Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Kdo má mluvit s kým ? (Zdeněk Tichý)

tatran-thumbPo delším váhání jsem se rozhodl reagovat na články v Kohoutovickém Kurýru (“KK”) a celkovou atmosféru, kterou šíří Mgr. Dana Kalčíková. Pro jednoduchost se zaměřím na její poslední článek v KK č. 2/2017 s názvem “Proč je dobré mluvit s lidmi”, věnovanému záměru “Tatranu, který si na ní vybuduje nové fotbalové hřiště”. (Jde o “prozatím veřejně přístupnou plochu vedle fotbalového hřiště.”.)

V článku paní Mgr. Kalčíková píše: “Obyvatelé se mohou cítit zcela bezmocní, protože se rozhoduje o nich bez nich Jediné, co jim zbývá, pokud se o záměru dozvědí, je boj. Boj proti záměru či myšlence, která se jim nelíbí.” Přitom sama Mgr. Kalčíková v článku píše: “Záměr je údajně zmíněn v koncepci, …, kterou pan Zorník, předseda Tatranu a zastupitel městské části, vypracoval před 10 lety. Dále byl schválen radou městské části před 4 lety.” 

A jen dodávám:  Tento záměr je v plném souladu s bodem 3.f) sport a volný čas Koaliční dohody zastupitelstva Kohoutovic pro roky 2014 – 2018, který říká: “pokračovat v budování a volném zpřístupňování veřejných sportovišť široké veřejnosti (především mládeže), podpoře střediska volného času a občanských volnočasových aktivit”. Neboli: záměr vybudovat ve zmíněném prostoru fotbalové hřiště je již dlouhodobě znám a je součástí politických dokumentů. A jistě se shodneme na tom, že tréninkové travnaté hřiště pro naš děti a mládež je jistě lepší, než země nikoho, která je již delší dobu v tomto území díky nedořešeným majetkovým poměrům. Navíc: Na můj dotaz ohledně daného prostoru mi starosta pan Šafařík sdělil, že majetkové poměry k tomuto prostoru se teprve řeší s Úřadem pro zastupování státu ve věcí majetkových a městem Brnem. Teprve následně bude budoucí majitel rozhodovat o jeho využití.

Paní Mgr. Kalčíková v článku v KK 2/2017 vyzývá radu městské části a členy koalice k zapojení obyvatelů Kohoutovic “do rozhodování o budoucnosti prostoru kolem Tatranu”. Proti zapojení obyvatelů nelze samozřejmě nic namítat, ale…

Mám na paní Mgr. Kalčíkovou následující dotazy:

Proč tuto výzvu neuplatňujete v rámci své funkce, jako jedna z 21 členů kohoutovického zastupitelstva (byť v opozici) ? Proč  uveřejňujete takové obecné výzvy v Kohoutovickém Kurýru místo toho, abyste toto vyžadovala v rámci kohoutovického zastupitelstva? 

A když už uveřejňujete, tak proč ve svých článcích uvádíte tendenční formulace typu “údajně”, “Tatran si postaví…”, “ostatní obyvatelé Kohoutovic zatím o ničem nevědí” a podobné? Neměla byste naopak jako členka zastupitelstva a místopředsedkyně jeho kontrolního výboru přinášet konkrétní údaje, nebo je vyžadovat sama po koalici, v daném případě údaje o majetkových poměrech k danému prostoru včetně plánů a časového výhledu na jejich řešení? 

A poznámka na závěr: Jsem přesvědčen, že ankety a hlasování, které kohoutovická “radnice”  vyhlašuje (mj. k úpravě veřejného prostoru na Libušině třídě (před poliklinikou), zveřejněný v KK 2/2017), jsou dokladem toho, že vedení Kohoutovic se o tuto diskuzi s občany Kohoutovic dlohoudobě snaží.

dne 5.3.2017, Zdeněk Tichý

Další články v rubrice Spolek Tatran

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Translate »