Kohoutovice.org
rozcestník pro Kohoutovice

Jak naložit s údolím Voříškova (Jana Konečná)

viceucelove-hristePod paneláky na ulici Voříškova jsou pozemky města. Před několika týdny vznikl spor: jedni tvrdí, že tam bude další fotbalové hřiště, druzí by tam chtěli sportovní a rekreační zařízení pro veřejnost. Průzkum mezi obyvateli, co by tam mělo být, chybí.


Jaké jsou největší nevýhody a zápory sídliště?

1. Parkování

2. Hustá zástavba

3. Nedostupnost MHD

4. Vandalismus

5. Nedostupnost veřejných sportovišť (zejména pro malé děti).

Zdroj: Dlouhodobý výzkum…

Aby bylo možné říct, zda Kohoutovice potřebují více další fotbalové hřiště a nebo zařízení pro veřejnost, potřebovali bychom informace především od obyvatel Kohoutovic. Ty nejsou, tak nahlédneme alespoň do výzkumu brněnskýcg sídlišřt, ktrté dělalo Brno z roku 2011. Zjistíme, že lidem nechybí sportoviště pro organizované sportovce, chybí jim sportoviště veřejná, a to zejména pro malé děti. Dále chybí veřejně přístupná sportoviště pro mládež od 15 let, chybí volnočasové možnosti pro dospělé občany a chybí kulturní a společenské aktivity. Většina obyvatel chce na svém sídlišti “vše pro plnohodnotný život”.

V územním plánu je území Voříškova určena pro rekreaci a sport. Koncepce Brna v tělovýchově a sportu 2011-2016 neurčila, zda tam dát zařízení pro veřejnost nebo fotbalové hřiště. Na Voříškové má být “sportovní i rekreační infrastruktura soukromého nebo veřejného charakteru”, prostě “sport a rekreace”.  

Území Voříškova je patrně jediným volným a dostupným místem, kde je možné vybudovat něco rozsáhlejšího pro sport a rekreaci. V internetových diskusích i v naší anketě se ukázalo, že spolek Tatran Kohoutovice, z. s. potřebuje pro malé i velké fotbalisty další prostory na tréninky. Řada jiných občanů zase postrádá ve své obci veřejně přístupná zařízení pro rekreaci a sport. Vyjádřit se zatím nemohli občané, kteří nechodí na internet.

Petice k údolí Voříškova

Můžete podepsat elektronickou petici, nebo petici vytisknout, podepsat a doručit petičnímu výboru, nebo podepsat ve Zdravé výživě pod poštou.

Ať už tam nakonec bude veřejně přístupné sportoviště, fotbalové hřiště a nebo víceúčelové hřiště pro veřejnost vhodné i na trénink menších fotbalistů, ať už tam bude koupaliště, vyhřívaná hala a nebo něco jiného, nejprve je potřeba to pečlivě zvážit. Je potřeba aktivně zapojit veřejnost, sebrat podněty občanů a udělat studii pro využití tohoto území, vše transparentně a nezávisle.

Chcete-li i vy požádat rozhodující orgány, aby se začalo jednat s aktivním zapojením veřejnosti a byla zpracována studie pro využití tohoto území, můžete podepsat Petici k údolí Voříškova.   

Zdroje:

Dlouhodoby_vyzkum_sidlist

Koncepce Brna v tělovýchově a sportu 

Ilustrační foto: Vrsasport.cz

dne 9.3.2017, Jana Konečná

Další články v rubrice Sportoviště

Další články v rubrice Údolí pod Voříškovou ("Tatran")

Translate »