Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Stavební dvůr

Oblast označovaná jako “Stavební dvůr” je nezastavěné zarostlé území pod ulicí Bellova a Libušina třída. Složité majetkoprávní vztahy komplikují možnosti obce i kohokoliv něco zde vytvořit. Radnice nechala v letech 2010-2011 vypracovat Územní studii Stavební dvůr, kterou zveřejnila v roce 2014 na žádost občanky.

Územní plán nyní pro Stavební dvůr vymezuje plochy pro bydlení, obchod, služby, kulturu, městskou zeleň a 4 dopravní napojení (2 ze Žebětínské, 1 z Libušiny třídy a 1 z Bašného). V dubnu 2016 kohoutovická koalice bez projednání s veřejností odmítla návrh z 43. balíčku na zakotvení ekumenického centra a dvou domovů pro seniory a snížení výšky budoucích budov. Na veřejném projednání 23. 5. radní seznámili veřejnost s návrhem z 44. balíčku – vymezit celý prostor pouze pro bydlení pro cca 700 lidí – tedy bez zeleně, obchodů, služeb, ek. centra a domovů pro seniory, a dopravní napojení omezit na dvě.
Aktualizováno v květnu 2016

Dubnové zastupitelstvo bude k územnímu plánu

23.4.2016 | Jana Konečná | Jeden komentář

uzemni planVe středu 27. dubna od 17. hodin se na kohoutovické radnici koná zasedání zastupitelstva. Zasedání je ze zákona veřejné, přijít může každý. Pokud se chce občan na něco zeptat, příležitost dostane na samém počátku jednání - musí se přihlásit, jakmile starosta vyhlásí bod "Dotazy, podněty a připomínky občanů". Později jsou možné již jen dotazy k přímo projednávaným bodům. Občan může přijít na počátek jednání a zůstat celou dobu, může odejít dříve a nebo přijít později. Pozdější příchod se vyplatí například tuto středu kvůli návrhům změn územního plánu, které se začnou projednávat patrně ne dříve než v šest či o půl sedmé.

Zastupitel Radek Rabušic: Sportu jsme pomohli, privatizace se příliš nezdařila

25.2.2015 | Helena Sedláčková | Počet komentářů: 5

rabusicPoprvé od listopadu 1989 není kohoutovická ODS součástí vládnoucí koalice. Proč se tak stalo a jak se cítí v opozičních lavicích, na to jsme se zeptali zastupitele a předsedy místní organizace Radka Rabušice.Připomínky k návrhu aktualizace územního plánu Brna

31.1.2014 | Dana Kalčíková, o.s. Pro Kohoutovice | Počet komentářů: 19

upmb2Kontroverzní návrh aktualizace územního plánu, který zvedl obrovskou vlnu kritiky po celém Brně, nenechal chladným ani občany v Kohoutovicích. Současné vedení brněnského magistrátu zpřístupnilo svůj návrh veřejnosti sice značně nepřístupně, přesto se občanskému sdružení Pro Kohoutovice podařilo detailně prostudovat navržené změny. Členka sdružení Pro Kohoutovice Dana Kalčíková pak vypracovala k návrhu připomínky, které mohou zamezit zhoršení kvality života kohoutovických občanů. Aby tyto připomínky vzal magistrát v potaz, je nyní třeba podpisů 200 občanů, kteří Danu Kalčíkovou podpoří coby zástupkyni veřejnosti (viz pokyny na konci článku). Podpisové archy budou pak doručeny náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi, vedoucí odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) Kateřině Leopoldové a primátoru Romanu Onderkovi, kteří jsou za návrh odpovědní.

Schůze rady 7.3.2012 – Stavební dvůr, dotace Tatranu…

22.3.2012 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Žádný komentář

Rada řeší lokalitu "Stavební dvůr" a hlavně rozdává dotace: 100 tisíc TJ Tatran (hlasoval i předseda TJ Tatran Jiří Zorník), desítky tisíc gymnastkám i asociaci sportu na Merhautové ulici. Ostatní neziskovky včetně knihovny dostanou jen několik tisíc.

Územní plán a “Stavební dvůr”

4.5.2011 | Jakub Kořínek za os Pro Kohoutovice | Jeden komentář

Obyvatelé Talichovy nechtějí pod okny dopravní tepnu

20.7.2011 | Jana Konečná | Žádný komentář

Politici a MOP chystají “Středisko dopravy a zeleně”

27.1.2012 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Jeden komentář

Námitky ke konceptu územního plánu pro Kohoutovice a okolí

10.5.2011 | Jana Konečná za os Pro Kohoutovice | Žádný komentář