Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Radnici chtějí postavit za dotace a nájemné z bytů

Vedení kohoutovic chce postavit novou radnici se společenským sálem a garážemi, zhruba za 100 milionů Kč, u páteřní silnice pod kohoutovickou poštou. Na polovinu částky chtějí radní získat dotace od města a kraje, na třetinu částky chtějí použít vybrané nájemné z obecních bytů z minulých let.

Vedení Kohoutovic uvádí, že chce postavit Kulturně společenské centrum včetně garáží a úřadu – radnice. Předpokládané náklady činí 100 milonů Kč. Kohoutovice požádaly o dotaci 50 milionů z rozpočtu města Brna a 10 milionů z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Spoluúčast MČ předpokládá ve výši 50 milionů Kč, ale v kohoutovickém rozpočtu hlavní činnosti není dost volných peněz. Vedení Kohoutovic chce proto na stavbu použít podstatnou část disponibilního zisku VHČ (vedlejší hospodářské činnosti, převážně nájemné z obecních bytů), přesně 34,6 milionů Kč.

Podle pravidel města Brna může městská část použít disponibilní zisk z VHČ pro jiný účel (než je správa, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu také na podporu bytové výstavby – na vybudování základní technické infrastruktury pro lokality na výstavbu bytových domů, na výkupy pozemků pro výstavbu obecních bytů a domů, na výstavbu obecních bytů a domů, na správu a údržbu kontejnerových stání pro nádoby na komunální odpad náležících k domům, které jsou součástí městského bytového fondu a jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví města) pouze se souhlasem Zastupitelstva města Brna.

Vedení Kohoutovic chce tedy o změnu použití peněz požádat brněnské zastupitestvo. 

Kohoutovická rada uvádí, že zůstatek zisku z VHČ Kohoutovic za předchozí roky je cca 66 milionů Kč a z  toho pro jiné účely lze použít 50 milionů. Radní zároveň uvádějí, že přitom nedojde k omezení plánovaných běžných i velkých oprav v bytových domech a současně je počítáno s potřebou finančních prostředků na splátky zápůjček, které byly poskytnuty na rekonstrukce bytových jader z Fondu rozvoje bydlení města Brna a Fondu bydlení města Brna.

O tom, zda budou Kohoutovice žádat brněnské zastupitelstvo o souhlas k použití 50 milionů Kč z nájemného bytů na jiné účely, bude kohoutovické zastupitelstvo hlasovat 25. září 2019.

Zdroj: Použití-disponibilního-zisku-VHČ

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.9.2019

Aktualizace 9. 10. 2019: Téma zaujalo i Rovnost: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/cast-nakladu-na-kohoutovicke

dne 18.9.2019, redakce s použitím materiálů radnice

Další články v rubrice Nová radnice?

  1. Zdeněk Tichý napsal:

    A to je přece skvělé, že kohoutovická radnice chce peníze, které získala správou obecních bytů, vrátit zpátky do obce na stavbu, ze které budou mít užitek občané Kohoutovic.  Nabízí se srovnání se ziskem, který získá soukromý majitel a pronajímatel bytu… Ten jistě tento zisk pro obecní blaho neinvestuje…  

Napsat komentář