Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Kroniky

Kronikářka kroniky MČ Brno-Kohoutovice je v současnosti paní Magda Signorinová.

O kohoutovických kronikách

24.2.2021 | Martin Kyselák | Žádný komentář

O naší obci se píše v nezvykle velkém množství kronik. Některé sice neměly za úkol zaznamenávat všeobecnou obecní historii, ale vzhledem k velikosti původní obce a propojení zájmových skupin jsou všechny kroniky zdrojem cenných historických informací. Právě bohatý spolkový život měl za následek velké množství kronik, které, byť popisovaly historii spolku či rodiny, mimochodem zaznamenaly i významné události a milníky života obyvatel. Pro lepší orientaci je vhodné kroniky nazývat podle jejich autora či daného spolku.