Duha nad Kohoutovicemi

Kohoutovice.org
občanský rozcestník pro Kohoutovice

Lyžařský areál, silnice i parkoviště – námitka os Pro Kohoutovice ke konceptu územního plánu

Brno je je jednou z nejteplejších oblastí v Česku, větší část lyžařské sezóny by bylo nutno uměle zasněžovat, což představuje energetickou zátěž, stejně jako provozování lyžařského vleku. Pro sjezdovku a její zázemí by bylo nezbytné vykácet značnou část lesa. Je vhodné mluvit spíše o lyžařském areálu než o pouhé sjezdovce: kromě sněhových děl a vleku k němu náleží také rolby a jiná zařízení pro územní plánravu sjezdovky, které musí někde parkovat, zázemí pro návštěvníky a personál atd. a v neposlední řadě příjezdová komunikace a parkoviště. V tomto smyslu jsou výkresy konceptu územní plán matoucí – území, která by takové areály zasáhly, by byla mnohem větší.

Sjezdovka pod Myslivnou

Ve variantě II konceptu územního plánu je navržen lyžařský svah vedoucí od hotelu Myslivna do Pisárek, varianta I počítá se sjezdovkou ze zalesněného vrchu za Juventusem v Kohoutovicích směrem k „Oboře“ do Libušina údolí, jmenovitě rozvojová území Ke-5 ve variantě I a Pi-3 ve variantě II konceptu územního plánu.
Z územně analytických podkladů vyplývá, že téměř celásjezdovka u Myslivny má ležet na území evropsky významné lokality Natura 2000, půlí a tím likviduje jeden z hlavních zelených klínů Brna, prochází v těsné blízkosti maloplošného zvláště chráněného území – Údolí Kohoutovického potoka a zcela mění podobu exponovaného svahu.

Sjezdovka za Juventusem

Sjezdovka za Juventusem je zakreslena na hranici evropsky významné lokality Hobrtenky (Natura 2000) – tzv. Obory a výrazně zasahuje do jednoho z hlavních zelených klínů Brna. Navržená sjezdovka za Juventusem sice přímo nekoliduje s žádným chráněným územím, je však obrácena k protisvahu, na němž leží tzv. „Obora“. Na tomto rozsáhlém a celoměstsky významném území např. není povoleno chodit mimo vyznačené stezky, jezdit na kole či chodit se psem. Toto území, kde dosud volně žijí daňci či mufloni, by tedy bylo po dobu 4 měsíců denně 3-5 hodin ozařováno umělým osvětlením sjezdovky a každý celý den vystaveno hluku. Ani projektanti sídliště na sklonku 70. let nezasáhli do tohoto údolí, které díky tomu – v těsném sousedství velkého sídliště – zůstává oázou naprostého klidu a ticha.

dne 10.4.2011, Jakub Kořínek za os pro Kohoutovice

Další články v rubrice Byty Nová Myslivna

Další články v rubrice Územní plán