Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Potvrzeno soudem – Kohoutovický Kurýr je cenzurován v rozporu s Tiskovým zákonem

kohoutovicky_kuryrV říjnu roku 2015 se začala odvíjet na stránkách MF Dnes „kauza“ tehdejšího tajemníka kohoutovické radnice Zdenka Krutka. Šlo o to, že v minulosti již jednou tajemníkem byl a odešel poté, co se prokázalo, že zpronevěřil obecní peníze. Jako zastupitelka jsem využila svého práva psát příspěvky do Kohoutovického Kurýra a v článku jsem především žádala tajemníka a starostu, aby vysvětlili obyvatelům Kohoutovic, co se tehdy stalo a jak je možné, že se pan Krutek v roce 2013 na pozici tajemníka i přes špatnou zkušenost vrátil. Článek byl zcenzurován a dosud nevyšel. Já jsem byla nucena podat žalobu na město Brno a v ní se domáhat otištění článku. A soud mi dal za pravdu.

Město zvolilo specifickou obhajobu. Nejprve se jalo zpochybňovat svoji povinnost zveřejňovat články zastupitelů v obecním zpravodaji. Dále tvrdilo, že článek obsahuje nepravdivé informace. Nakonec vytvořilo konstrukci, že mým cílem je především dehonestovat a zostudit tehdejšího tajemníka a zároveň i starostu Kohoutovic a tudíž je v rozporu s dobrými mravy.

Během soudního jednání však vyšlo najevo, že město není schopno věrohodně doložit svoje tvrzení. Co se týče údajné nepravdivosti článku, poměrně komicky působí tato pasáž rozsudku: „Nelze též nevidět, že z dokazování vyplynulo, že pan Krutek na dotaz (žalobkyně) v redakční radě Kohoutovického kurýra, co je nepravdivého na textu jejího sdělení, neodpověděl, což příliš přesvědčivě z hlediska jeho tehdejší obecné verze (že text sdělení obsahuje nepravdivé informace) nepůsobí. I tuto rovinu (v podstatě odmítnutí dotčené osoby konkrétně tvrdit, argumentovat) by měl brát vydavatel na zřetel, tím spíše pak z hlediska jen zjevné nepravdy.“ Dále se k pravdivosti článku lze v rozsudku dočíst: „Doplňující informace je pravdivou interpretací, reprodukcí, parafrází článků na idnes.cz ze strany žalobkyně.“

Město Brno dále tvrdilo: „Motivaci žalobkyně žalovaný vnímá spíše jako projev nepochopitelné zášti k osobě starosty městské části Petra Šafaříka, jako nedůvodné, cílené a opakované šikanování jeho osoby. Žalobkyně překračuje principy přiměřenosti a vyváženosti. Z její strany se jedná o svévoli, která soudní ochraně nepodléhá.“ Toto tvrzení vyhodnotil soudce takto: „Tudíž z ničeho nevyplynulo, že by snad výlučným záměrem (cílem) navrženého textu byla veřejná dehonestace osoby Bc. Zdenka Krutka a pana Petra Šafaříka a nikoli realizovat obecný zájem (právo na informace) a svobodu projevu.“

Jak chápou principy demokracie dvě koaliční strany kohoutovického zastupitelstva, které mají demokracii přímo ve svém názvu (ČSSD a KDU-ČSL), ilustruje tento text z obhajoby města: „Dnes tolik „moderní“ volné šíření polopravd nebo i přímo nepravd, zejména ze strany různých tzv. „aktivistů“ pod záštitou mimo jiné i institutu „sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku“ dle § 4a TZ (TZ – Tiskový zákon, paragraf přikazuje obcím zveřejňovat příspěvky zastupitelů v obecním zpravodaji, pozn. autorky), může to vést jen k rozkladu a demoralizování společnosti. Neexistuje racionální důvod, proč by měly mít informace vyjadřující názory členů územních samosprávných celků ve shora uvedeném duchu privilegovanou povahu oproti jiným sdělením, a to ani za situace, že jsou obsahem těchto sdělení dotčeny osoby veřejně činné, které by jinak zajisté měly umět akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Na druhou stranu alespoň na té nejnižší úrovni obecní politiky by se nemělo stávat pravidlem, že se místní politik bude vědomě vystavovat ne vždy objektivním výpadům jdoucím až k samé hranici dobrých mravů a degradujícím jeho osobnostní práva.“

Domnívám se, že „rozkladem a demoralizováním společností“ šířenými informacemi naposledy operovali členové Komunistické strany Československa před rokem 1989. Je však mrazivým faktem, že si toto myslí vedení současné kohoutovické radnice a obhajuje tímto způsobem skutečnost, že porušuje platné zákony a aktivně užívá cenzuru Kohoutovického Kurýra.

K tomuto soudce trefně v rozsudku uvedl:“ Již Tomáš Garrigue Masaryk přiléhavě říkával, „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.““

Již brzy uvidíme, zda se vedení radnice vydá cestou diskuze, či zda využije práva na odvolání a celá záležitost se přesune ke krajskému soudu. Prozatím tento soudní spor stál 41 690,50 Kč a veškeré náklady má uhradit Kohoutovická radnice. Bude také zajímavé sledovat, zda ti, kteří vědomě porušili Tiskový zákon, tuto škodu plynoucí z jejich nesprávného rozhodnutí uhradí či zda za ně zaplatí „daňoví poplatníci.“

 

Rozsudek v plném znění zde.

 

dne 22.2.2017, Dana Kalčíková, zastupitelka (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Politici a jejich kauzy

 1. Věra Francová napsal:

  Dobrý den paní Kalčíková, velmi gratuluji k Vašemu úspěchu. Věra Francová.

 2. Dana Kalčíková napsal:

  Dobrý den,

  jen si dovolím sdílet aktuální informace: město Brno se neodvolalo, tudíž rozsudek nabyl právní moci a je vykonatelný. Nejbližší číslo Kohoutovického Kurýra, které vyšlo po nabytí právní moci rozsudku, však článek neobsahuje (ačkoli to rozsudek městu přikázal). Redakční rada Kohoutovického kurýra tak svým postupem vystavila riziku exekuce celé statutární město Brno, neboť nezajistila vykonání rozsudku. Musím přiznat, že mne tento postup překvapil a vůbec jsem s touto možností nepočítala. Doufejme, že redakční rada ví, co dělá a je připravena nést případné škody spojené s exekucí města…

 3. Zdeněk Tichý napsal:

  Milá paní Kalčíková, nerad, ale opět musím reagovat na Váš příspěvek z 21.3.2017, 17:39: Mohl bych Vám možná dát za pravdu, kdybyste napsala konkrétně – datum nabytí právní moci rozsudku, – a proti tomu datum redakční uzávěrky dotčeného čísla Kohoutovického kurýra…  Jinak je Váš příspěvek jen štvavým výkřikem … Zdeněk Tichý 

 4. Helena Sedláčková napsal:

  K žalobě Kurýr – celý text rozsudku “Žalovaný je povinen uveřejnit text ve vydání..v nejblíže následujícím po právní moci tohoto rozsudku” , včetně dat, je možno dohledat na stránkách http://www.mojekohoutovice.cz. a termíny uzávěrek Kurýra na http://www.kohoutovice.brno.cz. Ale tady jde přece o podstatu věci, že byl porušen zákon a soud to potvrdil.

   

 5. Zdeněk Tichý napsal:

  Paní Kalčíková, paní Sedláčková,

  nechci s Vámi polemizovat o tom, zda Váš článek do Kohoutovického Kurára (“KK”) měl být zveřejněn či ne, ani o tom, zda reakce Kohotovického Kurýra měla být rychlejší. (Mimo jiné  ani nevím, co je obsahem “sporného článku”.)  Nicméně… Pokud věc došla tak daleko, že byla řešena soudem, je zřejmě nutné se držet procesní čistoty. V tomto případě: soud sice rozhodl o zveřejnění předmětného článku, toto rozhodnutí je ale platné až PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI!  A toho se také týkal můj předchozí komentář na tomto webu.

  Bohužel jsem se od žádné z Vás nedočkal konkrétní odpovědi. (Mrzí mne to zejména u paní Sedláčkové, s kterou jsem kdysi spolupracoval k mé největší spokojenosti při zveřejňování svých referátů o Kohoutovickém streetballovém turnaji  v KK.)

  Proto jsem podle rady paní Sedláčkové dohledal následující:

  V rozsudku Městského soudu v Brně z 20. ledna 2017 stojí: “Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Brně.” Přitom žalovaným bylo “Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno, zastoupené JUDr. Radoslavem Dostálem, advokátem se sídlem Šumavská 524/31, 602 00, Brno” .

  A zde je ten “zakopaný pes”: Pokud se mi podařilo zjistit správně, tak rozsudek byl  tomuto zástupci doručen až 22. února 2017. Odvolání tedy bylo možné podat až do 9. března 2017. Přitom uzávěrka březnového čísla KK byla 1.března 2017, a redakční rada ho schvalovala 8. března 2017, zatímco rozsudek nabyl právní moci až  10.3.2017!

  Velice bych proto ocenil, kdybyste příště uváděli (respektive odkazovali na) údaje úplné, a ne jen tendenčně vybrané, abychom nemuseli vést tyto polemiky na této stránce. Tichý, Voříškova 8, tichy.z@volny.cz

 6. Helena Sedláčková napsal:

  K žalobě Kurýr – škoda, že si spolu s p. Tichým dopisujeme přes web. Potom vznikají nejasnosti. Když jsem psala – zákon byl porušen a soud to potvrdil – týkalo se to té doby, kdy byl odvolán tehdejší tajemník p. Krutek. Tehdy byl napsán článek zastupitelkou a dle zákona měl být zveřejněn. Nebyl – v rozporu se zákonem.  A soud to nyní potvrdil.. Nikdo se neodvolal. Tečka.

 7. Dana Kalčíková napsal:

  Dobrý den,

  redakční rada 8.3.2017 rozhodla, že se město odvolávat nebude. Článek má redakční rada k dispozici od února 2016 (takže více než rok, což je, myslím, dostatečný předstih pro zařazení do vydání), rozsudek měla městská část prokazatelně k dispozici před uzávěrkou březnového čísla KK. Co bránilo zařazení článku do březnového čísla? Pan Šafařík i pan Krutek měli dostatek času sestavit svoji případnou odpověď či ji mohli otisknout v dalším čísle. Nabytí právní moci proběhlo 10.3.2017. Nejbližší vydání Kurýra vyšlo 15.3.2017. Spíše mi to neotištění přijde jako další projev arogance moci místního vedení radnice. To jen konstatuji. Mrzí mne to, ale je to svobodná volba každého jedince, jak se bude chovat ke svému okolí. Když si přečtete v rozsudku argumenty města, kterými obhajovalo cenzuru, tak to jen zapadá do obrazu, který o sobě vedení Kohoutovic dává. Snad to v dubnu již vyjde, nerada bych si rozšiřovala obzory o podávání žádosti o exekuci…

   

Napsat komentář