Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Srovnání lokalit na nový kulturák

nad-tatranem-311-thumbPřípravy na stavbu nového kulturně společenského centra z veřejných peněz patrně nic nezastaví, zamysleme se nyní, kde by mělo stát. Tři roky stará studie ukázala jako vhodné dvě lokality, pod poštou a nad Tatranem. Lokalita pod poštou se nejvíc líbí politikům ČSSD a ODS. Objekt by vhodně oddělil rušnou silnici a stál kousek od zastávky MHD. Provoz by však mohl rušit přiléhající obytné domy a možná i ukrojit centrální louku, nehledě na nesoulad s územním plánem a nutnost vykoupit pozemek. Lokalita nad Tatranem se zamlouvá autorce článku. Objekt by provozem tolik nerušil, byl by vhodně usazen v terénu s krásným výhledem, celý pozemek je města a v souladu s územním plánem.

radnice-tatran radnice-tatran

 

lokalita nad Tatranem

u sjezdu k TJ Tatran, na začátku Voříškové

lokalita pod poštou

pod Libušinou třídou, na kraji Richterové, lokalitu prosazují ČSSD a ODS

teď je tam

2 parkoviště

Veřejná zeleň s pěší rampou

vlastník lokality Celé území je města.

Většina území města, parc. 2249/12 soukromá.

vztah lokality k veřejnému prostoru

Dle studie se dotýká centra “Voříškova”, na veřejný prostor centra nenavazuje, ale umožňuje vytvoření dostatečného nového volného předprostoru.

Dle studie lokalita dotváří centrum “Lipsko”. Ukončí jižní stranu veřejného pěšího prostoru pod objektem pošty a restaurace.
Poloha a velikost lokality

Dostatečná velikost. Poloha nad údolím, krásný výhled.

Studie udává dostatečnou velikost. Otázkou je, zda by nebylo třeba zabrat část centrální louky. Objekt by vhodně oddělil rušnou silnici.

MHD

Zastávka MHD je 190 m. (Pozn. Rubín je 200-250 m od MHD.) Zastávka MHD je 120  m.
nerušící vztah k okolí Dle studie nedochází k zavlečení nové obslužné dopravy do rezidenčního území, lokalita neni v přímém dotyku s rezidenčním územím při Voříškové, nemůže být negativně vnímána z hlediska budoucího provozu objektu.

Dle studie provoz a dopravní napojení negativně neovlivní přilehlé rezidenční území. Toto hledisko by bylo třeba znovu posoudit.

územní plán Není třeba změn ÚP. Bylo by třeba změnit ÚP.
parkování, zábor parkoviště/zeleně Objekt by zabral dvě méně využívaná parkoviště. Lokalita a terénní konfigurace umožňuje vznik parkoviště v předprostoru objektu i pod objektem. Další parkování v podzemí objektu.

Objekt by vznikl na zelené ploše, parkoviště pod objektem by bylo zachováno. Další parkování v podzemí objektu.

shrnutí – výhody

Lokalita nepřiléhá k rezidenčnímu území, pozemek je města, v souladu s územním plánem.

Lokalita je výborně přístupná od MHD.

 

shrnutí – nevýhody

Lokalita je o něco dále od MHD.

 

Lokalita přiléhá k rezidenčnímu území Richterova. Je třeba vykoupit soukromý pozemek a změnit územní plán.

Použity části studie od Ing. arch. Jiřího Fixela z Atelieru Era, doplněno poznámkami autorky článku (proloženě).

Fota lokalit viz Kde by mohl stát nový kulturák…

Dle studie jsou obě lokality pro stavbu kulturně společenského centra vhodné.

dne 18.2.2015, Jana Konečná

Další články v rubrice Nová radnice, nový kulturák?

Translate »