v kumulované několika miliónové provozní ztrátě. Můžeme být nakonec rádi, že si tuto jinak užitečnou a krásnou městskou stavbu provozuje od počátku město samo přes svou akciovou společnost STAREZ – SPORT. 

Děkuji za rozhovor.

dne 9.2.2015, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Nová radnice?

Další články v rubrice Rozhovory

  1. Pac a pusu napsal:

    Zkusme se na to podívat z jiného úhlu pohledu! Peníze z daní jsou rozdávány raději do bezúčelových služeb pro cizince než pro ty, kteří je platí. Raději budeme jako stát vše dotovat cizákům, než si dopřát sami. Ale nemá to smysl stavět, žijeme v době, kdy to nemá naději sloučit lidi zase dohromady. Kde měli kulturák dřív, tam buď bojují se zachováním aby to nemuseli zbourat a nebo ho nějakým způsobem radnice vede a lidi jsou takto vychovaní (např.Bystrc pokud se nepletu). Psal jsem to už v předešlém příspěvku, pokud má radnice peníze tak to je impuls je investovat a nevidím důvod, proč nedát anketu co a kde postavit, pak se druhej den přece může stavět za peníze lidí, kteří si to tak přejí.

  2. Viktor Lošťák napsal:

    PPP jako základ pro fungování kulturního domu. To je mimořádně zajímavá myšlenka. V Bystrci stojíme před podobným úkolem, rekonstrukcí a zatraktivněním Společenského centra (zdejší kulturák). PPP je velmi inspirativní nápad, díky.

  3. Zdravý rozum napsal:

    Soukromý sektor se již ne vždy osvědčil, vzpomeňme na Riviéru viz pan Kolařík, pak to stálo nemalé peníze to uvést znovu do funkčního stavu. Vybudovat společensko – kultůrní centrum, hlavně spojit s novým umístěním radnice, která bude umístněna v dosahu MHD,  je přínos  pro občany. Myslím tím nejen ty starší,  zdravotně omezující na pohybu. Ale také pro ty,  kteří chtějí mít kultůru v Kohoutovicích.  Obec se má rozvíjet … 

Napsat komentář