Kohoutovice.org
zpravodaj k dění v Kohoutovicích

Jak naložit s údolím Voříškova (Jana Konečná)

viceucelove-hristePod paneláky na ulici Voříškova jsou pozemky města. Před několika týdny vznikl spor: jedni tvrdí, že tam bude další fotbalové hřiště, druzí by tam chtěli sportovní a rekreační zařízení pro veřejnost. Průzkum mezi obyvateli, co by tam mělo být, chybí.


Jaké jsou největší nevýhody a zápory sídliště?

1. Parkování

2. Hustá zástavba

3. Nedostupnost MHD

4. Vandalismus

5. Nedostupnost veřejných sportovišť (zejména pro malé děti).

Zdroj: Dlouhodobý výzkum…

Aby bylo možné říct, zda Kohoutovice potřebují více další fotbalové hřiště a nebo zařízení pro veřejnost, potřebovali bychom informace především od obyvatel Kohoutovic. Ty nejsou, tak nahlédneme alespoň do Dlouhodobého výzkumu brněnských sídlišť z roku 2011. Zjistíme, že lidem nechybí sportoviště pro organizované sportovce, chybí jim sportoviště veřejná, a to zejména pro malé děti. Dále chybí veřejně přístupná sportoviště pro mládež od 15 let, chybí volnočasové možnosti pro dospělé občany a chybí kulturní a společenské aktivity. Většina obyvatel chce na svém sídlišti “vše pro plnohodnotný život”.

V územním plánu je území Voříškova určena pro rekreaci a sport. Koncepce Brna v tělovýchově a sportu 2011-2016 neurčila, zda tam dát zařízení pro veřejnost nebo fotbalové hřiště. Na Voříškové má být “sportovní i rekreační infrastruktura soukromého nebo veřejného charakteru”, prostě “sport a rekreace”.  

Území Voříškova je patrně jediným volným a dostupným místem, kde je možné vybudovat něco rozsáhlejšího pro sport a rekreaci. V internetových diskusích i v naší anketě se ukázalo, že spolek Tatran Kohoutovice, z. s. potřebuje pro malé i velké fotbalisty další prostory na tréninky. Řada jiných občanů zase postrádá ve své obci veřejně přístupná zařízení pro rekreaci a sport. Vyjádřit se zatím nemohli občané, kteří nechodí na internet.

Petice k údolí Voříškova

Můžete podepsat elektronickou petici, nebo petici vytisknout, podepsat a doručit petičnímu výboru, nebo podepsat ve Zdravé výživě pod poštou.

Ať už tam nakonec bude veřejně přístupné sportoviště, fotbalové hřiště a nebo víceúčelové hřiště pro veřejnost vhodné i na trénink menších fotbalistů, ať už tam bude koupaliště, vyhřívaná hala a nebo něco jiného, nejprve je potřeba to pečlivě zvážit. Je potřeba aktivně zapojit veřejnost, sebrat podněty občanů a udělat studii pro využití tohoto území, vše transparentně a nezávisle.

Chcete-li i vy požádat rozhodující orgány, aby se začalo jednat s aktivním zapojením veřejnosti a byla zpracována studie pro využití tohoto území, můžete podepsat Petici k údolí Voříškova.   

Zdroje:

Dlouhodoby_vyzkum_sidlist

Koncepce Brna v tělovýchově a sportu 

Ilustrační foto: Vrsasport.cz

dne 9.3.2017, Jana Konečná

Další články v rubrice Co v údolí Voříškova

Další články v rubrice Sport a Kohoutovice

 1. Vít Majerník napsal:

  Výborný nápad našich moudrých, angažovaných a aktivních žen. V duchu hesla “My Vám ukážeme fotbalisti, s kým máte tu čest (:”. No myslím, že to už občané měli tu čest poznat v médiích, případně při veřejných stáních u soudů.

  Určitě vybraný zpracovatel studie (o kterém mluvíte) objektivně zhodnotí všechna hlediska a vymyslí jediné možné nejspravedlivější řešení pro všechny. Budou pak spokojeni jistě všichni fotbalisté, široká veřejnost vč. seniorů a hlavně konstruktivní petiční výbor. Připojuji jen návrh, aby zpracování studie hradila rada moudrých (petiční výbor), která s tou převratnou myšlenkou přišla. Jinak, asi by bylo dobré nechat zpracovat těchto studií raději pět až deset, aby se daly vzájemě porovnat a posoudit, která je nejlepší, vč.vyhodnocení přínosu tzv. “nulové varianty”. Pro tento složitý proces posuzování bych navrhoval vytvořit speciální kontrolní odobornou komisi z řad architektů, zástupců samosprávy a i široké veřejnosti – složení komise by mohla navrhnout a schválit (posvětit) např. paní Kalčíková, aby byla komise skutečně nezávislá na všech zájmových skupinách ve společnosti. Tato komise by vybrala jednoho tzv. “superhodnotitele” (pokud né rovnou další superhodnotitelský odborný výbor), který by vyhodnotil, která ze studií je nejlepší a nejspravedlivější. Superhodnotitel by byl tedy vybrán a jmenován novou kontrolní odbornou komisí – vítěznou studii by pak superhodnotitel vybral – VYHLÁSIL VÍTĚZE a nechal si konečný výběr definitivně posvětit petiční komisí paní Kalčíkové a spol. Petiční komise by mohla na závěr, jako zadavatel, uplatnit tzv. “právo veta”. V tomto případě by se proces vrátil na počátek s tím, že bychom nechali ve veřejné soutěži zpracovat na základě nového zadání novou podrobnější studii, tentokráte ovšem např. s větším důrazem na posouzení vlivu stavby na životní prostředí s dopracováním podrobné hlukové studie, archeologického předprůzkumu a speciálního průzkumu, zda se v místě plánovaného hřiště nenachází zvláště chráněné, evropsky významné, ohrožené druhy živočichů a rostlin. 

  Pokud by se takto nepostupovalo, mohla by celá akce patrně skončit u Nejvyššího soudu…

  Jedině při splnění výše uvedeného postupu, by mohl být celý proces v roce 2030 prohlášen jako směroplaný…

 2. Jana Konečná napsal:

  Petici za zapojení veřejnosti a studii využití území Voříškova můžete podepsat ve skladu eshopu Filtryvody.cz v obchodní pasáži pod poštou, nebo ji vytisknout, podepsat a hodit do schránky některé členky petičního výboru (jsou na petici uvedené). – Narozdíl od vás, pane Majerníku, si myslím, že veřejnost by měla mít možnost do toho mluvit, co tam bude.

 3. Vít Majerník napsal:

  Paní Konečná píšte, že “veřejnost má mít možnost mluvit do toho, co tam bude”. Ve skutečnosti se politické uskupení Zelení a nezávislí a jim blízké osoby snaží zbořit realizaci “záměru veřejnosti”. Tedy, ne veřejnost, ale “politik” tu bojuje formou petice s veřejností. Nepolitický, neziskový, zájmový spolek Tatran Kohoutovice otevřený všem občanům a pracující dobrovolnickým způsobem po léta s tisícovkami dětí se přes třicet let snaží pro děti zajistit lepší podmínky a marně usiluje o druhé hřiště. A najednou, když se tato snaha blíží do finále, objeví se závistivý člověk a vše se snaží zničit. V tomto případě samozvaný petiční výbor politické strany Zelení a nezávislí a jim zpřízněné osoby bojují proti veřejnosti – proti neziskové organizaci pracující s dětmi. Toto je skutečnost… Kdybyste tu Vaši energii opravdu přetavili v něco užitečného a svůj volný čas raději věnovali skutečným dětem (např. organizací kroužků o přírodě), udělali byste daleko lépe, to se ale u politiků příliš nenosí (ani u těch “nezávislých” na společnosti, jak někteří sami sebe pojmenovali)…

 4. roman napsal:

  Mě už delší dobu zajímá co tyto aktivistky májí za povolání.Mají neuvěřitelně času bojovat proti všemu co se nelíbí jim.Naštěstí se jim nepodařilo překazit výstavbu garážového domu s prodejnou Lidl.Ale jinak blokuji rozvoj Kohoutovic celkem úspěšně.

 5. Jana Konečná napsal:

  To jste mě, Romane, potěšil. V OKU měla být původně benzinka, a tu jsme fakt překazili, investorovi by se to prodražilo bojovat proti občanskému sdružení, tak couvl a dal tam obchoďák. – A čím se živím? Prodávám vodní filtry do domácnosti http://www.filtryvody.cz/ a informuji podnikatele http://www.jakpodnikat.cz/ , kromě toho nekouřím, nepiju, tak mám čas i na občanskou aktivitu. A čemu se věnujete vy? :)

 6. Jana Konečná napsal:

  Petici, aby se o tom, co má být na Voříškové, jednalo i s veřejností, můžete nyní podepsat i ve Zdravé výživě pod poštou, 9-18 hodin každý pracovní den. Nebo vytisknout https://www.kohoutovice.org/wp-content/uploads/2017/03/petice_voriskova.pdf a podepsanou ji odevzdat tam nebo na adrese některé členky petičního výboru, které jsou na petici uvedené..

 7. Dana Kalčíková napsal:

  Dobrý den,

  dle mého názoru by údolí Voříškova mělo být využito především tak, aby jej v co největší míře mohli užívat lidé bydlící v okolních domech a případně další lidé, kteří tuto lokalitu mají v docházkové vzdálenosti. Oni jsou tu totiž doma. Líbí se jim jejich domov? Mají dostatek veřejně přístupných ploch, kde by mohli trávit volný čas? Třeba parků, veřejně přístupných sportovišť, psích výběhů? Spolek Tatran Kohoutovice, v jehož fotbalovém klubu je členy 88 dětí a mladých do 18 let z Kohoutovic, je dle mého názoru jen jedním z mnoha potenciálních uživatelů volné plochy, nikoli jediným možným. Petice neříká, že by tam fotbalové hřiště nemělo být. Chce, aby se začalo mluvit s lidmi, kteří bydlí v okolí, a na základě těchto rozhovorů bylo naplánováno, co kde v údolí bude. Proto studie, těch požadavků asi bude více a studie umožní naplánovat, jak tam ty požadavky umístit. Pokud bojujete proti petici a členkám petičního výboru, chtěla bych se zeptat – proč to děláte? Jestli všichni chtějí další fotbalové hřiště, tak se to v rámci zapojení veřejnosti ukáže, to hřiště tam bude a nemáte se čeho bát. Směle můžete petici podepsat. Nerada bych, aby se vše zvrhlo v bitvu Tatran proti zbytku sídliště. Proč se někde nesejdeme a nevyslechneme se navzájem? Co tomu brání? To je věc, kterou ta petice chce především. Je smutné, že takové setkání nedělá vedení obce automaticky a lidé se ho musí domáhat peticí, ale tak to prostě je. O nás bez nás se rozhodovalo před rokem 1989, bohužel někde jako by se zastavil čas…

 8. Vít Majerník napsal:

  Dobrý den,

  skutečně “doma” (jak píšete) se můžete cítit ve svém vlastním domě či bytě, či na své zahradě. Ostatní prostory “nesoukromého charakteru”, veřejná prostranství, lesy, parky jsou přístupné všem lidem bez ohledu na bydliště. Mohou zde odpočívat, chodit na procházky, sportovat (i organizovaným způsobem – fotbal, tenis a pod.), realizovat se. Na brněnské přehradě se necítím o nic méně doma, než lidé z Bystrce. Stejně tak se lidé vyjadřují např. k brněnskému nádraží, i když u nádraží přímo nebydlí. Pozemky na Tatranu jsou státu a o vlastnictví usiluje město Brno – chápete vůbec tyto souvislosti? (: Nepatří tedy občanům na ulici Voříškova! Není to zas tak složité…(: Fotbalový oddíl Tatran Kohoutovice je pro všechny (zejména pro děti) z celého Brna, i pro mimobrněnské pokud budou mít zájem. Organizovaný sport pro veřejnost zajišťují v ČR převážně zájmové spolky, které jsou provozovány dobrovolnickým, neziskovým způsobem. Tyto organizace pečují o svěřený majetek, a zajišťují, aby sportoviště byla řádně provozována k účelům, pro které byla vybudována.

  Opět máte neotřelé nápady – postavit park v místě, které obkloupuje 100 ha lesa, postavit psí výběh vedle existujícího a evergreen: veřejné hřiště, kterých máme po Kohoutovicích mraky – věčně prázdných…

  Je nás na Tatranu přes 300 lidí – doložitelný fakt!. Nevím proč opakovaně uvádíte zcela zavádějící čísla 88 a 18, zřejmě pokračujete jako radikální populistická politička ve své diskriminační politice. Na předchozí odpovědi a argumenty ostatních nereagujete, protože Vaše úvahy jsou zcela neobhajitelné a zcestné. Fotbalové hřiště tedy užívá přes 300 lidí, převážně dětí a není vůbec důležité, kde mají dle Vaší lustrace bydliště! Tatran proti nikomu nebojuje, proti žádnému sídlišti (jak píšete). Nevím, kam na tyto konstrukty chodíte. Píšete o “boji”… Bojuje tu pouze politické uskupení Zelení a nezávislí proti neziskové organizaci. Nikdo o Vás, bez Vás nerozhoduje. Nechápu Vaše myšlenky…

  Vy jako zastupitelka a politik, totiž spolurozhodujete o osudech ostatních! “Vy rozhodujete o nás”. Říká se tomu zastupitelská demokracie… Chcete se scházet s vedením městské části a vyslechnout se navzájem? Sejděte se tedy s panem starostou na příští schůzi nebo s panem Zorníkem a s ostatními a nechte si věci vysvětlit, vč. celé historie okolo hřiště. Nevím co v tom zastupitelstvu vůbec děláte, když jste s nimi ještě nemluvila?! Od toho tam snad jste, abyste s nimi diskutovala. Hlavně, že už sbíráte hlasy v petici a ještě jste ani s nikým nemluvila… To je tedy ale opravdu ostuda už. Alespoň, že jste se ke své totální nekompetenci přiznala…

 9. Petr Foltyn napsal:

  Dobrý den, 

  Počet hráčů/hráček do 18 let – 174, počet hráčů/hráček do 15 let – 134 o které se staráme k dnešnímu dni. Celkový počet hráčů/hráček a lidí, který ve fotbale Tatranu působí – 255.

  Toto je neoddiskutovatelný fakt, pokud tedy někdo od minulého týdne neskončil.

 10. Jana Konečná napsal:

  Za barákem na Glinkové máme hřiště pro veřejnost vhodné na volejbal, nohejbal a pod. Po odpoledních a o víkendech se tam střídají skupiny malých i velkých sportovců z řad veřejnosti. Osazenstvo tam bývá rozmanité, ale když to jedni zaberou, další skupiny nemají kam jít, bylo by potřeba těch veřejně přístupných hřišť víc. A výborné by bylo, kdyby existoval i veřejně přístupný pořadník na internetu, aby si to skupina lidí, která se chce domluvit na konkrétní hodinu, mohla jednoduše zamluvit.

 11. roman napsal:

  To že v OKU měla být původně benzinka vím.Ale taky vím, že se vám nezamlouvala ani velkoplošná prodejna a ten váš spolek tam chtěl jakési pidi obchůdky.Přeprodávače nějakých diskutabilních produktů neberu za lidi kteří příspívají k rozvoji naší společnosti.Já pracuji jako manažer mezinárodní výrobní firmy která opravdu něco vyrábí a dává v ČR práci 4000 lidí.Ale tato diskuze sem nepatří.Tady jde o to, že zase dělaté problémy tam kde by bez vás žádné nebyly.Má pravdu jeden z diskutujících že nápady  typu park když je kolem celých Kohoutovic les jsou opravdu “přínosné”.Jak vypadá park na “Jírovcové”?A k vytíženosti  stávajících hřist – no je přeci jasné že většinou budou obsazena v sobotu ,neděli či odpoledne.Jinak je většina lidi v zaměstnání.

 12. Jana Konečná napsal:

  Že vám romane děláme problémy? Ráda bych dosáhla toho, aby se občané Kohoutek mohli k těm městským pozemkům v údolí Voříškova taky vyjádřit. A proti Lidlu jsem nebojovala, ale “schválila” ho, bylo to i v novinách, v Rovnosti :) , tak už toho nechte. 

 13. Zdeněk Tichý napsal:

  Paní Konečná, a čeho má pan roman nechat? Nejste Vy naopak ta skupina, která se na této stránce snaží tvářit, že Vy jste ta parta, která chce diskutovat a k diskuzi všechny, včetně kohoutovického zastupitelstva, vyzývá? Tak doufám, že roman toho nenechá… :-)

  Zdeněk Tichý

 14. Zdeněk Tichý napsal:

  Paní Konečná, 20.3.2017, 9:51: píše: “A výborné by bylo, kdyby existoval i veřejně přístupný pořadník na internetu, aby si to skupina lidí, která se chce domluvit na konkrétní hodinu, mohla jednoduše zamluvit ”  Mám jen “technickou” poznámku: Každý aktivní občan může takovou stránku na webu založit. Dokonce na to může využít již existující http://www.tymuj.cz...  Jediný problém: Prostě ono “se” to samo neudělá… někdo se o tu webovou stránku musí starat… Zdeněk Tichý

 15. Jana Konečná napsal:

  S tím pořadníkem na veřejně přístupné hřiště, to máte pravdu. A jsem ráda, že se tady začíná diskutovat o takovýchto věcech. (A k tomu dalšímu komentáři – já zabojovala proti benzince a ne proti Lidlu, za Lidl mi roman může poděkovat :) A už toho zamotávání nechat.)

 16. Jana Konečná napsal:

  Když jsme sbírali před Albertem podpisy pod petici k údolí Voříškova, lidé chtěli, aby se to projednalo s veřejností. A většina se divila, že by tam mělo být další fotbalové hřiště, chtěli něco pro veřejnost.

 17. roman napsal:

  Tak jo,lidé chtěli něco pro veřejnost.A dokázali tito lidé říci co pro veřejnost by chtěli?

  A co je to “veřejnost”?Kolik obyvatel Kohoutovic je dostatečně representativní skupina aby se mohlo říci že veřejnost chtěla to a to?

  Uvedu příklad ankety o tom jak má vypadat “náměstí” před Albertem na Voříškové.Ankety se zůčastnilo několik stovek  hlasujících(568) a vyhrala varianta s 402 hlasy.Tedy jasnou většinou.Ale co je to v porovnání s počtem obyvatel Kohoutovic(jestli se nepletu tak kolem 13000).Ano,můžete říct že chyba těch co nehlasovali ale je to také o tom jak je “veřejnost” informována a jaká je možnost hlasování.Toto byla akce radnice.A jaká “veřejnost” se vyjádří k “údolí”?Předpokládal bych že nejvice ti co žijí na Voříškové.Čím víc lidí tím víc názorů co by tam chtěli.Takže možná dlouho nic a nebo vyhraje varianta s největším počtem hlasů která ovšem nemusí být nejlepší z pohledu široké veřejnosti.Taky vemte v potaz že je potřeba aby se o to někdo staral jinak bude brzo zničeno.Nechte už taky něco rozhodnout volené zástupce.Byli demokraticky zvoleni tak at rozhodují.A pokud se to občanům nebude líbit tak si příště třeba zvolí vás sběratele podpisů.

 18. Jana Konečná napsal:

  Ano, pane romane, taky si myslím, že by to území pro rekreaci pod Voříškovou měli dostat na stůl i zastupitelé. Ale zatím stojí vše na jediném rozhodnutí radních, z jejíchž sedmi členů byli tři zároveň v Tatranu (tedy o třech to vím, ostatní netuším). Takže kdo by chtěl, aby se to konečně projednalo veřejně, má možnost aspoň podepsat petici, nebo samozřejmě může volat a psát starostovi, ať ty pozemky zatím spolku Tatran nedává, podle toho, co si kdo myslí, že pomůže. Petice je tady: https://www.petice24.com/petice_udoli_voriskova_kohoutovice

Napsat komentář