Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Jak získat v Kohoutovicích klíč od obecního bytu

byty-kohoutoviceZastupitelka Dana Kalčíková byla v květnu přijata do bytové komise. V článku rozebírá, jak komise boduje žádosti o obecní byty. Odkrývá důvody, proč žadatelé ze zadních míst seznamu žadatelů soustavně přeskakují ty vepředu. Kalčíková tak pro všechny zpřístupňuje metodu, kterou zatím používají jen zasvěcení.
Základem k úspěšnému získání obecního bytu je, abyste momentálně žili v takových podmínkách, které vám přinesou co nejvíce bodů. 

Postup je jednoduchý. Je třeba vyplnit žádost. Do ní uvádíte jednotlivé údaje, které jsou následně bodovány. Čím více bodů, tím výše v pořadníku jste a tím spíše klíče od bytu dostanete. Základem k úspěšnému získání obecního bytu tak je, abyste momentálně žili v takových podmínkách, které vám přinesou co nejvíce bodů. Zdůrazněme slovo „momentálně“. V něm tkví největší slabina kohoutovického systému. Hodnotí momentální situaci, která může trvat třeba měsíc, dostanete za ni dostatek bodů, požádáte o první volný byt a za několik měsíců bydlíte.

Za co se body přidělují? Přehled naleznete na webových stránkách městské části, překvapivě nikoli v sekci Bydlení, kde jinak najdete všechny ostatní informace pro žadatele o byt. Kritéria bodování jsou ukryta na dně úřední desky.

K získání bytu 1+1 vám momentálně stačí dosáhnout cca 75 bodů, pro větší byt (2+1 nebo 3+1) potřebujete přibližně 120 bodů.

Kritérium 1 – 4 body za každý rok od podání žádosti. Z toho vyplývá, že je výhodné se zařadit do pořadníku ideálně v den osmnáctých narozenin, i když žádný byt nepotřebujete. Za 10 let nahromaděné body jako když najdete… Pozor – ačkoli vy máte povinnost každý rok napsat na úřad, že váš zájem o obecní byt trvá, úřad nemá povinnost vám automaticky za každý rok připočíst 4 body. Ty vám připočte až v okamžiku, kdy si o to výslovně požádáte (ne, to není vtip). Automaticky se vám tyto body připočítají jen pokud dokládáte změnu v nějakém z kritérií níže.

Kritérium 2 – rodinný stav – ženatí a rozvedení dostávají 10 bodů, ostatní nic. Dobrá zpráva je, že nemusíte letět k oltáři kvůli 10 bodům, svobodní či ovdovělí zúročí svůj stav v kritériu 6.

Kritérium 3 – ukončení nájemní smlouvy vám vynese 10 bodů. Stačí se třeba jen odstěhovat od rodičů do krátkodobě pronajatého bytu společně s dalšími přáteli a tyto (i další body níže, na které byste při bydlení s rodiči nedosáhli) jsou vaše. Pokud máte děti a partnera, dostanete 10 bodů za každé dítě. Pokud partnera nemáte (a děti ano), nedostanete nic, leda byste si nějakého alespoň na pár měsíců nalezli (a samozřejmě jej uvedli v žádosti). Tento partner s vámi momentálně žít ani nemusí, společné bydlení vám přeci zajistí až přidělený obecní byt (kde již přítomnost partnera nebude nikdo zkoumat).

Kritérium 4 – havárie, soudní rozhodnutí, nevyhovující byt, jiné důvody – zde máte prostor pro vlastní kreativitu. Pokud si dobře vzpomínám, členka bytové komise jednou osvětlovala přidělení obecního bytu žadatelce z nižších pater pořadníku tím, že bydlela v zahradní chatce.

Kritérium 5 – bydlí u rodičů a dětí 10 bodů, bydlí u příbuzných 15 bodů, bydlí v pronájmu u cizích lidí 20 bodů, bydlí na internátě, ubytovně 10 bodů, bydlí jinak 10 bodů. Z logiky věci všichni žadatelé v tomto kritériu získají alespoň 10 bodů (protože každý někde bydlí, úřad z vás akorát zbytečně tahá osobní údaje lidí, u kterých bydlíte). Proto se zaměřím jen na případný bonus 5 bodů za bydlení u příbuzných nebo 10 bodů za pronájem u cizích lidí. 10 bodů může být ve finiši rozhodujících, proto se vám vyplatí i krátkodobě odstěhovat od rodičů (spojeno s kritériem 3 – krátkodobá nájemní smlouva 10 bodů + bydlení u cizích 10 bodů vám přináší 20 bodů). Tato kombinace je též u základu skutečnosti, že bodový systém tímto znevýhodňuje žadatele, kteří se narodili v Brně a bydlí u rodičů. Jsou však přeskakováni mimobrněnskými žadateli, kteří bydlí v pronájmu u cizích lidí.

Kritérium 6 – počet domácností v bytě: 2 – 10 bodů, 3 a více – 20 bodů. Zde přichází výhoda nesezdaných partnerů. Úřad počítá domácnosti takto – sezdaní rodiče + všechny jejich nezaopatřené děti – 1 domácnost. Každý další člověk nebo výdělečně činný potomek žijící v jednom bytě je další domácnost. Na 3 domácnosti a 20 bodů stačí, abyste jako potomek byl výdělečně činný, přistěhovala se k vám do domácnosti vaše přítelkyně/přítel a protože nejste sezdaní, jen vy dva bez rodičů tvoříte 2 samostatné domácnosti. S rodiči 3 a 20 bodů je vašich. Na 3 domácnosti to dotáhnete i s vaším výdělečně činným sourozencem stále bydlícím s vámi v bytě u rodičů. Samozřejmě v pronajatém bytě s přáteli to funguje stejně.

Kritérium 7 – počet osob v bytě – za osobu 4 body. Stačí si s přáteli pronajmout byt 3+1, do každého pokoje se nastěhovat po 2, 6 lidí v bytě a 24 bodů je doma. Už chápete, proč vás stále v pořadníku někdo přeskakuje? Jeden drobný (ale podstatný) detail – nikde se nepíše, že lidé bydlící v tomto bytě v něm musí mít i trvalé bydliště. Tento údaj pro bodování žádosti není vůbec podstatný, rozhodující je, co napíšete do žádosti (bude kontrolováno kontrolou na místě).

Kritérium 8 – za každé nezaopatřené dítě 5 bodů. Jste bezdětní? Nepřeskakujte dál, jen čtěte. Tady se přeci nepíše, že ty děti musí být vaše. Počítají se všechny děti bydlící v bytě s vámi. Takže 5 bodů dostanete za nezaopatřené sourozence. Pokud půjdete do společného pronájmu 3+1 a ve vedlejším pokoji bude bydlet svobodná matka s dítětem či dvěma, tak za ně v tomto kritériu dostanete body. Stačí je uvést do žádosti, ale koho by to napadlo, že?

Kritérium 9 – suterénní byt 10 bodů – pokud seženete společný pronájem v suterénním bytě, je to příjemný bodový bonus.

Kritérium 10 – celková plocha pokojů – čím více lidí, tím méně plochy na jednoho a více bodů. Stačí počítat.

Kritérium 11 – se neuplatňuje

Kritérium 12 – přiznám se, že jsem dosud nepochopila, co se v něm boduje. Snad budete úspěšnější a nějaký bod se vám tu podaří získat.

Kritérium 13 – specifické situace, které si musíte vyhodnotit. Žadatelé dodávají výpisy ze zdravotní dokumentace, osobně jsem odmítla jako nelékařka toto kritérium hodnotit. Body zde jsou přiznávány např. za rizikové těhotenství. Je na vašem uvážení, zda se pokusíte toto kritérium využít a dodávat o sobě či vašich blízkých doklady obsahující velmi citlivé informace.

Informace o uvolněných bytech jsou vyvěšovány na úřední desce radnice a vy máte možnost se o ně přihlásit.

K získání bytu 1+1 vám momentálně stačí dosáhnout cca 75 bodů, pro větší byt (2+1 nebo 3+1) potřebujete přibližně 120 bodů.

Informace o uvolněných bytech jsou vyvěšovány na úřední desku radnice a vy máte možnost se o ně přihlásit. To znamená, že nestačí být v pořadníku a čekat na byt. Musíte sledovat úřední desku a ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři o volný byt požádat.

Doporučuji všem žadatelům o byt, aby se aktivně zajímali o to, kolik bodů v jednotlivých kritériích získali. Jednotliví členové bytové komise totiž hodnotí ne zcela jednoznačná kritéria dle své vlastní úvahy (přičemž každý uvažuje trochu jinak). Zároveň tito členové vědí, že bytová komise nemá nastavený žádný kontrolní mechanizmus pro bodování žádostí. 

Tento návod vznikl především proto, aby všichni žadatelé o obecní byt v Kohoutovicích měli stejnou šanci byt získat. Bodový systém, který je nyní užíván, je nedokonalý. Lidé, kteří se kolem přidělování obecních bytů pohybují, o těchto nedokonalostech vědí. Přesto (nebo možná právě proto) o jakýchkoli změnách odmítají byť jen diskutovat. Už jen tím, že se veřejně neví, jak jsou jednotlivá kritéria chápána a hodnocena, jsou zvýhodňováni lidé, kteří se k těmto informacím dostali. Doporučuji všem žadatelům o byt, aby se aktivně zajímali o to, kolik bodů v jednotlivých kritériích získali. Jednotliví členové bytové komise totiž hodnotí ne zcela jednoznačná kritéria dle své vlastní úvahy (přičemž každý uvažuje trochu jinak). Zároveň tito členové vědí, že bytová komise nemá nastavený žádný kontrolní mechanizmus pro bodování žádostí. Pokud je žádost obodována špatně, nemusí se na to nikdy přijít.


(Úvod redakce)


dne 1.10.2018, Zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí)

Další články v rubrice Byty - přidělování

Translate »