Kohoutovice.org
ekologicky laděný web pro Kohoutovice

Kde by mohl stát nový kulturák s radnicí

Kde by mohl stát nový kulturák s radnicíV roce 2015 bude jedním z hlavních témat Kohoutovic jednání o tom, zda chceme postavit nový objekt s radnicí a společenským sálem. Vhodná místa jsou minimálně dvě - nad Tatranem a pod poštou. Starosta slibuje, že nic není rozhodnuto a že dá i na názor veřejnosti.Vítěz komunálních voleb 2014, ČSSD, nabídl občanům mezi 22 body volebního programu nový objekt se společenským sálem, radnicí, podzemními garážemi a parkovištěm. Po volbách pak staronový starosta Petr Šafařík uvedl společensko-kulturní centrum s radnicí jako jednu z priorit. Nové kulturní centrum s radnicí měla ve svém volebním programu i ODS, ta však skončila po volebním fiasku v opozici. Z nynější koalice měla A co Brno! ve volebním programu kulturní a společenské centrum bez radnice, KDU-ČSL uvádí v některých méně dostupných materiálech kulturní a společenské centrum bez radnice, Moravané nový objekt nenabídli. Občané v roce 2002 podpořili v anketě stavbu společensko kulturního centra bez radnice.

Nový objekt se sálem a radnicí je tedy společným záměrem politiků z ODS a ČSSD, kteří Kohoutovice vedli v koalici od roku 2008 do podzimu 2014. Jejich jednání o koupi polikliniky na Voříškové skončila neúspěchem v roce 2011, v roce 2013 byl vedle Legata postaven společenský sál pro 200 lidí, který si občané v anketě přáli.

Mezitím vznikla studie pro další objekt. Studie nebyla prozatím s veřejností komunikována a byla zveřejněna na webu radnice až na žádost sdružení Pro Kohoutovice podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Studie ukázala na dvě vhodné lokality – nad Tatranem a pod poštou.

1) Lokalita nad Tatranem skýtá více možností a je bezproblémová. Je u sjezdu na Tatran, směrem k výškovému domu Voříškova č. 4, nyní jsou tam dvě parkoviště. Má krásný výhled, je dostatečně veliká a v přímém dosahu polikliniky a obchodu, navíc umožňuje vytvoření dostatečného nového volného předprostoru. Celé území je v majetku města.

 

 

 

 

radnice-tatran radnice-tatran radnice-tatran radnice-tatran

 

 

 

 

2) Lokalita pod poštou je směrem k ulici Richterova pod hlavní silnicí. Nový objekt by dotvořil centrum Lipsko, je zde však riziko, že by se musela zabrat i část louky pod restaurací Kiki. Část lokality je majetkem města, pozemek 2249/12 (290 m2) je soukromý. Studie dále zmiňuje nutnost upravit územní plán, zajistit možnost dopravní obsluhy návrhových ploch sportu a rekreace a přehodnotit rozsah ploch dopravy.

 

 

 

 

radnice-tatran radnice-tatran radnice-tatran radnice-tatran

 

 

 

 

Podle studie jsou obě místa dobře dostupná od zastávek MHD a umožnila by parkování před objektem a pod ním. Obě jsou přímo napojená na stávající komunikaci, budoucí provoz a dopravní napojení by negativně neovlivnily bytové domy.

Kromě těchto dvou lokalit má všechna pozitiva ještě stávající sídlo MOPu na Žebětínské 70, bylo by ale třeba asanovat objekt a také se smířit s tím, že není možné parkovat přímo u objektu.

V březnu proběhne dle starosty veřejné projednání a občané mají říct, kde by měl objekt stát, jak vypadat a co obsahovat. Aby bylo možné otázky kolem případné stavby posoudit, požádal zastupitel Viktor Šeďa (Zelení a nezávislí, sdružení Pro Kohoutovice) o analýzu poptávky po kulturním centru se zjišťováním provozní náplně a provozních nákladů. Stavba má být dle starosty financována kromě dotací města Brna a Jihomoravského kraje také Kohoutovicemi, náklady na provoz by nadále hradil kohoutovický rozpočet.

Otazníků kolem případné stavby je tedy mnoho a musíme dobře uvážit, co vlastně potřebujeme a na co máme, aby nám pak peníze nechyběly jinde.

Studie Posouzení vhodnosti lokalit pro novostavbu společenského domu

Více viz Nový kulturák?

dne 5.1.2015, Jana Konečná

Další články v rubrice Nová radnice?

 1. Jakub Hruška napsal:

  Dobrý den,

  chtěl bych se ohradit k lživé informaci, že KDU-ČSL tento bod ve svém programu nemá!

  Je tomu naopak, KDU-ČSL bojuje za možnost výstavby společenskokulturního centra již řadu let (řadu volebních období). A ve svém programu má tento bod nejméně od roku 2006 !!!

  Důležitější, než volební programy, jsou však činy! A proto mohu, na rozdíl od zastupitelů Zelených, (kteří jako jediní nepodpořili, naopak navrhli NEFINANCOVAT tento projekt) říci, že skutečně pro výstavbu společenskokulturního centra jsem/jsme! 

  Kohoutovice si společenskokulturní centrum zaslouží! A občané si zaslouží spolupodílet se na přípravách a plánování tohoto projektu (právě proto se chystá veřejné projednání)! 

  Pojďme společně hledat cesty, jak věci realizovat a posouvat kupředu, nehledejme důvody, proč nic nedělat!

  Jakub Hruška

 2. Jana Konečná napsal:

  Dobrý den, pane Hruško, v programu kulturák nemáte, po vašem upozornění jsem jej našla v materiálu, na který vede odkaz pod vystaveným programem.

 3. Radka Kazdová napsal:

  Ad KDU-ČSL: “V některých méně dostupných materiálech…”? Je volební program strany málo dostupným materiálem? Manipulace a znepřešňování poskytnutých informací na tomto webu jsou skutečně fascinující.  Školství mládež a sport Dostatek míst v Mateřských školách Inline dráha veřejným hřištěm pro všechny Modernizace vybavení škol Vybudování kulturního a společenského centra Ochrana dětských hřišť před vandaly a zvířaty

  Btw: Ten odkaz pod výňatkem z programu se, světe div se, jmenuje: Celý volební program naleznete zde: KDU-ČSL_volební_program_celkový_bez_argumentáře.

 4. Helena Sedláčková napsal:

  ad Jakub Hruška – doporučuji volit správná slova. Termín “lživá informace” je příliš silný. Je možné, že některá uvedená fakta nejsou přesná, nebo úplná, v žádném případě však lživá! Byla jsem přítomna na jednání zastupitelstva. Zelení a nezávislí, stejně jako zastupitelé za TOP 09, v žádném případě neprohlašovali,že jsou proti výstavbě kulturního centra s radnicí. Uvedení zastupitelé požadovali, aby tato akce byla napřed řádně prodiskutována a projednána s občany na veřejném zasedání, aby byla provedena analýza poptávky, jaké kulturní akce lidé chtějí a teprve potom, aby se přistoupilo k dalším krokům. Pojďme hledat cesty a neobviňujme se ze lži.     

 5. Jana Konečná napsal:

  Když informaci zasunete tak, že ji nikdo nenajde, jako by nebyla. Koukala jsem na program lidovců víckrát a odkazu jsem si nikdy nevšimla. A to mě politika zajímá, myslím, vysoce nadprůměrně.

 6. roman napsal:

  To že na těchto stránkách se píše účelově,tedy že se podsouvají názory,uvádějí polopravdy je normální.

  Jsem zvědavý jak se bude zjištovat ta poptávka občanů.V jiném článku se uvádí jak malá je návštěvnost na “akcích” konaných v Kohoutovicích.Není se čemu divit pokud se konají ve všední den kolem 17hodiny či je o nich minimální povědomost,tedy žádná reklama.Je to jasný-Zelení a Pro Kohotovice výstavbu společenského domu “zaříznou”.Ted jen musejí najít důvody.

 7. Dana Kalčíková napsal:

  Díky videozáznamu ze zasedání zastupitelstva lze poměrně snadno pana Hrušku usvědčit ze lži, které se dopustil svým prohlášením, že Zelení a nezávislí jako jediní na zasedání zastupitelstva navrhli nefinancovat tento projekt. Naopak jsme se jako jediní dotázali, co to vlastně je za projekt a na co má být určeno 2,1 mil. Kč v roce 2015 na tuto akci. Po odpovědi pana Šafaříka, že není přesně známo, za co se částka utratí, přičemž on sám připustil, že to může být třeba i jen půl milionu, jsem navrhla, aby se snížila podpora tohoto záměru o 1 mil. Kč a ušetřený milion byl navrácen do rozpočtu tzv. vedlejší hospodářské činnosti, aby bylo dostatek finančních prostředků na opravy obecních bytů. Existuje totiž i jiný volební slib, a to, že během následujících 4 let budou vyměněna všechna bytová jádra v obecních bytech. Při odhadované ceně 150 tis. Kč/jádro a cca 1600 bytech se starými jádry to dělá 240 mil. Kč. Poděleno 4 lety to je 60 mil. na rok. V roce 2015 je však na nová bytová jádra naplánováno přibližně 30 mil. Kč. Zároveň si radnice ze zisků nájemného vzala 3,5 mil. Kč, aby mohla realizovat svoje další plány. Z čeho tedy chce koalice tato jádra platit, když na ně evidentně nemá dostatek peněz a ty, co má, se rozhodla využít z jejího pohledu asi bohulibějším způsobem?

 8. Dana Kalčíková napsal:

  Když tak sleduji diskuzi kolem tohoto záměru, dovolím si upřesnit můj názor na celý záměr: nejsem proti tomu, aby v Kohoutovicích nebylo zařízení obdobné kulturnímu domu vystavěno. Osobně jsem však na základě zkušenosti s výstavbou bazénu, což je asi největší porevoluční stavba v sídlišti, hodně opatrná. Jak bude vypadat, co v něm bude, kde bude? Kdo o tom bude rozhodovat? Akce se objevila v rozpočtu na rok 2015 (2 mil. Kč na “přípravné práce na výstavbu”). Když jsem se na tuto stavbu dotázala v rámci připomínkování rozpočtu, odpověděl mi pan Macek na zasedání finančního výboru, že o této akci všichni všechno vědí a že se tu o ní mluví už 10 let. Tečka. Proto jsem na finančním výboru navrhla převedení celé částky na opravy chodníků, které považuji za důležitější než podpořit akci, o níž nic nevím a když se zeptám, dostane se mi této odpovědi. Mimochodem – na opravy chodníků v roce 2015 je v rozpočtu celých 200 tis. Kč (přičemž požadovány byly 4 mil. Kč). Vše proběhlo pod dohledem pana Hrušky ml., předsedy finančního výboru (celou dobu mlčel). Výsledkem je mentální “zkratka” pana Hrušky ml. – Zelení nechtějí kulturní dům. Tutéž otázku jsem pak vznesla na zasedání zastupitelstva, odpověď si můžete poslechnout na videozáznamu. Vzhledem k nepřipravenosti celé stavby jsem navrhla snížení podpory na 1 mil. Kč, což se mi jeví jako dostatečné. Velmi jsem uvítala, že se podařilo přesvědčit pana Šafaříka, aby uspořádal veřejné setkání k tomuto záměru. Dále doufám, že bude zpracována studie proveditelnosti, která by měla mj. určit, jaké budou provozní náklady celé stavby a jaké budou výnosy z jejího provozu. U bazénu naštěstí provozní ztráty a hádání s firmou kvůli nekvalitnímu provedení stavby řeší magistrát města Brna a kohoutovického rozpočtu ani úřadu se netýkají, u nového kulturáku to tak ale nebude. Bude-li ztrátový, budou to platit nejspíše nájemci obecních bytů z nájemného, radnice mnoho vlastních volných prostředků nemá. Další kapitolou bude jeho stavba. Uvádí se, že na ni přispěje magistrát a Jihomoravský kraj. Když si přečtete rozložení sil, je na místě se ptát – má místní KDU dostatečnou sílu na magistrátu, aby vysokou investici prosadila? Má místní ČSSD dostatečnou sílu na Jihomoravském kraji, aby od něj dostala finanční podporu? Je to tak 2 týdny, kdy pan Božek, dosavadní krajský radní a kohoutovický zastupitel, odstoupil z funkce radního na kraji, neb není zrovna v přátelském vztahu s panem Haškem, t.č. hejtmanem. Lze po tomto očekávat, že kraj podpoří stavbu radnice a kulturáku v Kohoutovicích? A pak je tu ještě jeden detail – pokud se bude stavět pod Lipskem, bude se muset nejspíše změnit územní plán. A to v tomto městě trvá přibližně 2 roky. A co když změna neprojde? Můj osobní závěr zatím zní – zjistěme, o co vlastně je zájem, kde se to postaví, kolik to bude stát a zda na to půjde sehnat peníze. Jinak je to jen vyhazování peněz, které mohou být využity jinde lépe.

 9. Viktor Lošťák napsal:

  Plán nastěhovat do kulturního domu radnici je lumpárna a podvod. Městská část získá peníze na kulturní dům, de facto za ně ale zčásti postaví administrativní budovu. Občanům bude řečeno, že se nějakých sto mega z daní proinvestovalo za kulturu, jenže možná padesát z toho padne na nové teplé kanceláře pro radní. A to už nemluvím o tom, že přirozenou vlastností administrativy je rozlézat se jako rakovina, takže bude postupem času zabírat z kulturního domu čím dál větší plochu.

 10. Viktor Lošťák napsal:

  Jakub Hruška: Zelení nenavrhli nefinancovat ten projekt, Zelení byli zmatení jak lesní včely. Především nepochopili, že částky v rozpočtu jsou maximální, protože je zdlouhavé je navyšovat a když realizace rozpočtové položky vyžaduje třeba o korunu víc, než je v rozpočtu, bez navýšení se to udělat nedá. Je ovšem chybou starosty a radních, že ani na opakovaný přímý dotaz nebyli schopni srozumitelně říci, za co vlastně chce radnice tu částku na “přípravu projektu” vydat, přestože to bylo celkem jasné a logické. Stačilo paní Kalčíkové říct, že na stavbu za odhadem osmdesát mega potřebuje projekt tak za 1,5 milionu a k tomu něco bude stát počáteční fáze, kdy se budou specifikovat požadavky, takže ty dvě mega nejsou nijak přehnaná suma. A že když je sníží na milion, tak projekt prostě v roce 2015 nebude a stavět v roce 2016 se nezačne.

 11. Viktor Lošťák napsal:

  A ještě něco – připravte se na to, že proti vašemu kulturnímu domu budeme my v Bystrci. Omlouvám se, ale to nepřipustíme. Jestli ta stavba, jejíž finanční náročnost odhaduji na 80-100 milionů, má být financována z rozpočtu Brna, tak uděláme strašný bugr. Uděláme z toho flagrantní příklad nespravedlnosti v rozdělování investic z rozpočtu města. Máte akvapark za 211 milionů, do kterého se navíc stále sypou další a další peníze a jehož vnitřní zadlužení už se dnes odhaduje na desítky (!!!) dalších milionů. My v Bystrci zápasíme horko těžko o stavbu mateřské školy za nějakých šedesát milionů a investice v poslední dekádě? Školka za dvacet? A když to ještě přepočteme na počet obyvatel, tak prostě ne. 

 12. Dalimil Ospalý napsal:

  Vážený pane Lošťáku,

  předpokládám, že jste obyvatel Brna stejně jako já. Můžete mi vysvětlit, jak chcete nepřipustit, aby se investovalo v nějaké jiné městské části, než v které bydlíte ? Nechcete se tedy rovnou pokusit o odtrhnutí Bystrce ze statutárního města Brna ?  Takové výkřiky negativních emocí mám nejradši, zvláště od lidí, od kterých bych čekal více. Pro Vaši informaci – “kohoutovický akvapark” je v majetku města Brna, stavbu dozorovolal městký zástupce, generálního dodavatele určila ve VVŘ komise určená RMB, bazén provozuje a spravuje městská a.s. Nevšiml jsem si, že by byl bazén zpřístupněn pouze pro obyvetele MČ Kohoutovice, někteří z nich, kteří ani bazén nenavštěvují, se můžou dokonce umístěním této stavby v místě bydliště cítit poškozeni – větší hustota dopravy, méně možností parkingu ve špiččce provozu v okolí bazénu apod. Sleduji život v Bystrci, vím, že máte opravdu velký problém s malou kapacitou v MŠ – chybu bych ale hlavně viděl v bystrckých zastupitelích, hlavně těch minulých, že se jim nepodařilo prosadit již s předstihem finanční prostředky z rozpočtu města na přípravu a  stavbu školek. Vždy to bude také trochu o přirozeném lobbyingu i soustavné a dlouhodobé práci na prosazování potřeb městské části. Naopak přeji bystrckým zastupitelům, ať se jim podaří získat co nejvíce prostředků z rozpočtu města Brna a nové školky nebudou kolaudovány až v r. 2020, kdy zase bude nedostatek míst na ZŠ.

 13. Viktor Lošťák napsal:

  Dobrá, pane Ospalý, připouštím, že jsem v poslední době poněkud bojovně naladěn :-)

  To, co říkáte, jsou samozřejmé argumenty, které jsme už tady u nás prodiskutovali a tak bych vám asi mohl dát uspokojivou odpověď. Je to celé na širší diskuzi, kterou by ale bylo rozumné vést někde jinde. Jsem si jistý, že bychom brzy našli společnou řeč.

 14. Gába napsal:

  …mě se líbí,že se tu všichni dohadují jen o financích…ale přemýšlel někdo nad tím,že na kopcích nad Tatranem i u Lipska každou zimu sáňkuje a bobuje celkem dost dětí???…přemýšlel někdo o tom,že asi spousta lidí vlastně vůbec nesouhlasí s nějakým zastavováním dalších zelených ploch???…já osobně nepotřebuju žádný nový pompézní “kulturák”,kde stejně zase bude jen hospoda,kterých je tu až dost…to opravdu radši opravte všechny chodníky, o kterých tu píše paní Kalčíková a opravta pořádně všechna hřiště!!!…pokud za opravu považujete,že z jednoho hřiště odvezete funkční,dobré branky,které děti využívali každý den a nahradéíte je brankami pro miminka,tak to je opravdu k smíchu :-/…nechápu,že pořád někdo vymýšlí nějaké nové hnusné stavby (tím mám na mysli i stavbu “OKO”)a neváží si toho,že tu žijeme v jednom z nejkrásnějších prostředí Brna…

 15. Martin Bezděčka napsal:

  Ve státě kde je tolik nezaměstnaných a bezdomovců by si politici neměli stavět radnice a určovat sami výšku platu. Minimální mzdu, případně TO, s čím musí vyjít většina normálních lidí a budovu radnice bych umístil doprostřed Romského gheta. Ono by to tady pak sakra rychle vypadalo jinak

Napsat komentář