Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Parkování a parkovací domy

Nehasnoucím problémem našeho sídliště je parkování, respektive nedostatek parkovacích míst. Téměř permanentně se na toto téma vedou diskuse na sociálních sítích. Mluví se o parkovacím domě, zmiňují se dokonce i některé lokality, kde by případný objekt mohl stát. Mají tyto úvahy reálný základ? S touto otázkou jsme oslovili ing. Davida Geryka, člena Rady městské části Brno-Kohoutovice, zvoleného za ODS. (článek je z únorového Kohoutovického kurýra)

Řešení parkování mají všechny politické strany v programu minimálně posledních 20 let. Není proto překvapením, že to zmiňuje i kohoutovická ODS. V čem bychom chtěli být jiní? V tom, že s tím chceme opravdu hnout. Bylo by troufalé tvrdit, že parkování vyřešíme, ale naší ambicí je alespoň významně pomoci v místech, kde je tento problém nejpalčivější. Tyto lokality jsme již vyhodnotili, a to v součinnosti s Brněnskými komunikacemi, městskou policií, odborem dopravy MMB, ale i na základě podnětů občanů. Obecně platí, že zaparkovat kdekoliv v Kohoutovicích vyžaduje vždy námahu a velkou trpělivost.

Čas plyne jako řeka a od voleb, kdy Vaše strana vstoupila v Kohoutovicích do koalice, uběhlo více než 12 měsíců. Co jste udělali?

Zahájili jsme jednání se zástupci magistrátu města Brna a podařilo se nám zařadit se do první vlny projektu, který počítá s vybudováním parkovacích domů realizovaných pod vedením města Brna. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že má být financován z 80 % z prostředků magistrátu. A být součástí této elitní skupiny se poštěstilo jenom 4 městským částem. Jsme přesvědčeni, že vhodným řešením pro Kohoutovice nejsou pouze parkovací domy vybudované developery, jako je například stávající parkovací dům pod supermarketem Lidl, ale kombinace financí soukromých a veřejných. Je nám totiž jasné, že koupě parkovacího místa v řádu několika stovek tisíc korun není přijatelná pro každého občana.

Kombinaci veřejného a soukromého sektoru vidíme jako atraktivní z více důvodů. Za hlavní považujeme to, že se jedná o řešení parkování v konkrétní lokalitě. A my, jako městská část a částečný spoluinvestor, budeme moci pronajímat parkovací místa primárně lidem z tohoto konkrétního místa. A to je významný rozdíl oproti komerční výstavbě. Protože komerční způsob umožňuje, aby si vybudované garáže či stání kupovali i lidé třeba z jiné části Brna jako investici a dále je pronajímali třeba jako skladové prostory. A to parkování v konkrétní lokalitě vůbec neřeší. Proto se budeme snažit udělat všechno proto, aby se projekt nízkonákladového parkovacího stání podařilo uvést do života.

Z diskusí, které jsme s odborníky na uvedené téma vedli, vyplynulo, že komerční způsob výstavby řeší parkování konkrétní lokality z 30 %, tzn., že 100 vystavěných parkovacích míst odlehčí danému místu 30 vozidly. Zatímco pod patronací městské části by byl tento úbytek kolem 95 vozidel. Zjednodušeně řečeno, když vybudujeme parkovací dům pro 100 aut například v ulici Voříškova, pomůžeme umístit 95 vozidel lidem, kteří zde bydlí.

Vidíte v tomto kombinovaném způsobu výstavby ještě nějakou další výhodu?

Ohromnou. Budeme mít absolutní možnost ovlivnit i vzhled dotčeného území. Již dlouho tvrdíme, že nám jde o to, aby se Kohoutovice rozvíjely moderním způsobem, pod dohledem architektů či urbanistů, kteří budou pamatovat na zatraktivnění prostředí pro jeho uživatele, tedy obyvatele. A proto s konečnou podobou mohou být spokojeni i nemotoristé, protože na střeše parkovacích domů může růst tráva či jiná zeleň, v okolí může být park apod.

dne 3.3.2020, Helena Sedláčková v rozhovoru s radním Davidem Gerykem (ODS)

Další články v rubrice Parkování, garáže

Další články v rubrice Uzavřeno: Garáže versus les za Chopinovou

Napsat komentář