Kohoutovice.org
kohoutovické eko - fórum

Kohoutovická radnice transparentnější? Předvolební sliby stran.

2014-zastupitelstvoKohoutovická radnice je "sto let za opicemi" v poskytování informací občanům. Nezveřejňuje, jak který zastupitel či radní hlasoval v dané záležitosti, nezveřejňuje videozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Které volební strany chtějí situaci změnit a kterým to takto vyhovuje? Výrazné zlepšení slibují KSČM, Zelení a nezávislí, sdružení pro Kohoutovice, Svobodní a A co Brno?

Zasadíte se o to, aby radnice zveřejňovala jmenovité hlasování zastupitelů a radních? Budete prosazovat zveřejňování videozáznamů? Tuto otázku jsme položili všem kandidujícím stranám. Jejich odpovědi dokladují, jak se k tomuto tématu stavějí.

Zelení a nezávislí, sdružení pro Kohoutovice chtějí zveřejňovat jmenovité hlasování jak z veřejných zasedání zastupitelstva, tak z uzavřených schůzí rady, a videozáznamy ze zastupitelstva dávat na web. Tyto body mají ve svém programu a Dana Kalčíková a další členové sdružení Pro Kohoutovice bojují za odtajnění radnice již od roku 2010. Z občanské pozice přiměli politiky ukázat klíčové dokumenty a dosáhli změny řady projektů (např. v OKU bude místo benzinky obchod, louka za poštou zůstává pro děti, ne pro hotel, za Chopinovou je stále les, a ne parkoviště). V roce 2011 stálo sdružení Pro Kohoutovice u zrodu zpravodajského portálu Kohoutovice.org, na kterém se právě nacházíte a který pravidelně sleduje sedm stovek lidí včetně zastupitelů a zaměstnanců radnice.

Rovněž KSČM chce maximální transparentnost – jak kdo hlasoval na zastupitelstvu i radě, a také videa. Jmenovité hlasování ze zastupitelstva mají i ve svém programu. Důvěryhodnost jejich slibů podporuje příklad Heleny Sýkorové, která je velmi aktivní coby opoziční zastupitelka a snaží se prosadit právo občana dotazovat se na zasedání zastupitelstva.

Svobodní odpověděli rovněž na všechny otázky kladně a v jejich programu najdeme on-line přenosy i jmenovité hlasování na zastupitelstvu i na radě. Jak budou pracovat v případě zvolení zatím neposoudíme, v Kohoutovicích doposud žádnou aktivitu nevyvinuli.

A co Brno? podle odpovědí rovněž podpoří všechny dotazované body, v jejich programu však žádný z nich nenalezneme. Jde o nový subjekt a jejich program vykazuje známky teprve zrodu.

TOP09 slíbili podpořit jmenovité hlasování zastupitelů. V programu tento bod sice nenalezneme, výrazná aktivita Dalimila Ospalého coby opozičního zastupitele však dává tušit, že příští kohoutovická radnice by mohla být o poznání otevřenější.

Pro Kohoutovice a Moravu podle odpovědí podpoří jmenovité hlasování zastupitelů, Konzervativní strana slíbila i video, žádná z těchto stran však tyto body ve svém volebním programu neuvádí (Konzervativní strana program pro komunální volby nemá vůbec).

ODS sice podle odpovědí plánuje jmenovité hlasování zastupitelů a do programu si vepsala i videozáznamy, nicméně na předvolební sliby této strany nebývá spoleh (viz její nesplněné sliby privatizovat byty).

Větší transparentnost rozhodně nečekejme ani od ČSSD, ani od KDU-ČSL. Na mé dotazy odpovědět odmítli a ani jedna z těchto stran uvedené body ani více informací pro občana ve svém programu nemá.

Skrývání informací před občany už dnes vychází z módy. Jak který zastupitel hlasoval uvádí Bystrc, Jundrov, Brno, řada stran se k tomuto kroku chystá. Jak hlasovali radní na uzavřených schůzích zatím nikde v Brně nezjistíme, i když radní mnohdy rozhodují o věcech, které již nejdou do zastupitelstva. A ani tady zveřejnění nic nebrání. Je totiž pouze a jen na zastupitelích a radních, zda si otevřenost k občanům odhlasují. Námitky, že jmenovité záznamy nebo videa odporují právu na ochranu osobnosti, již vyvrátily soudy. Pomalu se tak prosazují i mediální záznamy veřejných zasedání, například Nový Lískovec ukládá zvukové záznamy, Brno přenáší on-line video (a pro srovnání Praha zveřejňuje video a stenozáznam). A i videa mají mnohé strany ve svém volebním programu.

V Kohoutovicích je doposud možnost kontroly zastupitelů ze strany občana prakticky nulová, tento stav udržuje koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL.

dne 26.9.2014, Jana Konečná (Zelení a nezávislí, sdružení pro Kohoutovice)

Další články v rubrice Volby

 1. Jakub Hruška napsal:

  Dobrý den,

  Rád bych čtenáře upozornil, že uvádíte lživé informace!

  KDU-ČSL má, jako jedno z hlavních témat „TRANSPARENTNÍ RADNICE“. (dohledat je možné zde: kohoutovice.kdu.cz )

  Prosím o nápravu ve Vámi uvedeném článku.

  Děkuji

  Jakub Hruška

  místopředseda MO

  KDU-ČSL Brno-Kohoutovice

 2. Jana Konečná napsal:

  Pane Hruško, v programu máte jen frázi “Radnice je pro občany, podávat informace o dění je jednou ze základních funkcí”. Podle pravdy uvádím, že neplánujete ani jmenovité hlasování, ani videozáznamy, ani více informací pro občana. Bohužel nemám co opravovat.

  Mimochodem, jiné strany uvádějí, že něco zlepší, a co to bude, z vaší fráze plán na zlepšení nevyplývá. (Kromě toho jste ve vedení radnice řadu let, jen kromě krátkých výpadků, takže kdybyste něco zlepšit chtěli, určitě byste to už udělali.) 

 3. Marie Sotolářová napsal:

  To je současný trend. Spoléhat na nedokonalost lidské paměti a omílat předvolební tvrzení, která jsou v rozporu s jednáním nedávno minulým. Jen pár příkladů:

  – dosavadní pan primátor Onderka (ČSSD) údajně  b o j u j e  proti hernám (zejména Kajotu)  v Brně už 8 let (sic!)

  – kandidáti doposud koaličně vládnoucí kohoutovické ODS jsou prý také pro p r i v a t i z a c i  bytů a domů (sic!)

  – minulí i současní kandidáti KDÚ – ČSL chtějí   t r a n s p a r e n t n o s t radnice (sic!)

  – celá vládnoucí kohoutovická ČSSD nechce privaizaci obecních bytů a domů (snad jen pro sebe či své nejbližší) a chce být prý opět  tzv. d o b r ý m  h o s p o d á ř e m. Chce  sociálně odpomoci platičům nájemného v obecních bytech tím, že bude “hospodárně” nakládat s každoročně mnohamilionovým vybraným nájemným a domlouvat dobře zaplacenou práci se spřáteleně oslovenými firmami (o kvalitě odvedené práce nemluvě).

  Vážení voliči, nedejte prosím na  slova, slova, slova. A vyjděte z léty oveřeného tvrzení, že nejlepším předpokladem budoucího chování radních je jejich chování minulé. A podle toho se rozhodněte a dejte hlas tomu, kdo nelže.

   

 4. Jakub Hruška napsal:

  Krásný den,

  Dovolte mi tedy připomenout vám jednání dávno minulá:

  V době, kdy někteří argumentovali nepravdivými argumenty, a politické zastoupení radnic mlčelo!

  Jsem já (potažmo KDU-ČSL), představil lidem přehledný, transparentní výčet toho, co se bude dít s inline dráhou za Pavlovskou, který mimochodem otiskl i tento web – celkem 2x!!

  ( https://www.kohoutovice.org/kohoutovicka-inline-draha-v-sirsich-souvislostech , https://www.kohoutovice.org/skutecnost-o-inline-draze-v-kohoutovicich )

  Jako první jsem (jsme, jako KDU-ČSL) informoval o plánovaném stěhování České spořitelny! (- viz web kohoutovické KDU-ČSL)

  V mých článcích (našich KDU-ČSL)  se můžete dozvědět, že se o způsoby, jak zvýšit informovanost občanů v Kohoutovicích aktivně zajímám a že čerpám inspiraci z již zaběhlých systémů.(- viz web kohoutovické KDU-ČSL)
  Přinesli jsme nové, aktuální informace z radnice v kontextu voleb, dříve, než ostatní.
  (- viz web kohoutovické KDU-ČSL)

  Mohl bych pokračovat s výčtem skutečných příkladů toho, jak se o zvýšení informovanosti občanů zajímám. Já však občanům důvěřuji, že mají paměť dobrou!  Sami tyto věci vnímají, a ve volbách 10. – 11.10 řádně ohodnotí.

  Trvám však na tom, že pokud někdo tvrdí, že jsme se o transparenci nesnažili a nemáme plány, jak jí dlouhodobě zvyšovat,… že tento člověk LŽE!!!

  Jakub Hruška (KDU-ČSL)
  (redakčně upraveno – vymazány přímé odkazy na web KDU-ČSL)

 5. Jana Konečná napsal:

  Dobrý den, pane Hruško, bohužel nestačí napsat tři články na web své strany. Jste ve vedení radnice, používejte oficiální radniční web a Kohoutovický kurýr, abyste dostali informace ke všem občanů. A hlavně schvalte jmenovité hlasování v jednacím řádu.

  Nicneslibující fráze ve vašem volebním programu není plán ani slib voličům, že se tentokrát ve vedení radnice zcela změníte a rozbijete informační embargo, které jste dosud pomáhali udržovat. Přečtěte si konkrétní plány jiných stran a pochopíte…

  Například Zeleni a nezávislí, sdružení pro Kohoutovice i KSČM mají v programu jmenovité hlasování zastupitelů, jmenovité hlasování radních (i ze schůzí rady, které jsou neveřejné – ani tomu nic nebrání), zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva a další konkrétní plány, jak zvýšit informovanost občanů. Vy máte v programu jen frázi bez konkrétního plánu.

  Navíc sdružení Pro Kohoutovice informuje již čtvrtý rok pomocí portálu Kohoutovice.org a facebooku o kontroverzních projektech, o kterých radnice mlčí, KSČM navrhla možnost pro občana “ptát se”. Vy jste jen těsně před volbami napsali několik článků na stranický web a na náš nezávislý portál.

  Je mi líto, že se ve vaší straně neprosadili odvážnější lidé…

 6. martin hodek napsal:

  ……….nejsem si jist,ale když jakákoliv politická strana začne 14 dní až měsíc před volbami hlásat různé formy uvolnění a volnomyšlenkářstv(např.TRANSPARENTNÍ RADNICE ap.) ,tak mám vážné pochyby o tom,co si myslí o inteligenci voličů………….

   

Napsat komentář