Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Radní Macek se obhajuje a napadá – Občane neškoď! (Deník referendum)

Z dopisu Ladislava Macka

“Pokud se bude na zasedání Zastupitelstva města Brna projednávat změna současného územního plánu, která povede ke zbytečnému kácení části vzrostlého lesa kolem Kohoutovic, nebudu pro tuto změnu hlasovat…” (radní Macek pak pro změnu hlasoval)

V brněnských Kohoutovicích chce zastupitelstvo změnit územní plán tak, aby bylo možné v lese postavit garáže. Místní občané se bouří, ale jsou umravňováni. A sdružení, které nechce nechat zastupitelům klid na práci, dokonce obtěžuje policie.

Představitele kohoutovické radnice v posledních dnech překvapila vlna aktivně projevované nedůvěry ze strany kohoutovických občanů. Ti totiž odmítli uvěřit, že kvůli stavbě několika garáží je nutné v územního plánu vyjmout z funkce lesa parcely o rozloze více než 16 000 m2 a pozměnit jejich funkci na tzv. dopravu v klidu.

Z území velkého zhruba jako dvě obří parkoviště OBI v Bystrci má být prostor pro hromadné garáže. To je v rozporu se stavebním zákonem. Podle zákona lze totiž změnit územní plán jen tehdy, nedají-li se využít již vymezené plochy. A vymezené plochy v lokalitě jsou, například 100 metrů odtud se chystá stavba několikapatrového parkovacího domu,” komentuje záměr radnice Jana Konečná z občanského sdružení Pro Kohoutovice.

Znepokojené občany rozhodně neuklidňuje ujištění člena Rady MČ Brno-Kohoutovice a náměstka primátora města Brna Bc. Ladislava Macka, že lesu žádné nebezpečí nehrozí. Fakt, že zrovna radní Macek se v této záležitosti angažuje, a to i osobními útoky, v řadě lidí naopak posiluje pocit, že důvod obávat se o les rozhodně existuje. Ladislav Macek totiž v Brně dávno proslul svým umem mlžit a zároveň neotřelými postupy dotáhnout do konce, cokoliv si zamane, a klidně si přitom dle potřeby ohnout zákony. Nedávným příkladem je dodatečná legalizace černé stavby jeho vlastní chaty u brněnské přehrady. „V neděli jsem si všiml v lesní oboře za Kohoutovicemi na plotech cedulky s nápisem: Bude před vašimi domy les, nebo garáže? a skutečně jsem se vyděsil. To snad nemůže někdo myslet vážně, že by kdokoliv ze samosprávy Městské části Brno-Kohoutovice takový nesmysl podpořil,“ rozčílil se radní Macek v emailu adresovaném občanskému sdružení Pro Kohoutovice. Háček je v tom, že se v roce 2010, kdy zastupitelstvo MČ Kohoutovice udělalo k tomuto „nesmyslu“ první krok, nenašel nikdo, kdo by ho nepodpořil. Všichni jednomyslně hlasovali pro návrh na změnu ÚPmB v MČ Brno-Kohoutovice v lokalitě při ulici Chopinova. Všichni, včetně pana Macka.

V případě letáků je pan Macek na špatné stopě. Výpadem proti občanskému sdružení doutnající vzpouru kohoutovické veřejnosti neuhasí. Občanské sdružení Pro Kohoutovice určitě odpor vůči zmíněné změně územního plánu plně podporuje a chystá se v něm aktivně participovat a mapka se sloganem „Bude před vašimi domy les nebo garáže?“ skutečně pochází od členky sdružení, Dany Kalčíkové. Byla však umístěna pouze na webových stránkách sdružení jako informační materiál. Nikdo ze sdružení se jejím šířením po Kohoutovicích nezabýval.

V Kohoutovicích se totiž stalo něco lepšího. Na scénu spontánně vstoupili ve sdružení neorganizovaní kohoutovičtí občané. Z  webu sdružení stáhli mapku příslušné lokality a živelně ji vylepili na výlohy, sloupy i stromy v ohroženém lese. V tradičně pojímaném demokratickém systému by možná taková aktivita byla tolerována jako normální projev občanské angažovanosti. Progresivní kohoutovické hlavy pomazané ale tuší, že zdánlivě mírumilovný projev občanského odporu by se mohl ošklivě zvrhnout – je třeba včas zachrastit zbraněmi. Proto pro jistotu občanské sdružení, ač letákový polep nebyl jeho dílem, několikrát kontaktovala policie. Městská policie také ze stromů, které už to možná mají spočítané, letáky neohroženě strhala.

Letáková akce byla doprovázena facebookovou iniciativu Zachraňme Kohoutovice, kterou založil Pert Ulrich, jenž není členem sdružení. Jeho výzva se těší značné odezvě. I na květnou neděli se lidé byli ochotni osobně sejít a diskutovat další strategii postupu proti změně územního plánu. Pokud bychom podlehli klasické popírací strategii radního Macka, sešikovali se chudáci pomýlení občané do boje proti přeludu: „Dokonce jsem četl i zprávu, že se má u Chopinové vykácet 1,5 ha lesa pro výstavbu garáží. Nechápu, kdo má v Kohoutovicích zájem šířit takovéto nesmysly a co tím chce docílit. Vy sama dobře víte, že na zítřejším zasedání Zastupitelstva města Brna se o ničem takovém, jako kácení lesa v rozsahu dvou obřích parkovišť u OBI v Bystrci nebude jednat,“ pokusil se Macek demagogicky zpochybnit tvrzení Jany Konečné, jako by si ona celou věc vymyslela coby prodloužený aprílový žertík. To, co pan Macek vehementně vyvrací, přitom mezitím proběhlo i tiskem. Že by nepodložené fámy z MFDnes či Brněnského deníku?

Samozřejmě, že zastupitelstvo nehlasovalo a v budoucnu nebude hlasovat přímo o vykácení lesa. Vykácení lesa si snadno zajistí jiní, pokud k tomu představitelé města změnou územního plánu připraví podmínky. To, oč v úterý 3. 4. na zastupitelstvu mělo jít, občanům Kohoutovic prostřednictvím sdružení předem vysvětlil člen ZMB Martin Ander (SZ) . Upozornil na situaci po  prvním kole jednání o změně územního plánu , které proběhla bez účasti veřejnosti. „Tentokrát je mezi DOPORUČENÉ k dalšímu pořizování navržena změna B2-11/I: Prověřit změnu z lesa na parkovací plochy nad Chopinovou.

Cílem odpůrců navrhované změny územního plánu se v této fázi mělo stát, aby zastupitelé Brna návrh přeřadili z doporučených mezi nedoporučené. Kohoutovičtí občané tedy dorazili 3. 4. 2012 se svými  plakáty a interpelacemi na zasedání ZMB ohradit se proti hrozbě, která dle pana Macka neexistuje. Uspěli jen částečně. Prozatím dosáhli pouze pozdržení procesu změny územního plánu týkající se dané lokality. Usnesení týkající se tohoto bodu nakonec nebylo přijato. To znamená, že návrh na zahájení změny územního plánu pro tuto lokalitu ze hry vyřazen nebyl.

Celá věc tak zůstává nadále otevřená. Podle předběžných informací se bude počátkem května konat diskuse občanů Kohoutovic, zastupitelů městské části a majitelů příslušných parcel. Lze očekávat, že proponenti překvalifikování funkce parcel v územním plánu se budou zaklínat nedostatkem parkovacích míst v Kohoutovicích. Kohoutovice mají zhruba stejné potíže s parkovacími místy jako většina ostatních hustě zalidněných sídel. Jakub Kořínek z o.s. Pro Kohoutovice, který se tématem parkování v Kohoutovicích dlouhodoběji zabývá, vysvětluje: „Otázka parkování je u nás řešena nekoncepčně – garáže se staví tam, kde se to někomu hodí, ale ne tam, kde lidé opravdu nemají kde zaparkovat. Výsledkem je ale mrhání pozemky – hodně plochy na málo aut. Nezanedbatelné jsou plochy příjezdových komunikací, které se staví opět neefektivně – tak aby investor srazil náklady na minimum. Takže jsou pak hned zase „potřeba“ garáže další.“ Podíváme-li se do stávajícího územního plánu, zjistíme, že pokud by byly garážové domy postaveny všude, kde je pro ně již nyní vyčleněno místo, budou jimi Kohoutovice prorostlé jak rakovinou.

Důvod položit na oltář automobilismu kus vzrostlého lesa tedy není. Neexistence analýzy problému parkování ani ucelené koncepce jeho řešení ale možná dlouhodobě hraje do karet těm, kteří chtějí investorům šikovně přičarovat pozemky k zabetonování. Lokalita za Chopinovou ulicí je pro developery jistě tak zajímavá, že záměr vybudovat pár garáží by mohl být jen využitím klasické metody „Jezinky“. „Jen dva prstíčky tam strčíme… jen pár garáží vám postavíme…“ a za pár let by mohli mít obyvatelé Chopinovy ulice za okny místo lesa třeba satelit. Fakt, že se celý plán s překvalifikování účelu lokality v územním plánu provalil ve chvíli, kdy se občané ještě mohou pokusit mu zabránit, vyvolává v některých papaláších agresivitu. Protože jak jinak si vyložit výpad radního Macka proti o.s. Pro Kohoutovice: „Prosím, pokud se nechcete zapojit do práce pro rozvoj Kohoutovic, aspoň Kohoutovicím neškoďte!“

viz Občane neškoď! (Deník referendum)

dne 13.4.2012, Olga Hubíková (Deník referendum)

Další články v rubrice Politik Ladislav Macek, bývalý místostarosta (ČSSD)

Další články v rubrice Uzavřeno: Garáže versus les za Chopinovou

 1. nestačímsedivit napsal:

  Všechno jsou to jen plky. Mohl by pan Kořínek dát návrh kde by se tedy ty garáže stavět měly, když už ví kde ne? V Kohoutovicích je mnoho ulic kde se nadá zaparkovat. Co vídám na Voříškové a okolí je toho dokladem. Stamicová jakbysmet! U Velké ceny, trágo. Kde by pan Kořínek chtěl pomoci těmto obyvatelům sídliště? Tak čekám!

 2. Jana Konečná napsal:

  Co chystaný parkovací dům v Oku? Je z druhé strany ulice Chopinová. Zastupitelé Brna tento dostatečný důvod patrně také vzali v úvahu.

 3. Olga Hubíková, os Pro Kohoutovice napsal:

  Vážená paní či pane Nestačímsedivit,
  děkujeme Vám za Váš dotaz. Odpověď na něj Vám nemusí dávat pan Kořínek, postačí, když sám/-a nahlédnete do platného územního plánu (http://gis.brno.cz/tms/uzemni_plan_a/index.php#c=-599957%252C-1160087&z=0&l=tiled_uzemni_plan_a,parcely_vnk,mc_tiles&p=&) . Zjistíte, že v Kohoutovicích je již nyní řada ploch určena pro vybudování parkovišť a parkovacích či garážových domů. Kdyby kohoutovickým zastupitelům tolik ležel na srdci parkovací komfort obyvatel naší městské části, neplýtvali by časem a stavěli. Evidentně není nutné v územním plánu vyčleňovat další plochy, navíc na úkor lesa, pro účely parkování, když na těch ostatních se nic neděje. Nedostatek parkovacích míst je jen záminka, jak přihrát investorů, 16 000 metrů čtverečních lesa. Zdravím, Olga Hubíková

 4. Jakub Kořínek napsal:

   
  Vážený neznámý pane nebo paní,
  děkuji Vám za Váš kultivovaný dotaz. Zde je odpověď: 
  Pro obyvatele Chopinovy ulice se připravují v těsném sousedství – v lokalitě Oko třípodlažní garáže, velké parkoviště a k tomu služby pro motoristy. V Územním plánu je na ně vyčleněno 6372,0 m2, takže občané mohou směle rozšiřovat své vozové parky. Na webu společnosti Pozemní stavby si můžete prohlédnout vizualizaci této architektonicky hodnotné stavby a na požádání i technické výkresy. Já jsem je viděl a dostal jsem k nim podrobný výklad. Na Voříškově ulici je kousek od nového parkoviště vyčleněno 3226 m2 na garáže. Mezi Stamicovou a Juventusem se plánuje rozšíření stávajících odstavných stání a mezi ulicemi Stamicovou a Richtrovou je 1704,2 m2 určených pro výstavbu hromadného parkoviště. Tolik k ulicím, jež jste jmenoval. Mimo ně existuje v Kohoutovicích mnoho dalších ploch k tomuto účelu vyčleněných. V případě jakýchkoli dalších nejistot se na nás obraťte, rádi Vám odpovíme.

 5. Jakub Kořínek napsal:

  Dovolte jeden dodatek: U Juventusu se má stavět sedmipodlažní budova, jejíž velkou část tvoří rovněž garáže. A jednu opravu: Mezi ulicemi Stamicovou a Richtrovou již parkoviště je, Územní plán však pro tuto plochu počítá s hromadnými garážemi.

 6. Petra napsal:

  U pana Macka nechápu 2 věci. 1.jak mu ještě někdo může věřit po zfixlované stavbě jeho vilky na přehradě 2.jeho drzost
  dělat ve státní svéře a nechat se platit z kapes daňových poplatníků. Na zasedání MMB ze sebe dělal starousedlíka a
  to bylo vskutku velice zábavné. Měnit územní plán u Chopinove nikdo z řad místních nechce, jediný kdo mí snahu jsou
  majitelé pozemků(kterým se samozřejmě tak několikanásobně zvýší tržní cena) a radních Kohoutovic. Jak zvlášní, že právě radní stojí za snahou tohoto obchodu, proč? co z toho mají? S parkováním je problém všude, to nikdo nevyvrací, ale souhra náhod jednání naší radnice je absolutně nesmyslná. Pokud se najde někdo, kdo by dal na slova pana Macka varuji ho, aby si nejdřív něco zjistil o jeho minulosti, jakým stylem prolezl až na Magistrát Brna, kde nabral všechen majetek a hlavně na koho jej okamžitě přepsal. V neposlední řadě kauza na černo postavené jeho vilky na přehradě v chárněné zóně.

Napsat komentář