Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Komu a jak jsou přidělovány obecní byty?

kohoutovice-sportovni-areal-vizualizace-1_galerie-225V poslední době se v Kohoutovicích rozvířila debata na téma přidělování obecních bytů. Rozhodla jsem se proto shrnout základní postupy užívané při přidělování obecních bytů v sousedních městských částech, které považuji za transparentní. Z mého pohledu prakticky nedávají žádný prostor pro korupci v procesu přidělování obecních bytů. Na konci je pak shrnut postup, jaký je užíván v Kohoutovicích.

Nový Lískovec

Odbor vnitřních věcí místního úřadu vede seznam žadatelů o byt. Tento odbor přiděluje žadatelům body dle schválených kritérií. O přidělení dalších bodů rozhoduje na základě důvodů hodných zvláštního zřetele rada městské části. Při uvolnění bytu úředníci odboru vnitřních věcí předloží radě návrh na uzavření nájemní smlouvy dle aktuálního pořadí a požadované velikosti bytu. Pokud na uvolněném bytě vázne dluh, zveřejní úřad na 30 dní na webu a úřední desce informace o bytu i výši dluhu. Byt získá ten, kdo je ochoten uhradit největší část dluhu. Pokud se najde více zájemců o úhradu celého dluhu, získá byt ten, kdo je v seznamu žadatelů na nejvyšším místě.

Komu se přidělují volné obecní byty

 

V Novém Lískovci

Rozhoduje umístění v pořadníku

 

V Jundrově

Rozhoduje umístění v pořadníku

 

V Kohoutovicích

Rozhoduje názor bytové komise, umístěním v seznamu žadatelů není vázaná. (Výběr komise potvrzují radní, mají pravomoc přidělit byt i někomu zcela jinému.)

 

Jundrov

V městské části je zaveden “Program výměny obecních bytů”. Stávající nájemci obecních bytů mají možnost se zapojit do tohoto programu s uvedením, o jaký byt mají zájem. Uvolní-li se obecní byt, je nejdříve využit v tomto programu, pokud je o volnou velikost bytu v rámci výměny zájem. Takto uvolněný byt je opět nejdříve nabízen v rámci výměnného programu. V programu výměny obecních bytů mají přednost ti, kteří jsou v něm nejdéle. Pokud o byt již není zájem v rámci programu výměny, je přidělen prvnímu žadateli v seznamu žadatelů o byt, který je zveřejněn na webu. Pokud je žadateli takto přidělena nevhodná velikost bytu, může se okamžitě přihlásit do programu výměny obecních bytů. Pokud se uvolní byt, na kterém vázne dluh, úředníci osloví žadatele o byt vedené v seznamu žadatelů s touto nabídkou. Byt je přidělen zájemci, který je ochoten uhradit dluh a je nejvýše v seznamu žadatelů z těch, kteří jsou ochotni dluh uhradit.

Kohoutovice

Bytová komise rady městské části přidělí bodové hodnocení žadatelům o byt. Seznam žadatelů je zveřejněn na webu. Pokud se uvolní byt, bytová komise provede výběr žadatele ze seznamu. Ten je následně navštíven členy bytové komise. Na základě posouzení stávající bytové situace členy bytové komise je doporučen konkrétní uchazeč radě městské části, která následně rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy. Pokud se uvolní byt s dluhem, bytová komise obvykle vybere 2 žadatele ze seznamu (oslovený žadatel a náhradník), kterým je nabídnuta možnost získání nájemní smlouvy po úhradě dluhu. Bytová komise je jmenována radou městské části, která jediná rozhoduje, kdo v ní bude. Tato komise není vázána zohledňovat bodové hodnocení jednotlivých žadatelů o byt, rozhoduje se na základě vlastní libovůle. Důvody výběru konkrétních žadatelů ze seznamu nejsou nikde uváděny.

Postup při přidělování obecních bytů v Kohoutovicích považuji za velmi netransparentní s neúnosně velkým prostorem pro korupci. Samotný starosta ani členové bytové komise v současném postupu nevidí nic špatného (viz video – odpověď Šafaříka ze zastupitelstva v únoru na konci zasedání, kde jsem se na tohle ptala). Budu proto postupně zveřejňovat další podrobnosti z jednání bytové komise a rady městské části v této oblasti. Jen tlak veřejnosti může v tomto postupu přinést v Kohoutovicích změnu.

(Redakční úprava: doplněn text v rámečku.)

Další informace viz Chcete v Kohoutovicích obecní byt? Body jsou vám k ničemu. a Byty v Kohoutovicích II: pořadník nanic

dne 1.6.2016, Dana Kalčíková, zastupitelka za Zelení a nezávislí, sdružení Pro Kohoutovice

Další články v rubrice Byty - přidělování

Translate »