Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Kdo je PRO a kdo PROTI privatizaci obecních bytů v Kohoutovicích

ChopinovaČteme z volebních programů

Co slibují politici před volbami, to není totéž, co činí po volbách. Ale zkusme jim věřit a podívejme se do volebních programů stran, které kandidují do zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice a porovnejme jejich vzájemné postoje.

Jednoznačně kladně se k této otázce staví TOP 09, která vytvořila koalici s Občany pro Kohoutovice. Citujeme z jejich programu: „Občané pro Kohoutovice a TOP 09 budou v období 2014–2018 prosazovat požadavky občanů o privatizaci obecních bytů, po celých domovních celcích i po jednotlivých bytech. Máme v plánu ponechat pouze zlomek bytů v majetku města, nacházejících se v Kohoutovicích.“ 

Stejně jasný názor vyjadřuje ve svém programu také Strana svobodných občanů: „Pokud si chtějí kohoutovičtí občané odkoupit obecní byt, radnice vyjde současným nájemcům maximálně vstříc. Obec nepodniká prostřednictvím pronajímání bytů“.

Otazníkem zůstává postoj ODS. Ve svém volebním programu sice podporu privatizaci vyjadřují, ale po zkušenostech z uplynulého volebního období jim voliči nemusejí věřit. Proč? Podporu privatizace měli už minule ve svém programu, ale navzdory tomu po volbách uzavřeli koalici s ČSSD, která ji nepodporovala.  Přitom existovala možnost spojit se s jinými stranami, které prodávat obecní byty chtěly. Politici ODS však hodili sliby voličům za hlavu a dali přednost dvěma placeným postům místostarostů, které jim ČSSD za účast v koalici nabídla.

Opatrně se k privatizaci staví KDU-ČSL. V programu říkají: „Prodej obecních bytů musí mít předem daný, transparentní a poctivý řád. Analýza skutečné poptávky po privatizaci obecních bytů je klíčová. Ochrana těch, kteří si byt nechtějí nebo nemohou koupit, je důležitá.“ Dlužno připomenout, že až na krátké časové odmlky byla tato strana po několik volebních období v radě městské části, měla i svého místostarostu, takže pokud by chtěla, mohla konat. Vytvořit analýzu poptávky by nestálo příliš mnoho úsilí. Žádosti kohoutovických občanů o zařazení jejich domu do seznamu domů určených k prodeji leží na brněnském magistrátě a předpokládám i na kohoutovické radnici. 

V programu hnutí A co Brno pro Kohoutovice se k této problematice dočteme: „Budeme se rovněž věnovat problematice privatizace obecních bytů, které bude předcházet důkladná analýza současného stavu. Bude podporováno takové řešení, které bude výhodné jak pro občany zde bydlící, tak i pro Kohoutovice.“ 

Na přímou otázku, jak se staví k privatizaci, neodpovídají ve svém programu Zelení a nezávislí, sdružení Pro Kohoutovice: „Mít kde bydlet je jedním ze základních práv člověka. Budeme proto prosazovat cenově dostupné a kvalitní bydlení pro ty, kdo si nemohou dovolit koupit vlastní byt nebo platit nájem u soukromníků“.

Ve volebním programu ČSSD se v bodu Bydlení dočteme: „Podpora zpětného investování rozumně stanoveného nájemného do kvalitní údržby domů a bytů“. Tato strana privatizaci nepodporuje a ve svých názorech jsou členové konzistentní. ČSSD vedla v končícím volebním období kohoutovickou radnici, a proto se obecní byty, až na několik výjimek, jejich nájemníkům neprodávaly. Uskutečnilo se zhruba 200 prodejů v domech, v nichž byly již v minulosti některé bytové jednotky odprodány do osobního vlastnictví. Konkrétně domy Axmanova 2, 4, 6, Chopinova 5, Jírovcova 8, 10, 12, Pavlovská 7, 9, 11, Pavlovská 13, 15, 17 a Voříškova 19, 21. Zajímavá informace k této problematice zazněla na zastupitelstvu v září 2014 – do prodeje bylo uvolněno koncem roku 2013 zhruba 200 bytů a 165 si jich ihned nájemníci koupili. A ještě stále mají možnost svůj zájem o koupi projevit. Tedy zhruba 83 % lidí do půl roku od nabídky složilo peníze. To je myslím jasná odpověď na otázku, zda občané Kohoutovic bydlící v obecních bytech mají, anebo nemají, o privatizaci zájem. 

Jednoznačně proti privatizaci je KSČM, která ve svém programu kromě jiného uvádí: „Nebudeme podporovat neuvážený prodej majetku města do vlastnictví jednotlivců a skupin.“ 

Jaký postoj má k probíranému tématu strana Pro Kohoutovice a Moravu a Konzervativní strana se nám doposud nepodařilo zjistit.

dne 19.9.2014, Helena Sedláčková

Další články v rubrice Byty privatizace

Další články v rubrice Volby

 1. Marie Sotolářová napsal:

  Při rozhodování koho volit je privatizace obecních domů a bytů v naší městské části opravdu bolestivé téma. Na rozdíl od celé republiky je radnicí od počátku nechtěná, odkládaná a ve svém důsledku i zneužívaná. O tom bylo napsáno dost a dost.  Viz: http://www.uur.cz/default.asp?ID=4591 A ještě napsáno a naslibováno bude.

  V Kohoutovickém Kurýru a oficiálních stránkách radnice se však o ní a o “bytové koncepci či politice” nic konkrétního  nedozvíte. Pouze ústně a se sníženou intenzitou hlasu slyšíte od zainteresovaných lidí a firem prohlášení, která dnešní situaci velmi dobře charakterizují: “Neprivatizovat! Přece nejpřijdeme o kšeft!” či oficiálně z úst pana starostry vágní a stále opakované rčení “Chceme být dobrými hospodáři”. Ale “chceme” nemusí znamenat, že “jsme”. Proto doporučuji každému voliči nahlédnout pod pokličku na skutečný stav správy (t.j.oprav a jejich smuv,přidělování) obecních bytů a domů. A porovnat sliby a činy.

  Privatizace bytů a domů je jen jedním z mnoha problémů při plánování, sestavování a čerpání veřejného rozpočtu, do kterého každý z nás přispívá prostřednictvím státní kasy. Pokud vás zajímá v jakém množství a poměru se rozpočet dotýká každého občana města Brna, můžete vše nalézt v přehledném grafickém znázornění na: http://jmk.svobodni.cz/2014/09/15/pohled-svobodnych-na-rozpocet-a-zadluzeni-mesta-brna/.

 2. martin hodek napsal:

  ..u ODS a ČSSD je to jasný postoj.Zastupitelé za tyhle dvě partaje by ztratili možnost kšeftování s byty ve svůj prospěch……………hlavně ti současní………….

   

   

 3. Dana Kalčíková napsal:

  V souvislosti se slibem privatizace obecních bytů by se měli ti, které to zajímá, ptát, za jakou cenu je chtějí jednotlivé partaje nájemníkům prodávat. Stále více se totiž množí hlasy, že pokud se prodávat bude, tak jen za tržní cenu. A pokud nemáte tolik peněz a bydlíte v obecním? Pak by bylo dobré pátrat v předvolebních slibech důkladněji, třeba hledat místa, která řeší výši nájemného v obecních bytech. Propagátoři volného trhu totiž obvykle chtějí “ztržnit” i tuto položku. A co se bude s takto vybraným nájemným dál dít? Budou se dál platit uvolnění politici, kteří nic nedělají, jejich sportovní kluby atd.(=peníze se budou dále nekontrolovaně ztrácet v “systému” jako je tomu dnes), nebo se budou vracet do bytů? V Novém Lískovci (12 let je tam starostkou Jana Drápalová ze Strany Zelených) se všechny peníze z nájmů vrací do bytů a dnes tam probíhá poslední vlna výměny bytových jader za zděná, a to při nižším nájemném, než je v Kohoutovicích. Z toho je vidět, jak moc záleží na tom, kdo je na místní radnici. ODS, ČSSD a KDU-ČSL prostě s těmi penězi z nájmů hospodaří tak, jak to dnes (ne)vidíte. Nikdo neví, kam peníze plynou, za co se utrácí. Zděná bytová jádra mají jen vyvolení a ti, kdo si je udělali sami na vlastní náklady. Dle mého názoru by se především mělo zarazit toto nekontrolované nakládání s nájemným. Privatizaci obecních bytů tu totiž politici slibují už od revoluce (plnění těch slibů vidíte) a o peníze z nájemného se nikdo moc nestará. Za svoji osobu říkám, že mojí prioritou je zastavit utrácení nájemného dosavadním neprůhledným způsobem. Peníze z nájmů vyčlenit jen na obnovu obecních bytů. Zveřejnit všechny smlouvy a účty, kterými se peníze čerpají. Odejmout hospodaření s byty MOPu, protože ta firma s nimi hospodaří neprůhledně a špatně. Jednoduše dostat tento tok peněz pod veřejnou kontrolu. V mezičase se na magistrátním zastupitelstvu vyjasní, za jakých podmínek budou probíhat další privatizace obecních bytů. Teprve v tomto okamžiku, kdy bude jasné hlavně za kolik se budou privatizovat obecní byty a město bude mít jasno, kolik bytů si chce ponechat, zahájit průzkum v Kohoutovicích, kdo má skutečně zájem za tuto cenu byt koupit. Zároveň podle předem stanoveného postupu bude nájemcům nabízena rekonstrukce bytového jádra (aby se náhodou přednostně nedostalo na vyvolené a obyčejní lidé nečekali dalších 10 let). Kandiduji do zastupitelstva za Zelené a nezávislé – Sdružení pro Kohoutovice a doufám, že tento plán budeme mít možnost zrealizovat.

 4. Helena Sedláčková napsal:

  Privatizace bytů – myslím, že Dana Kalčíková uhodila hřebík na hlavičku. Jedním z důvodů, proč nájemníci obecních bytů usilují o privatizaci, je skutečnost, že hospodaření s vybraným nájemným je neprůhledné. Uvedu příklad – když se začalo zateplovat někdy v roce 1995, jako první se zateplovaly domy na Glinkově, Richtrově (tuším). Ale lokalita není podstatná. A končilo se až za 10, ale i více let na Jírovcově. A šlo to z vybraného nájemného. Jak k tomu přišli obyvatelé z Jírovcovy, že byli až poslední? Stejně tak to bylo s výměnou oken za plastová. A tečku tomu udělaly výměny balkonů. Zatímco u jiných domů byly při zateplování vyměněny balkony za lodžie, většinou dokonce zasklené lodžie, tak na Jírovcově zůstaly jenom „ptačí budky“. Když se obyvatelé ptali, proč nedostali také zasklené lodžie, když vše se financuje z vybraného nájemného, dostalo se jim odpovědi, že je to „kvůli statice“. Prý by to domy neunesly. A hleďme! Za 2 roky se na těchto domech realizovaly nástavby. Pomineme fakt, že velká část nájemníků byla tehdy proti. Co z toho všeho plyne? Že nájemníků se nikdo na nic neptal, nemohli nic ovlivnit a jejich názor vedení radnice nezajímal. A to je jeden z hlavních důvodů, proč chtěli dům zprivatizovat.  

 5. Marie Sotolářová napsal:

  Desatero pro  privatizaci  v y  b r a n ý c h  domů a bytů v Kohoutovicích:

  Je neoddiskutovatelným faktem, že prodej obecních domů bytů ve městě Brně již vychází z tzv. „ceny obvyklé“, lidově řečeno tržní.
  Je dokladovatelné, že Kohoutovicím patří poslední místo v České republice v oblasti privatizace obecních bytů a domů.
  Je nanejvýše krátkozraké bytovou politiku řešit pouze úhlem pohledu „co nám to vynese“.
  Je neetické, aby nejméně majetní občané dotovali netransparentní a nekvalitní hospodaření
  s vybraným nájemným, které jen v letošním roce činí cca 74 milionů.
  Je nespravedlivé renovovat obecní byty, jen proto, že byly tzv. bytovou komisí přiděleny rodinným příslušníkům, známým či jejich známým.
  Je k nepochopení, jak mohou „nově nainstalované materiály“ v obecních bytech a domech vykazovat kvalitu, která je v nepřímé úměře k vyfakturované ceně. Např. vchodové domovní dveře, podlahová krytina společných prostor domu, oprava podesty schodiště apod.
  Je trestuhodné, když lze z rozpočtu městské části odepsat zpronevěřených 5,5 milionů a nikdo za to nenese ani politickou odpovědnost.
  Je asociální počítat se státními příspěvky na bydlení, které směřují k majitelům bytů a domů
  a jdou z daní všech.
  Je dobré brát v úvahu i faktor skladby obyvatel, jejich vztah k vlastnictví a ochotu spravovat to, do čeho osobně vložili své prostředky.
  Je naivní se domnívat, že nainstalováním tzv. „králů Miroslavů“ do zastupitelstva se hospodaření s vybraným nájemným zcela napraví a nezhorší se přitom skladba obyvatelstva.

  A proto si važme kandidátů, kteří si nedělají naděje na přerozdělování co největšího balíku peněz a nevidí v práci zastupitele pouhý zdroj pro zbohatnutí členů již dopředu domluvené budoucí koalice.

 6. Dalimil Ospalý napsal:

  Nájemci obecních bytů by určitě rádi přivítali s předstihem jaké technické zhodnocení popř. větší opravy se chystají v bytových domech, ve kterých bydlí. Okna jsou již téměř všude vyměněny za plastová. Tento proces trval několik posledních let. Informace člověk dostal teprve, pokud se náhodou někdo zeptal v dotazech na stránkách úřadu MČK a dostal odpověď, že okna budou vyměněny v určitém termíně, nebo že na příští období výměna plánovaná v těchto domech není.

  Nyní se stejná situace opakuje u modernizace výtahů. Informaci získáte třeba z Kohoutovického kurýra, pokud čtete pečlivě Slovo starosty, která se náhodou zmiňuje o tom, že na Voříškově ul. bude tento rok vyměněn jeden výtah. Je to takový poroblém, když počítám s celkovým příjmem nájemného z více než tisíce šest set obecních bytů (který z naprosté většiny musí městká část zpět investovat nebo vložit do oprav obecního bytového fondu) , naplánovat počet vyměněných výtahů v jednotlivých letech a konkrétně určit v jakých obecních domech k tomu dojde tento rok a v jakých během příštích 10 let ? Myslím si také, že by nájemci, kterým je dlouhodobě odpírána možnost i přes jejich opakované žádosti o přeřazení jejich domu do seznamu domů určených k privatizaci, měli mít možnost “mluvit” do toho, co preferují za modernizace a jaký by měl být standard použitých materiálů a technologií. Dala by se třeba v každém obecním bytovém době uspořádat anketa, zda chtějí raději nový výtah v příští roce nebo si na něj počkají 3 roky a přednostně jim budou vyměněno 30 let staré PVC na společných chodbách, nevzhledné kryty jističů, hydrantů a svodů dešťové vody poplatné době socialismu, kdy byly panelové domy postaveny. Nejsem si také jist, zda je ideální výběrové řízerní formou nejlevnější nabídnuté ceny. Měl jsem možnost vidět některé nové (a levně vypadající) podlahové krytiny, nejenom, že mě vůbec neuchvátil jejich design, zarážející je jejich nesourodost (ve společných prostorách jsou třeba teď 4 různé typy krytin 4 různých odstínů. K nově instalovanému výtahu mi řekl pracovník firmy, že životnost hnacího stroje nového výtahu je pouze 12 let (musím přiznat, že jsem dosud neměl tuto informaci si ověřit). To by znamenalo, že sotva se vymění výtah v posledním obecním bytovém domě v Kohoutovicích, začnou s ihned vyměňovat strojovny výtahů u těch domů, kde probíhají výměny výtahů zrovna v tomto roce. Ten dosavadní výtah včetně strojovny se dožil při pravidelné údržbě 34 let !   V privátních bytových domech se majitelé bytu dohodnou spíše na řešení, které jim přinese největší užitek v poměru cena/komfort/životnost a nákladech na údržbu. Teď nám některé volební subjekty slibují výměnu bytových jader. To se zase dočteme až na nástěnce, že příští měsíc si nám dovolí nějaká vysoutěžená firma vkročit do bytu, ve kterém bude pak po dobu jednoho měsíce kutit ? A bude to to nejlevnější panelové jádro ? Co provedou těm, kteří si umakartové koupelny již dávno za své vlastní prostředky modernizovali ?……………………………..Už raději skončím. Manželka se na mě zlobí, že zase surfuju na Internetu :)  

 7. martin hodek napsal:

  …zajímalo by mne,jakým způsobem by mělo být při prodeji obecních bytu přistupováno k ceně bytu,pokud si nájemník sám provedl revitalizaci .Co se týká výtahů,souhlasím s panem Ospalým.Na Pavlovské 4 je výtah v takovém stavu,že nemine týden až 14 dní aby výtah nezůstal stát.Opravy jsou prováděny průběžně ale výtah už má asi opravdu svoje odslouženo.

 8. wankes napsal:

  Mám pocit, že obecně celé koncepce “rozvoje” je to divná a na názor občanů se nikdo neptá :-( Nechápu proč výměna dveří, proč výměna veřejného osvětlení, proč výměna poštovních schránek (za horší – z těch starých se aspoň neztrácely časopisy, ty nové…škoda mluvit)… a co se odkupu bytů týká rozhodující je CENA a také dostupnost hypotéky pro současné nájemce.

  Ti co křičí honem honem privatizovat si asi neuvědomují, kolik je v dnešní době lidí na tom špatně s penězi…ti by na hypotéku nedosáhli a když koupí dům nový majitel a zvedne nájem, co potom, budem mít 3+0 pod stromem, nebo pod mostem? 

Napsat komentář